Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
A vörösiszap-katasztrófát követő helyreállítás és újjáépítési helyzetéről 2011. augusztus 15– 2011. augusztus 19.
2011. augusztus 20.
Augusztus 15. és augusztus 19. között összesen 14392 köbméter szennyezett anyagot és 1020 köbméter törmeléket szállítottak be a kijelölt lerakóhelyre.
Az elmúlt héten a vörösiszap-szennyezés által érintett területen a közúti közlekedés zavartalan volt. A helyreállításban és újjáépítésen naponta átlagosan kétszáztíz ember mintegy százhatvan eszközzel vett részt.
 
A héten a szállópor napi átlagkoncentrációja a szakaszos pormintavétel eredményei alapján Kolontáron, Devecseren az egészségügyi határértéket nem haladta meg. A Torna-patak vizének heti átlagos pH értéke 8,15 – 8,23 között mozgott. A Vidékfejlesztési Minisztérium és az ÁNTSZ szakemberei folytatták a vörösiszap-szennyezés által érintett területek vízminőség ellenőrzését, amelynek eredményei szerint minden vizsgálati paraméter megfelelő, az ivóvíz továbbra is biztonságosan fogyasztható.
 
Augusztus 15. és 19. között az Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzs egy készpénzes támogatásról és négy vállalkozói kárenyhítésről szóló szerződést kötött meg.
 
Devecserben a sérült házak 99 százalékát, a 270 ingatlanból 267-et már lebontottak. A hét folyamán tereprendezési munkálatok zajlottak, a devecseri Kastélyparkban humuszolást végeztek és folytatták a termőtalaj terítését Kolontáron.
 
A külterületek mentesítése tovább folytatódott a hét során. Devecser külterületén a halastó vizének átszivattyúzása, semlegesítése és ülepítése, valamint a meder teljes kotrása és a szennyezett anyag elszállítása zajlott. A hétenfolytatódott a Torna-patak és a Marcal folyó medrének kotrása is, a szennyezett anyag deponálása, valamint a Malom-árok tisztítása.
 
A héten is dolgoztak Devecserben a vörösiszap-katasztrófa által sújtott terület rehabilitációja során épülő közpark kivitelezésén. Megkezdődött a látványtavak medrének kialakítása, valamint az érintett útszakaszok helyreállítása.


Vissza