Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
A tűzoltói túlmunkadíjak kifizetéséről
2011. augusztus 03.
A kormány előirányzati átcsoportosítással – a 1251/2011. (VII. 18.) kormányhatározatban (továbbiakban kormányhatározat) foglaltaknak megfelelően – fedezetet biztosít a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokon dolgozók túlmunkájának kifizetésére.
A 371/2010. (XII. 31.) kormányrendeletet kiegészítették a távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjével. Ennek értelmében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) az érintett hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal a távolléti díj kifizetésére vagy megtérítésére támogatási keretszerződést köt.
 
A kormányhatározatban rögzített forrás 2011. augusztus 1-jén megérkezett a BM OKF számlájára. A finanszírozással kapcsolatos további feladatok az alábbiak:
A BM OKF az általa elkészített támogatási szerződéseket eljuttatja a tűzoltóságokhoz. A visszaérkező támogatási szerződéseket ellenőrzi és kiutalja a támogatásokat. Az elszámolásokkal kapcsolatos ellenőrzési, jelentési feladatok folyamatosak.
A tűzoltóságok a támogatási szerződéseket kitöltve visszaküldik a BM OKF részére. Majd a számukra elutalt támogatások alapján teljesítik a kifizetéseket, az elszámolást pedig megküldik a BM OKF számára.
 
A támogatási szerződéseket a BM OKF már elkészítette és elküldte valamennyi tűzoltóság részére. Jelenleg a támogatási szerződések kitöltése zajlik. A tűzoltóságok a támogatási szerződéseket soron kívül megküldik a BM OKF-re, amely a szerződés aláírását követő 15 napon belül utalja a támogatást. A pénz kézhezvételét követően a tűzoltóságok haladéktalanul teljesítik a szükséges kifizetéseket az állomány részére. A kifizetéseket követően elszámolnak a BM OKF felé, amelynek végső határideje – a kormányrendelettel összhangban – 2011. október 20.
 
A túlmunkákhoz kapcsolódó kamatfizetések számítása számos tűzoltóságnál okozott nehézséget, ezért – az egységes értelmezés, és az adatok helyességének ellenőrzése érdekében – a BM OKF kialakított, és a tűzoltóságok számára elérhetővé tett egy számítási segédletet.
 
A túlmunkadíjak kifizetésével kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések tisztázása érdekében a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon keresztül írásban megküldhetik kérdéseiket a BM OKF részére. A kérdések megválaszolása – a kifizetések mielőbbi teljesítése érdekében – soron kívül, egy-két munkanapon belül megtörténik, ráadásul az egyes kérdésekre adott választ valamennyi tűzoltóság megkapja.


Vissza