Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Egyéni védelem
2010. október 12.
Amit a védőmaszkok használatáról tudni kell
Magyarországon veszélyes anyagokkal szemben kizárólag 3. kategóriájú egyéni légzésvédő eszközök használhatók, amelyek az Európai Közösség országaiban notifikált vizsgáló laboratóriumban elvégzett EK típusvizsgálat alapján, notifikált minősítő intézmény által kiadott EK típustanúsítvánnyal rendelkeznek.
Ezek kielégítik a 89/686/EKG európai parlamenti és tanácsi irányelvet és értelemszerűen megfelelnek az azt harmonizáló, az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelősségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet követelményeinek.
 
A légzésvédelem lehetséges eszközei a szűrőtípusú légzésvédő eszközök és a környezeti levegőtől független izolációs légzésvédő készülékek.
 
A szűrő típusú légzésvédő eszközök esetében a belélegzett levegő egy szűrőn áramlik keresztül, amely a szennyező anyag visszatartásával, szűrésével a levegőből megköti a részecske (por, aeroszol, füst) szennyezőket.
 
Szűrési elven működő légzésvédő eszközök típusai:
 
  • részecskeszűrő félálarcok, szelepes szűrő félálarcok
  • légzésvédő negyedálarcok, félálarcok, teljes álarcok részecskeszűrő betéttel csatlakoztatva
  • energiával működtetett szűrési típusú légzésvéső készülék részecskeszűrő betéttel felszerelve.
 
Környezeti levegőtől független izolációs légzésvédő készülékek alternatív külső forrásból biztosítanak levegőt, függetlenítik a környezeti levegőtől a felhasználót és - előírásszerű használat esetén - teljes körű légzésvédelmet biztosítanak.
 
A munkavédelemben ásványi porok, veszélyes vegyi anyagok pora, szerves porok, biológiai tényezőket tartalmazó porok továbbá aeroszolok, füstök belégzésének megelőzésére szűrési elven alapuló részecskeszűrő légzésvédő eszközök alkalmasak.
 
A védőeszközök védelmi tényezője P1; P2 és P3 szűrőosztályú lehet.
 
Az EK szabályozás "HEPA" védelmi fokozatú és megnevezésű részecskeszűrő egyéni védőeszközt nem ismer!
 
A szűrési elven működő részecskeszűrő légzésvédő eszközök fentebb felsorolt típusai közül a vörösiszapból beszáradt és kiülepedett porszennyeződés következtében lehetséges porexpozíció megelőzésére – a munkavégzés körülményeit, nehézségi fokát és a klímakörnyezetet is figyelembe véve - a részecskeszűrő félálarcok alkalmasak.
 
A részecskeszűrő félálarcok jele FFP (Filtering Facepiece Particulare).Teljesítményük, szűrési hatékonyságuk és legnagyobb teljes alászívásuk alapján 1, 2 és 3 osztályba sorolhatók. A szűrőknek porokkal szembeni védelmi képességét a portároló képesség határozza meg, amely a szennyezett levegőből leválasztott és a szűrőben lerakódott por mennyiségét jelzi a légzési ellenállás változásának függvényében. Aeroszolokkal szemben az áteresztési teljesítmény jellemzi a védelmi képességet.
 
Jelölésük és szűrőosztályba sorolásuk: FFP1, FFP2 és FFP3.
 
Az FFP1 osztályú szűrőálarc csak szilárd légszennyezők (porok) ellen használható.
 
Az FFP2 és FFP3 szűrőosztályú félálarcok emellett szilárd és folyadék fázisú aeroszolokkal szembeni is védelmet nyújthatnak. Ebben az esetben a szűrőket - a leválasztási teljesítmények függvényében - ellátják D jelzettel.
 
A védőeszköz gyártói a kiválasztást könnyítendő feltüntetik a megengedett munkahelyi koncentráció és a védőeszköz alászívási tényezőjéből kalkulált ún. névleges védelmi tényezőt (angol terminológiával NPF=Nominal Protection Factor). Ez tájékoztató jellegű adat, amellyel a gyártó azt fejezi ki, hogy a konkrét védőeszközt a munkahelyi megengedett koncentráció hányszoros értékéig ajánlja használatba venni. A vonatkozó szabványokban minimálisan megkövetelt névleges tényezők:
 
Az FFP1 szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc névleges védelmi tényezője 4.
Az FFP2 szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc névleges védelmi tényezője 12.
Az FFP3 szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc névleges védelmi tényezője 50.
(Értelemszerűen a gyártók termékei fentieknél magasabb védelmi tényezővel rendelkeznek, amelyet figyelembe kell venni a kiválasztásnál)
 
A részecskeszűrő félálarcok konkrét védelmi területeit részletesen a felhasználói tájékoztató tartalmazza. Közülük a legnagyobb védelmi képességű eszköz a FFP3D jelű részecskeszűrő félálarc, amely ásványi porok, veszélyes vegyi anyagok, rákkeltők, radioaktív anyagok részecskéi (finom por, aeroszol), és 3. veszélyességi osztályba sorolt biológiai anyagok (spórák, baktériumok, vírusok) elleni védelemre szolgál. Nominális védelmi tényezője legalább 50-szeres.
 
