Pedagógusoknak - Tűzriadó terv


 
Vissza

Tűzriadó terv
(Feladatok, személyek)

A tűzjelzés végrehajtása
(a tüzet észlelő dolgozó hajtja végre egy percen keresztül tartó három-három rövid szaggatott csengőjellel, vagy kolomp segítségével)

A riasztás után a tűz észlelője a tűzoltóságot
riasztja a 105-ös telefonszámon.
Az osztályokban tanító pedagógusok vezetésével meghatározott sorrend szerint az osztálytermek elhagyása. Pl.: (1-5 osztály) (Északi lépcsőház) (udvar út felöl)
osztályonként - lépcsőház/kijárat - gyülekezési hely
szintenként - (épületenként)a kijelölt útvonalakon
Ha az adott osztályban tartózkodókra a tűz nem jelent közvetlen veszélyt, akkor a tanulók az osztályteremben levő ruhájukat, táskájukat magukkal vihetik. Ennek eldöntése az adott osztályban tartózkodó pedagógus feladata. A helyiség elhagyása előtt az ablakokat, ajtókat be kell csukni.

A menekülési útvonal veszélye(pl: átláthatatlan füstfelhő) a körülmények mérlegelése után:
- másik menekülési útvonalat kell választani,
- vagy az osztályban kell maradni, ajtókat becsukni, ruhával eltömíteni
- ablakokat kinyitni
- tűzoltóságnak jelzést adni (pl: ruhát az ablakból kilógatni)
Kijelölt személyek
A gyülekezési helyen a kísérő pedagógus feladata a létszámellenőrzés.
A létszám jelentése osztályonként az igazgatónak, vagy a kijelölt tanárnak.
- tűzoltást megkezdik a rendelkezésre álló tűzoltó eszközzel
- kiérkező tűzoltóság fogadása

A szükségesnek ítélt szervek értesítése (mentők, rendőrség, stb.)
- a kivonulással egyidőben az áramtalanítás, gázelzárás végrehajtása
Kiérkező tűzoltóság tájékoztatása
- a létszámhelyzetről (hiányzik – e valaki, ha igen, gyerek melyik osztályból, melyik felnőtt)
- a tett intézkedésekről
- a helyszínrajz átadása.


Tűzoltóság intézkedéseinek végrehajtása

Az iskola személyzetének ismernie kell a rendelkezésre álló menekülési útvonalakat, a gyülekezési helyeket a közművek (víz, gáz, elektromos főkapcsoló) elzáróinak helyeit, a tűzoltóeszközök helyét – azok használatát.
A tűzoltás megkezdése előtt, amennyiben szükséges és lehetséges az életmentést végre kell hajtani!

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. A Tűzriadó Terv nem a fentiek szerinti végrehajtása fegyelmi felelősségre vonást von maga után. A Tűzriadó Tervben foglaltak maradéktalan elsajátítása közös érdekünk.

A tervben szereplő feladatokat személyekre lebontva kell kiadni, úgy, hogy a feladatait mindenki ismerje, így elkerülhető éles helyzetben a pánik kialakulása és mindenki a saját feladatára tud összpontosítani.

A tűzriadó gyakorlat végrehajtásának módszere


Tervezés

a. A gyakorlathoz szükségünk van egy tűzriadó tervre, amelyben rögzíteni kell:
  • a jelzés módját, eszközét és a riasztás jelét
  • a menekülési útvonalakat, kijáratokat
  • osztályonként a gyülekezési helyet
  • a tanárok és a tanulók legfontosabb tennivalóit.
b. Különösen bonyolult tagolású vagy többszintes épületekben az információ továbbítás tárgyi feltételeit meg kell teremteni (pl. rádió, hangosítás).

c. A tűzriadó terv sikere az emberi tényező szempontjából nagyrészt a csoportképzés hatékonyságának és sikerességének függvénye.
Az iskolai osztály állandó csoportnak tekinthető, ahol az irányítók (pedagógusok) feladatait és felelősségét hangsúlyozottan kell megfogalmazni. Ennek részben ki kell terjednie a tűzoltóeszközök használatának ismeretére, a tűzriadó levezetésével kapcsolatos tényismeretekre, és az oktatásával kapcsolatos pedagógiai-pszichológiai problémákra.

d. A tűzriadó terv speciális problémája a menekülési útvonalon való torlódás elkerülése.
Ennek érdekében - ha a kijáratok száma lehetővé teszi - emeletenként, illetve épületrészenként megosztott útvonalon tervezzük az egyes osztályok menekítését, mivel a menekülési útvonalak szűk keresztmetszetei (ajtók, lépcsők) torlódást és pánikot okozhatnak.

