Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
A NASA UARS műhold darabjainak esetleges becsapódásáról
2011. szeptember 23.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF) felvette a kapcsolatot az uniós veszélyhelyzetek kezelését koordináló brüsszeli székhelyű EU Monitoring és Információs Központtal annak érdekében, hogy információt szerezzen a föld légteréhez tartó NASA műholdról. A szeptember 23-án, 12 órakor megtartott telefonkonferencián majdnem az összes EU-tagállam részt. A megbeszélés során kiderült, hogy az EU-tagállamok polgári védelmi hatóságai nem rendelkeztek egyöntetű adattal arról, mikor és hol várható a műhold maradványainak becsapódása.
A tagállamok közül néhányan rendelkeznek saját modell (trajektória) alapján készített becsléssel. Ezek alapján a becsapódás egy vagy két pászmában várható, az első magyar idő szerint péntek  este 21 és 22 óra között, a második szombat hajnali 3 és 4 óra között. Az előrejelzés szerint a pászmanem fogja érinteni Magyarország területét. A telefonkonferencia időpontjáig a NASA nem frissítette saját műholdja becsapódásának pontos idejét és helyét.
 
A 11 méter hosszú, 4,5 méter átmérőjű, több mint 5,5 tonnás, 10 műszerrel felszerelt műholdat 1991-ben bocsátotta útjára a Discovery űrsikló, amely 2005-ig végzett méréseket. Feladata volt az ózonréteg olyan kémiai összetevőinek vizsgálata, amelyek befolyásolják annak kémiáját és a benne lezajló folyamatokat. Ezen kívül mérte a sztratoszférában észlelhető szelet és hőmérsékletet, illetve a Napból származó energiát. A műhold által gyűjtött információk segítettek tisztázni a felső atmoszféra hatását az időjárásra, az időjárás változékonyságára.
 
Az 1967. évi 41. törvényerejű rendelettel kihirdetett „Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket” című, Moszkvában, Londonban és Washingtonban 1967. január 27-én aláírt szerződés, vagy rövid nevén Világűr Egyezmény VII. cikke kimondja: „A Szerződésben részes minden olyan állam, amely valamely objektumot a világűrbe, így a Holdra és más égitestekre felbocsát vagy felbocsáttat, és minden olyan részes állam, amelynek területéről vagy berendezéséről valamely objektumot felbocsátanak, nemzetközi felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyeket az illető objektum vagy annak alkatrészei a Szerződésben részes más államnak vagy ilyen állam természetes vagy jogi személyeinek okoznak a Földön, a légtérben vagy a világűrben, beleértve a Holdat és más égitesteket.”
 
A BM OKF folyamatosan kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel. Amennyiben újabb adattal rendelkezik, abban az esetben ehhez igazítja lakosság-tájékoztatási közleményét. A BM OKF egy esetleges veszélyhelyzet esetén a médiaszolgáltatók bevonásával a lakosságot azonnal közérdekű közlemény formájában tájékoztatja.


Vissza