Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
A vörösiszap-katasztrófát követő helyreállítás és újjáépítési helyzetéről 2011. augusztus 29– 2011. szeptember 2.
2011. szeptember 03.
Augusztus 29. és szeptember 2. között összesen 16072 köbméter szennyezett anyagot és 3680 köbméter törmeléket szállítottak be a kijelölt lerakóhelyre.
Az elmúlt héten a vörösiszap-szennyezés által érintett területen a közúti közlekedés zavartalan volt. A helyreállításban és újjáépítésen naponta átlagosan kétszázötven ember dolgozott mintegy százkilencven eszközzel.
 
A héten a szálló por napi átlagkoncentrációja a szakaszos pormintavétel eredményei alapján Kolontáron, Devecseren az egészségügyi határértéket nem haladta meg. A Torna-patak vizének heti átlagos pH értéke 8,14 – 8,27 között mozgott. A Vidékfejlesztési Minisztérium és az ÁNTSZ szakemberei folytatták a vörösiszap-szennyezés által érintett területek vízminőség ellenőrzését, amelynek eredményei szerint minden vizsgálati paraméter megfelelő, az ivóvíz továbbra is biztonságosan fogyasztható.
 
Augusztus 29. és szeptember 2. között az Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzs három vállalkozói kárenyhítésről, az Önkormányzati Kárrendezési és Újjáépítési Csoport kettő természetbeni támogatásról szóló szerződést kötött meg.
 
Devecserben a sérült házak 99 százalékát, a 270 ingatlanból 267-et már lebontottak. A sérült vállalkozói ingatlanoknak több mint 70 százalékát, a 14 bontandó ingatlanból 10-et bontottak le. A hét folyamán tereprendezési munkálatok zajlottak, a devecseri Kastélyparkban humuszolást végeztek és folytatták a termőtalaj terítését Kolontár belterületén.

 

A külterületek mentesítése tovább folytatódott a hét során. A Kolontár és Devecser külterületén lévő halastó fenekének kotrásásával elkészültek, az oldalrézsűre deponált szennyezett anyag ideiglenes átrakó területre rakodása és szállítása, valamint a zagytározóban lévő kotrási anyag sűrítése zajlott. A hétenfolytatódott a Torna-patak és a Marcal folyó medrének kotrása is, valamint a szennyezett anyag deponálása.
 
A héten is dolgoztak Devecserben a vörösiszap-katasztrófa által sújtott terület rehabilitációja során épülő közpark kivitelezésén. Folytatódott a látványtavak medrének kialakítása, valamint az érintett útszakaszok helyreállítása. A tavak kialakításával járó munkálatok több mint 80 százalékával végeztek.
 
Budapest, 2011. szeptember 2.
 


Vissza