Szolgáltatási tevékenység felügyelet - Bejelentés


 

A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek felügyeletét, a bejelentések kezelését a szolgáltató székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság végzi. A katasztrófavédelmi igazgatóságok elérhetősége megtalálható a Szervezeti információk\Megyei igazgatóságok menüpont alatt.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdés alapján az alábbi tűzvédelmi tevékenységek bejelentéskötelesek:

  • tűzoltó készülékek karbantartása (a karbantartó műhellyel rendelkező vállalkozások),
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása,
  • tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,
  • tűzvédelmi szakvizsgáztatás.

A bejelentést a hatóság által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapon kell megtenni.

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A tevékenység megkezdésének feltétele nem a hatóság által kiállított igazolás kézhez vétele, hanem a bejelentés megtétele, melyet a bejelentő hitelt érdemlő módon tud igazolni.

A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezések kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenység 2013. október 29. óta nem bejelentésköteles. A tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység 2013. július 1. óta nem bejelentésköteles. A tevékenységek a jogszabályok és szabványok betartásával bejelentés nélkül végezhető.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény.
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.
  • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
  • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
  • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.

Adatlapok a bejelentéshez: