Ügyfélszolgálat


 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben előírtak értelmében a hatósági ügyek intézését a következő információkkal, útmutatókkal és tájékoztatókkal kívánjuk segíteni.

Hatóság megnevezése:

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Illetékessége az egész ország területére kiterjed.

Postai címe:

 • H-1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám: (06-1) 469-4100

Ügyfélfogadás:

 • hétfő-csütörtök 9-15 óra
 • péntek 9-12 óra

előre egyeztetett időpontban

Az alábbi hatósági ügyekben a Tűzvédelmi Főosztály jár el.

Az Tűzvédelmi Főosztály illetékessége az egész ország területére kiterjed.

A Tűzvédelmi Főosztály titkárságának telefonszáma:(06-1) 469-4112
A Tűzvédelmi Főosztály titkárságának faxszáma: (06-1) 469-4387
A Tűzvédelmi Főosztály postai címe: 1903 Bp.,Pf.: 314
A Tűzvédelmi Főosztály e-mail címe: #

Az Tűzvédelmi Főosztályon az ügyek megosztása nem előadók, hanem ügycsoportok szerint történik.

Ügyintézők

Tűzvédelmi Főosztály
NévTelefonszám
Barta-Vámos László tű. őrnagy (piacfelügyelet)(06-1) (06-1) 469-4304
Farkas Diána (kiemelt beruházások)(06-1) (06-20) 8200-958
Fentor László tű. alezredes (országos tűzvizsgáló)(06-1) (06-1) 469-4217
Dr. Firnigel Edit tű. százados(06-1) (06-20) 820-0585
Hidas Zoltán tű. őrnagy(06-1) (06-1) 469-4401
Juhász Attila tű. főhadnagy (kiemelt beruházások)(06-1) (06-20) 8200-950
Dr. Kelemen Norbert tű. alezredes(06-1) (06-1)469-4214
Polonkai Katalin tű. alezredes (piacfelügyelet)(06-1) (06-1)469-4402
Kéri Gábor tű. őrnagy (kiemelt beruházások)(06-1) (06-20) 8200-309
Sándor Roland tű. alezredes(06-1) (06-1) 469-4332
Szabados László tű. alezredes (piacfelügyelet)(06-1) (06-1) 469-4297
Szabó Eszter tű. főhadnagy(06-1) (06-1) 469-4112
Wagner Károly tű. alezredes(06-1) (06-20) 820-0554
Piacfelügyeleti Osztály
NévTelefonszám
Tűzmegelőzési Főosztály
NévTelefonszám
Péter András tű. őrnagy(06-1) 20/820-0913
Farkas Diána tű. százados(06-1) +36 20 8200 958
Dr. Firnigel Edit tű. százados(06-1) +36 20 8200 585
Juhász Attila tű. százados(06-1) +36 20 8200 950
Dr. Kelemen Norbert tű. alezredes(06-1) +36 1 469 4214
Kéri Gábor tű. őrnagy(06-1) +36 20 8200 309
Polonkai Katalin tű. alezredes(06-1) +36 1 469 4402
Sándor Roland tű. alezredes(06-1) +36 1 469 4332
Szabados László tű. alezredes(06-1) +36 1 469 4297
Szabó Eszter tű. főhadnagy(06-1) +36 1 469 4112
Wagner Károly tű. alezredes(06-1) +36 20 8200 554
Zumpf-Kovács Barbara tű. őrnagy(06-1) +36 20 8200 885

A Tűzvédelmi Főosztály az alábbi ügyeket intézi:

 • Végzi az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásaitól való eltérés engedélyezését.
 • Végzi a jogszabályokban az OKF hatáskörébe utalt új tűzoltó-technikai eszközök és oltóanyagok gyártásának, forgalmazásának és a meglevők módosításának engedélyezési feladatait.
 • Végzi a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés védelmi egyenértékűségének vizsgálatát, forgalmazásának engedélyezését.
 • Piacfelügyeleti tevékenységet lát el a tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, építési termékek vonatkozásában.
 • Szolgáltatási tevékenység felügyeleti tevékenységet lát el a bejelentéshez kötött tűzvédelmi tevékenységek vonatkozásában:
  • tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,
  • tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, ha a szolgáltatás végzése az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi szervei, hivatásos önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára vonatkozó,
  • beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,
  • tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete,
  • tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,
  • tűzvédelmi szakvizsgáztatás
 • Nyilvántartást vezet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kiállító, vizsgáló és ellenőrző szervezetekről, működteti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölését végző - a belügyminiszter által megbízott - Kijelölő Bizottságot (Ügyintéző: Zólyomi Ildikó).
 • Tűzvédelmi szakértői engedélyezési eljárást folytat le.
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatást és szakvizsgát szervez a beépített tűzvédelmi berendezések tervezői részére.

Útmutató a Tűzvédelmi Főosztály hatáskörébe tartozó ügyek intézéséhez