Gyakran Ismételt Kérdések


 
Vissza

Cégünk R12 veszélyességű, propán-bután hajtógázas aeroszolt tárol és rendelkezik a töltet besorolásához szükséges R mondatokkal. A küszöbérték számításakor a PB hajtógázas töltetet többféleképpen is besorolhatjuk, de más-más eredménye lesz: az egyik

A gyártott és forgalmazott PB hajtógázas termékek veszélyességiosztályba-sorolására, illetve – ha van, akkor – a telephelyen tárolt veszélyes anyagok alapján a küszöbérték meghatározására a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján a következők szerint szükséges eljárni.
 
A logisztikai központokban, egyéb raktárakban nagy mennyiségben tárolt, tűzveszélyes hajtógázokkal töltött aeroszol termékeket az R. alapján kétféleképpen lehet azonosítani. Egyrészt a termékek besorolhatók az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő nevesített anyagok közé, másrészt besorolhatók a 2. táblázat veszélyességi osztályai alá (lásd az alábbi táblázatot).
 
Besorolás
Alsó
küszöbmennyiség
Felső
küszöbmennyiség
1. táblázat szerint:
Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gázok (beleértve a cseppfolyósított szénhidrogén gázokat) és a földgáz
50 t
200 t
2. táblázat szerint:
8. Fokozottan tűzveszélyes gázok és folyadékok
10 t
50 t
 
A jogalkotó szándéka, hogy a cseppfolyósított szénhidrogén gázokra (például palackos propán-bután gázkeverék) a veszélyességi osztályokba sorolás helyett – ami az anyagok és vegyületek veszélyességére és kockázatára utaló „R-mondatok” alapján kategorizálja az anyagokat – enyhítést adjon, és nevesített anyagként határozza meg a vonatkozó küszöbmennyiségeket.
 
A tárgyi termékek azonosítása kapcsán az alábbi azonosítási szempontokat kell figyelembe venni:
  •  Amennyiben az aeroszolos termékek (pl.: légfrissítők, dezodorok, rovarirtó és rovarriasztó szerek, stb.) biztonsági adatlapjuk szerint R12 „Fokozottan tűzveszélyes” R-mondattal rendelkeznek, azokat az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő nevesített anyagok közé kell sorolni, és 50 tonna, illetve 200 tonna küszöbmennyiséggel kell figyelembe venni.
  • A palackok töltőtömegét – amennyiben a terméken nincs feltüntetve – a töltési térfogat ismeretében az anyag biztonsági adatlapján szereplő sűrűség alapján kell meghatározni.
  • Amennyiben a termék tűzveszélyes tulajdonságán kívül, más – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szempontjából releváns (pl. mérgező R23, R24, R25; környezetre veszélyes R50, R50/53, R51/53) – járulékos veszélyt is jelent, úgy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem azonosításakor használt összegzésben e tulajdonságokat is figyelembe kell venni.
A fentiek alapján az aeroszolos terméket – amennyiben csak R12 mondattal rendelkezik – az 50/200 tonna küszöbértékű nevesített anyagok közé kell sorolni, illetve a 2. táblázat 1. e) megjegyzés nem hagyható figyelmen kívül.