Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Több hatósági ellenőrzésre van szükség
2011. augusztus 19.
Elkészült a szakmai jelentés a múlt heti, komáromi rendező-pályaudvaron történt veszélyesanyag-szivárgás során történt beavatkozásokról. Augusztus 11-én két, augusztus 12-én egy tartályvagonból veszélyes anyag, sztirol szivárgott, amely veszélyeztette környezetét és a vasúti forgalmat.
A két eset során szükségessé vált beavatkozás idejére a vasúti forgalom teljes leállítása, a kiérkező tűzoltók a vagonokat folyamatosan hűtötték, illetve tűzoltói biztosítás mellett üres tartálykocsiba fejtették át az anyag egy részét. A katasztrófavédelem Veszélyhelyzet Felderítő Csoportja a kárterületen folyamatos méréseket végzett két napon át: sem a lakott terület határán, sem a tartálykocsik környezetében nem volt kimutatható veszélyes gázkoncentráció. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre a mérések értékei alapján nem volt szükség.
 
Az esetekről elkészült jelentés alapján megállapítható, hogy szükség van a veszélyes áruk szállításának eddiginél is átfogóbb, pontosabb, kidolgozottabb és rendszeresebb ellenőrzésére, illetve a hatályos jogszabályi környezet aktualizálására.
 
A katasztrófavédelem 2007 óta rendelkezik hatósági jogosítványokkal a közúton történő veszélyesáru-szállítás ellenőrzésére vonatkozóan, az új katasztrófavédelmi törvény jövő év januári hatályba lépését követően a vízi, légi és vasúti szállításra is kiterjed majd ez a jogkör. A törvény szerint az új típusú veszélyhelyzeti irányítási rendszerben megalakuló egységes iparbiztonsági hatóság a megelőzési munka keretében szigorú hatósági felügyeletet lát majd el, amelyben jelentős szerepet kap a szankciók körének bővítése a veszélyes áruk szállítása terén. A törvény végrehajtására készülő rendelet hatálya, annak alkalmazási köre kiterjed majd a veszélyes áru vasúton történő szállítására, a vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésére, nemcsak a vasúti pályahálózatokon, határátkelőhelyeken, hanem a szállítás előkészítésében résztvevő telephelyeken is. Az egy szabálytalanságért kiszabható bírság legnagyobb összegét egymillió forintban határozza meg a jogszabály-tervezet.
 
A veszélyes áru szállítás ellenőrzésének részletkérdéseit tisztázó kormányrendeletek elkészítésén jelenleg is dolgoznak a katasztrófavédelem szakemberei, a feladatban érintett szervezetekkel a BM OKF már júliusban megkezdte az egyeztetéseket. Az új szabályok várhatóan szeptember közepéig készülnek el.


Vissza