Piacfelügyelet - Tanúsító szervezetek kijelölése


 
Vissza

Megfelelőségértékelő tevékenységet végző szervezetek kijelölése

A tűzoltó-technikai termék, a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezeteket – a BM OKF által működtetett kijelölési bizottság javaslata alapján – a belügyminiszter jelöli ki. A kijelölő hatóság az általa kijelölt szervezetekről nyilvántartást vezet.

Kérelmező által benyújtandó iratok:

 • A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. §-ban meghatározottak
 • A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 11-12. §-ban meghatározottak
 • Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 4. §-ban meghatározottak
A kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke:
 • új kérelem esetében tevékenység típusonként és szakterületenként 63 000 forint,
 • már kijelölt szervezet esetében új tevékenységre vagy új szakterületre tevékenység típusonként és szakterületenként 40 000 forint,
 • lejárt okirat esetében, ugyanazon tevékenységre és szakterületre 40 000 forint,
 • kizárólag az adatokban történt változás esetében 22 000 forint, valamint
 • a kijelölési tevékenység felfüggesztése utáni engedélyezés esetében 40 000 forint.

Ügyintézési határidő: Két hónap.

Érvényességi idő: A BM OKF a kijelölésről szóló okirat eredeti példányát megküldi a kérelmező részére, mely a kiállítástól számított 5 évig érvényes.

Kijelölt szervezet működése:

A kijelölt szervezetnek folyamatosan meg kell felelnie a kijelölés feltételeinek, amit a BM OKF jogosult bármikor ellenőrizni. A kijelölt szervezet köteles a BM OKF-el az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során együttműködni.

A kijelölt szervezet a kijelölés személyi, szakmai és tárgyi feltételeiben bekövetkezett változást köteles a kijelölő hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenteni, mely bejelentést a BM OKF haladéktalanul ellenőrzi.

A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden év január 31-ig megküldi a BM OKF részére. A jelentés tartalmi követelményeit a 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése rögzíti.

2012. január 1-je előtt kijelölt szervezetek kijelölése a 2017. január 1-vel hatályát veszti. Ebben az esetben a kérelmező új kijelölés iránti kérelmet nyújthat be, melyhez nem szükséges becsatolni azokat a dokumentumokat, amelyeket a korábbi kérelemhez már csatoltak, azok a kijelölő hatóságnál megtalálhatók, és azok tartalmában változás nem következett be. Utóbbiról a kérelmezőnek nyilatkozatot kell becsatolnia.

Kijelölés visszavonása:

Ha a kijelölt szervezet nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, a megfelelőségértékelési tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket megsérti vagy kötelezettségeit nem teljesíti, a kijelölő hatóság felfüggeszti, vagy részben vagy egészben visszavonja a kijelölt szervezet engedélyét.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
 • A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

A 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet alapján kijelölt tűzoltó-technikai termékek és tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8. § (1a) bekezdése alapján a nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A lista letöltéséhez kattintson az ikonra

kijelolt-szervezetek-20180912.xls

Frissítve: 2018. szeptember 17.