Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
KÖZLEMÉNY
2010. október 16.
EU szakértők előzetes jelentéséről
Az Európa történetében példa nélküli vörösiszap katasztrófa bekövetkezte után, a transzparencia, az EU bizalomerősítés jegyében Magyarország az Európai Bizottság szakosított katasztrófavédelmi gyorsriasztó rendszeréhez, a Monitoring és Információs Központhoz (MIC) fordult és vörösiszap ipari baleset következmény mérséklésében terep tapasztalattal rendelkező szakértőket kért.
 
Pénteken érkezett Magyarországra a MIC összekötő tisztje aki bejárta a helyszínt, és akinek kérései nyomán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felkészült a szakértői tevékenység támogatására. Az öt szakértőből álló csoport hétfőn megérkezett, azonnal megkezdte a helyszíni munkát. A szakértői csoportot olyan belga, francia, svéd, német és osztrák szakemberek alkották, akik már dolgoztak hasonló ipari balesetek, bánya és nagy ipari létesítmények káros következményeinek felszámolásában, környezeti rehabilitációjában.
A héten a csoport folyamatosan végezte – Kolontáron, Devecseren és a sérült gáton - a felmérést. A magyar hatóságok az EU szakértők igényei alapján, szakterületeik szerint folyamatosan szolgáltatták a mérési adatokat, amelyeket a szakértők feldolgoztak, majd konzultáltak a helyszíni mérést végző szakemberekkel is.
A csoport pénteken szakmai tanácskozás keretében találkozott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos tanácsának kilenc olyan tagjával, akik az esemény bekövetkezése után már egy nappal helyszíni méréseket végeztek több magyar egyetem kutatóival együtt az iszap által érintett területeken.
A magyar és az EU szakértői adatokat cseréltek, megvitatták a kialakult helyzetet. Az EU szakértők a magyar mérési eredményeket is felhasználva alakították ki szakmai véleményüket, amelyet jelentés-tervezet formájában nyújtottak be pénteken az OKF főigazgatójának. A jelentés tervezet véglegesítése vasárnap várható.
A WHO négyfős szakértői csoportja az elmúlt héten szintén megérkezett a helyszínre, és elvégezte felmérő munkáját. A csoport az egészségügyi hatások elemzését, a lakosságtájékoztatási rendszert, a légszennyezettségi kockázatokat, pszichoszociális támogatást, valamint az élelmiszerbiztonság kérdéseit elemezte. Végleges jelentésüket a jövő hét elején nyújtják be az egészségügyért felelős miniszternek.
 
Az érintett területeken a nemzetközi szakértői csoportok találkoztak valamennyi érintett illetékes hatóság képviselőivel, az elemzésekhez szükséges adatsorokat kézhez kapták, így az víz minőségre, talajra és a levegő minőségre vonatkozó információkat is. A mintavétel és mérés magyar részről továbbra is folyamatos, az eredmények alapján az ivóvíz kifogástalan biztonságosan fogyasztható. A hét településen elhelyezett por mintavevő készülékek összesített adatai szerint a környezeti levegő szálló por koncentrációja az egészségügyi határértéket nem haladta meg.
 
A két nemzetközi szakmai csoport tagjait péntek délután fogadta Dr. Bakondi György tűzoltó vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója, hogy munkájukról és szakmai javaslataikról beszámoljanak. A megbeszélésen részt vett az MTA főtitkára, Dr. Németh Tamás, valamint az ÁNTSZ képviseletében Dr. Faludi Gábor főosztályvezető is.
Az EU és a WHO szakértői hasonló megállapításokra jutottak a magyar kutatókkal, és a mérési eredmények alapján rövidtávú intézkedésekre tettek javaslatot a vörösiszap által okozott környezeti károk csökkentésére, jelezve, hogy a hosszú távú intézkedések meghozatalához még további mérésekre és vizsgálatokra lesz szükség.
A kormány rendelkezik a helyzet kezeléséhez szükséges erőkkel, eszközökkel és szakértelemmel. A külső szakértőkkel való egyeztetés mindenképpen közelebb visz a megoldáshoz. Ezek megtalálásában a hazai és külföldi szakértők továbbra is együttműködnek.
Budapest, 2010. október 16.

 
BM OKF Sajtó és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály


Vissza