Alapismeretek

Foglaljuk össze azokat az alapismereteket, amelyek a veszélyeket bemutatják.

1. A tűzesetnél a leggyakoribb halálok a füst, és csak másodsorban a hő.

2. A tűznél keletkező füst két részből áll: egy látható részből, amely megnehezíti a tájékozódást, és egy láthatatlan részből, amely veszélyes lehet.

3. Szénmonoxid majdnem minden tűznél keletkezik. Ez színtelen, szagtalan gáz, s senki sem tudja megmondani, hogy jelen van-e.
Mégis ítélőképességünket úgy befolyásolhatja, hogy irracionális és valószerűtlen menekülési lehetőségekkel próbálkozunk. Sőt, belélegezve az ember képtelenné válhat egy kilincs lenyomására, vagy egy ablak kinyitására is.

4. Az égésgázok forróak, így felfelé szállnak. Ezért az ember a hőségtől és a halálos égésgázoktól a menekülési útvonalon a padozat közelében mozogva biztonságban van.

5. A füstben lévő gázok forróak, és a mennyezetig emelkednek, ahol egyre forróbbá válnak. Ha ezek a gázok elérik a gyújtási pontjukat, a tűz terjedési sebessége robbanásszerűen megnövekszik.
Ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan menekülj.

6. Meghatározott anyagok égésekor olyan mérgező füst keletkezhet, hogy már néhány belégzéstől eszméletlen állapotba kerülhet az ember.
Ezért éjszaka ne késlekedj a felöltözéssel! (pl: kollégiumok)

Mit tegyünk? (alapszabályok)

1. Maradj a füst alatt, a padozat közelében!

2. Sokat segíthet, ha az ember - mielőtt füsttel teli területen mozogna - valamit az arca elé tud tartani.
Ha ilyen nincs a kezed ügyében, ne veszíts időt valamilyen tárgy keresé¬sével. (Tehát ne menj a fürdőszobába a ruhádat bevizezni, mert előfordulhat, hogy közben a füst bezár!) Ha lehetőség van rá, köss a szád és az orrod elé valamit (inget, szalvétát, harisnyát stb.), hogy a meneküléskor a légutaktól az ingerlő füstrészecskéket távol tarthasd.

3. Ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan menekülj!

4. Tűzesetnél ne késlekedj állatok vagy értékes tárgyak mentésével.
Ne tárgyakat, embereket ments!

5. Ha a füst már a padlóig kiterjedt, próbálj meg egy másik menekülési utat találni.

6. Ha be vagy zárva, közted és a tűz között csukj be minden lehetséges ajtót!
Az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel.
A szobádban kezed ügyébe kerülő anyagokkal tömítsd el az ajtók réseit! Ezzel akadályozd meg a füst bejutását. Ezt követően nyisd ki a szoba ablakait, hogy a friss levegő beáramolhasson. Ha fordítva csinálod: előbb nyitod ki az ablakokat, mielőtt az ajtók réseit eltömítenéd, az égés felerősödhet.

7. Ha be vagy zárva, kiálts segítségért, és közben nézz körült, van-e másik menekülési utad.
Ez lehet: az erkélyen, a párkányon át, vagy akár a tetőre, vagy csinálj magadnak függönyből, takaróból, lepedőből vagy más egyébből kötelet. De ezt a kötelet ne használd mindaddig, amíg az feltétlenül nem szükséges! Nagyon sok embert létrával kimentettek a tűzoltók, még azután, hogy mások a halálba ugrottak.

Soha ne ugorj ki!
Ha muszáj, két kézzel kapaszkodva lógj ki, és csak azután essél le! így az esési utadat majdnem 2 m-rel rövidíted meg, és a földelérést is biztonságosabbá teszed. Ezt soha ne tedd első emeletnél magasabb helyről!

8. Ha mentésre vársz, akassz ki valamit az ablakba!
Egy inget, más ruhadarabot, így a tűzoltóság látja, hol vagy még akkor is, ha közben valamilyen okból nem tudsz jelezni.