A részecskeszűrő félálarcok, szelepes szűrő félálarcok egyszer használatosak, védelmi idejük előre nem határozható meg, több tényező mellett leginkább a munkatér levegőjében lévő légszennyezők koncentrációjának a függvénye. A szűrőtípusú légzésvédő eszközök különböző mértékben fiziológiás többletterhelést jelentenek a viselő számára. A részecskeszűrő félálarcon, - amely önmagában teljes felületén szűr – a használat során légzési előtét ellenállást jelent mivel a levegőből kiszűrt porszennyeződés felhalmozódik a szűrőn. Az eltömődés következtében megnövekszik annak légzési ellenállása, a légzésvédő használata megterhelést jelent a viselője számára. A munkavégzés nehézségi fokának függvényében a munkavállalónál nehézlégzés alakulhat ki, amely jelzi a védőeszköz azonnali cseréjének szükségességét.
 
A védőeszköz hatékonyságának minden esetben alapvető feltétele az alászívás csökkentése miatt az arcon a kellő beállítás, beszabályozás és rögzítés, amelyre ki kell oktatni a légzésvédő használóját. Oktatni kell továbbá arra, hogy a légzésvédő védőképessége a felhelyezés módjától is függ. A nem megfelelő illeszkedés miatt jelentősen megnőhet az arc és a légzésvédő pereme közötti alászívás lehetősége. A helytelen kiválasztás mellett ez a biztonságos használat leggyengébb pontja. Fontos szabály, hogy az alászívás miatt szűrőtípusú légzésvédő eszközt nem használhat szakállas munkavállaló, mert a szőrzet meggátolja az arc és a légzésvédő eszköz peremének zárását, illetve felfekvését.
 
A munkahelyen az egyéni védőeszköz kiválasztása, a védőeszköz juttatás rendjének kialakítása és a védőeszköz használat szabályainak megállapítása egyébiránt meghatározott sorrendben végrehajtott munkabiztonsági, munkaegészségügyi szaktevékenységet igénylő feladat.
 
Légzésvédő félálarc és teljes álarc használata a katasztrófa sújtotta területen végzett munkák során nagyfokú porexpozíció esetén - bár védelmi fokozata nagyobb, mint a részecskeszűrőké - nem ajánlott, egyrészt mivel a porterhelés függvényében nagyon gyorsan eltömődhet és a légzésfiziológiai megterhelés miatt gyakran cserélni kell, másrészt a teljes álarcba előbbiek miatt folyamatos munkavégzés nem lehetséges.
 
A környezeti levegőtől független (izolációs) légzésvédő készülékek – bár teljes körű légzésvédelmet biztosítanak - jelenlegi szituációban nem a munkavégzés általános eszközei. Olyan légzésvédelmi szituációban használható - kioktatott és arra kivizsgált egészségi állapotú hivatásos személy számára - ahol a levegőszennyezés koncentrációja azonnali életveszélyt vagy egészségkárosodást okozó mértékű, továbbá ha a munkavégzés oxigénhiányos légtérben történik vagy oxigénhiányos légtér alakul ki. Ilyen helyzetek a veszélyes hulladékkal történő környezetben történő mentés munkavégzés, ellenőrizhetetlen folyamatok létrejötte, havária események, tűzoltási bevetési munkavégzés stb. Ezekben a különösen nagy kockázattal járó esetekben az izolációs légzésvédő eszközt az egész testet védő ruházattal együtt kell viselni.
 
Összességében a vörösiszap porexpozíció megelőzésére általánosan az FFP2D szűrősztályú egyszer használatos részecskeszűrő félárac, a kifejezetten nagyobb kockázatú porexpozícióban dolgozók esetében az FFP3D részecskeszűrő félálarc javasolt.
 
 
 
Budapest, 2010. október 12.
 
Petróczi Tímea tű. szds.
szóvivő
       0620/6693613


Vissza