Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Megalakult az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület
2011. október 12.
Az új katasztrófavédelmi törvény elfogadásával a BM OKF hatásköre számos új iparbiztonsági feladattal bővül.
A katasztrófavédelmi hatósági jogosítványok – engedélyezés, ellenőrzés – a küszöbérték alatti veszélyes üzemekre is kiterjednek.
A veszélyes áru szállításra vonatkozó hatósági ellenőrzési és bírságolási jogosítványok kiterjednek a vasúti, légi, és vízi szállításra is.
A kritikus infrastruktúra védelem katasztrófavédelmi feladatainak ellátása mellett új jogintézményeket is bevezetnek, így a katasztrófavédelmi bírságot, az igazgatási szolgáltatási díjat, és a katasztrófavédelem hatékony beavatkozási feltételeinek megteremtését célzó katasztrófavédelmi hozzájárulást.
Mindezen új feladat- és hatáskörök hatékony és eredményes végrehajtása a jelenleg működő iparbiztonsági struktúra bővítését, a BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség 2012. január 1-jét követő megalakítását teszi szükségessé.
Az új iparbiztonsági jogi szabályozás, eljárás- és feladatrendszer kialakítása és működtetése érdekében 2011. október 12-én létrejött az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület (IBTT).
 
A testület feladatai közé tartozik, hogy a jogi szabályozásra vonatkozóan javaslatot tegyen, módosítást kezdeményezzen, vagy észrevételt, véleményt készítsen. Ipari baleseteknél esetén a tagok tapasztalataikkal segítik a konkrét események és üzemzavarok kezelését. Ezeken túl évente értékelést készít az OKF és irányítása alá tartozó szervezetek iparbiztonsági tevékenységéről, és javaslatot tesz az OKF főigazgatója részére.
 
A testület tagjai hazai és nemzetközi szinten is elfogadott képzettséggel és tapasztalattal, tudományos fokozattal rendelkeznek, illetve iparbiztonsággal foglalkozó oktatási intézmények vezető szakemberei, veszélyes anyagokkal foglalkozó nagyvállalatok szakértői, tanácsadói és veszélyes ipari üzemi és a veszélyes áruszállítási érdekképviseleti szervezetek szakértői.


Vissza