Gyakorlás

Mivel az elsődleges veszélytényező a füst, ezt figyelembe véve kell gyakorolnunk a teljes folyamatot. Ehhez nincs szükségünk valódi füstre, csupán néhány táblára, amelyet a folyosón elhelyezünk. Az egyik tábla egy füstfelhőt ábrázol, a következő felirattal: "Maradj a füstfelhő alatt!" A másik felirat: "Nincs füst."
A gyakorlás tervezésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni a társas serkentés és gátlás tényezőit. Ha a cselekvési panelként meghatározott tevékenységformákat jól begyakoroltatjuk, a társak jelenléte fokozott késztetéssel és motivációval jár.
Ez pedig még vészhelyzetben is teljesítményjavulást eredményez, amelynek következtében nő a biztonság - és hatékonyságérzetünk.

a. Folyamatában
Az első gyakorlat előtt a tanulóknak a táblákat ismerni kell, és meg kell mondani, hogy a gyakorlat alatt ne kússzanak, habár egy valódi tűznél ezt meg kellene tenniük ahhoz, hogy a füstzóna alatt maradjanak.
A táblákat 3-4 méterenként lehet elhelyezni, különböző helyeken, hogy a diákok egyértelműen megtanulják a feladatot, illetve hogy azt ne a folyosó egy meghatározott helyéhez kössék. A tűzriadó jelére minden ajtót, ablakot be kell csukni, és a helyiségeket a kijelölt útvonalon elhagyni. A gyakorlat ezután úgy zajlik, hogy a füstfelhőnél a tanulóknak hajolva kell haladni mindaddig, amíg a szabadba nem jutnak, vagy a másik táblát meg nem látják.

b. Akadályokkal
Ha a füst a padlóig ér, egy másik menekülési utat kell keresni.
Ha a menekülési út el van zárva, akkor a lehető legtöbb ajtót csukják be, hogy így a tűz égési sebességét csökkentsék, és ezzel a helyiséget, ahol el vannak zárva, a lehető legbiztonságosabbá tegyék.

A gyakorlandó feladatelemek

Ég a ruhád, vagy a társad ruhája?
1. Állj meg!
2. Feküdj le a földre!
3. Gurulj! Tilos futni! A futás serkenti a lángokat!
4. Takard be magad!

Hogyan hívjuk fel magunkra a figyelmet?
l. Kiálts segítségért!
2. Nézz körül, van-e másik út?
3. Nyisd ki az ablakot!
4. Akassz ki egy feltűnő ruhadarabot!
5. Maradj az ablak és a padozat közelében!

Nem tudsz kimenni a helyiségből?
l. Csukd be az ajtót (de ne zárd be)!
2. Az ajtónyílást belülről tömítsd vizes ruhával!
3. Nyisd ki az ablakot! (Ne ugorj ki az emeleti ablakon!)
4. Jelezd a tűzoltóknak az ablakon, erkélyen keresztül, hogy segítséget kérsz!
5. Kiabálj!

Mekkora tűz van a szomszéd helyiségben?
l. Ne nyisd ki rögtön az ajtót!
2. Figyelj a hangokra!
3. Tapogasd meg kezeddel a kilincset, majd az ajtólapot! (Ha meleg, ott már erős égés van.)

Hogyan nyissunk ajtót?
1. Ellenőrizd a kilincset. (Ha meleg, légy óvatos!)
2. Nyisd ki résnyire az ajtót, de maradj az ajtólap takarásában.
3. Ha nincs láng, szabad az út! (Ha füstöt észlelsz, maradj a padozat közelében.)

Hogyan essünk talpra?
Soha ne ugorj ki az ablakon - csak végszükség esetén! Legfeljebb az első emeletről!
l. Csinálj lepedőből kötelet!
2. Kösd egy szilárd tárgyhoz! (radiátor, ablakszárnyfa)
3. Függeszkedj le két kézzel!
4. Várj amíg nem inog a tested!
5. Ereszd el és essél le!

A folyosón füst van
l. Vizezz be egy törülközőt! (fürdőköpenyt stb.)
2. Terítsd a fejedre!
3. Nedvesíts be egy zsebkendőt!
4. Tedd az orrod elé!
5. Csukd be a lakásajtót!
6. A padozathoz hajolva menekülj!
7. Liftet használni tilos!

A folyosón sűrű füst van, égést nem látsz, és a lakásban nincs tűz
1. Csukd be a lakásajtót!
2. Tömítsd el az ajtók hézagait!
3. Nyisd ki az ablakot!
4. Jelezz!
5. Maradj az ablak közelében!

Forrás:
SOMOGY Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Heizler György tű. ezredes igazgató
2003.