Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
A vörösiszap-katasztrófát követő helyreállítás és újjáépítési helyzetéről 2011. augusztus 22.– 2011. augusztus 26.
2011. augusztus 27.
Augusztus 22. és augusztus 26. között összesen 3040 köbméter törmeléket és 16184 köbméter szennyezett anyagot szállítottak be a kijelölt lerakóhelyre. Mindösszesen a külterületekről eddig 883 667 köbméter szennyezett anyagot és 148 783 köbméter bontási törmeléket szállítottak be.
Az elmúlt héten a vörösiszap-szennyezés által érintett területen a közúti közlekedés zavartalan volt. A helyreállításban, újjáépítésben az elmúlt héten naponta átlagosan kétszáz fő, mintegy százhatvan eszközzel vett részt.
 
A héten a szállópor napi átlagkoncentrációja a szakaszos porminta vétel eredményei alapján Kolontáron, Devecseren az egészségügyi határértéket nem haladta meg. A Torna patak vizének heti átlagos pH értéke 8,14 – 8,22 között mozgott. A Vidékfejlesztési Minisztérium és az ÁNTSZ szakemberei folytatták a vörösiszap-szennyezés által érintett területek vízminőség ellenőrzését, melynek eredményei szerint minden vizsgálati paraméter megfelelő, az ivóvíz továbbra is biztonságosan fogyasztható.
 
Augusztus 22. és 26. között az Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzs öt vállalkozói kárenyhítési szerződést kötött meg.
 
A vállalkozói ingatlanok bontási készenléte 64%-os, a 14 bontandó ingatlanból már 9-et lebontottak. A hét folyamán tereprendezési munkálatok zajlottak Kolontár belterületén, a devecseri Kastélyparkban humuszolást végeztek és folytatták a termőtalaj terítését Kolontáron.
 
A külterületek mentesítése tovább folytatódott a hét során. Devecser külterületén a halastó vizének átszivattyúzása, semlegesítése és ülepítése, valamint a mederének teljes kotrása és a szennyezett anyag elszállítása zajlott. A készültsége már 70 százalékos. A hétenfolytatódott a Torna-patak és a Marcal folyó medrének kotrása, a szennyezett anyag helyi deponálása, valamint a Malom-árok tisztítása.
Megkezdődött Kolontár, Devecser külterületén, illetve Somlóvásárhelytől Tüskevár irányába lévő külterületen a szennyezett fák, bokrok, hidak, átereszek tisztítása. A munkálatok várható befejezése
összhangban zajlik a külterületi mentesítésekkel.
A héten folytatódott Devecserben a vörös iszap katasztrófa által sújtott terület rehabilitációja keretében épülő Emlékpark kivitelezése. A látványtavak medrének kialakítása, valamint az érintett útszakaszok helyreállítása zajlott nagy erőkkel. Az egyik tó készültség meghaladja a hatvan, míg a másik tónál már nyolcvan százalékos készültségi szintet.


Vissza