Közzététel - Iparbiztonsági határozatok


Vissza

Tájékoztató

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különös közzétételi listájuk részeként kötelezően közzéteszik a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható alábbi határozatokat:

 • állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,
 • olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,
 • amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,
 • személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
 • jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy
 • törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

A Ket. 80/A.§ (2) bekezdése alapján a határozatok – a személyes és védett adatok kitakarását követően – a honlapon az alábbi tartalommal jeleníthetőek meg:

 • a honlapon történő közzétételi időpontja
 • az eljáró hatóság megnevezése
 • az ügy tárgya és száma
 • az ügyfél neve*, székhelye
 • a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata.

* A személyes adatok kitakarását a Ket 69/A.§ (2) bekezdése szerint kell elvégezni, vagyis a természetes személy ügyfél, és az ügyben eljáró vagy érintett egyéb személyek adatait továbbá a védett adatot ki kell takarni, és a természetes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni (pl. ügyfél, tanú stb.).

E szabály alól kivételt képeznek a Ket. 80/A.§ (1) bekezdésének j) pontja szerinti külön törvény által valamely fontos közérdekre figyelemmel hozott határozatok nyilvánosságra hozatala: például a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében (piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi ügyekben), ilyenkor a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni. Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.


Iktatószám:35000/996-2/2015. ált.
Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:2015.03.30
Közzététel jogcíme:A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja
Közzététel dátuma:2015.07.27
Eljáró hatóság neve:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Tárgy:Ecsegfalva Község Önkormányzatának fellebbezése az Ecsegfalva, leürítőtelep vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasító és a kérelmezett tevékenységet megtiltó határozat ellen
Ügyfél megnevezése, székhelye:Ecsegfalva ()
Publikált dokumentum fájl neve:996-2-2015Ecsegfalva.pdf
Bíróságon megtámadva:Nem ismert

Iktatószám:35000/893-3/2015. ált
Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:2015.05.22
Közzététel jogcíme:A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének d) pontja
Közzététel dátuma:2015.07.27
Eljáró hatóság neve:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Tárgy:Fellebbező fellebbezése a Héhalom és térsége szennyvízelvezetésre és tisztításra kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása ellen
Ügyfél megnevezése, székhelye:Több, mint 50 ügyfél ()
Publikált dokumentum fájl neve:893-3-2015.pdf
Bíróságon megtámadva:Nem ismert

Iktatószám:93-3/2014/ADR
Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:2014.07.29
Közzététel jogcíme:A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja
Közzététel dátuma:2014.11.28
Eljáró hatóság neve:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság /Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tárgy:IVT TRANS Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye
Ügyfél megnevezése, székhelye:IVT TRANS Kft (1191 Budapest, Rákóczi utca 27. 9. em. 28.)
Publikált dokumentum fájl neve:93-3-2014-ADR.pdf
Bíróságon megtámadva:Nem ismert

Iktatószám:134-3/2014/ADR
Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:2014.09.15
Közzététel jogcíme:A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja
Közzététel dátuma:2014.12.08
Eljáró hatóság neve:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tárgy:Flexum Zrt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye
Ügyfél megnevezése, székhelye:Flexum Termelő és Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Csalogány u. 6-10. 3. em. 111.)
Publikált dokumentum fájl neve:134-3-2014-ADR.pdf
Bíróságon megtámadva:Nem ismert