Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Egyeztetés a csarnoképületek füstkötényfalairól
2012. február 23.
Szakmai egyeztetetést tartott ma a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a logisztikával foglalkozó szervezetek képviselőivel (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület, Logisztikai Egyeztető Fórum, Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége). Az egyeztetés témája a csarnoképületek füstkötényfalai, azon belül is a kötényfalak alsó síkja feletti tárolás tilalma volt.
A többször is módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) a csarnoképületek hatékony füstelvezetése biztosítása érdekében előírja a füstkötényfal alsó síkja feletti tárolás tilalmát, miután az a füstgyűjtő tér térfogatát csökkenti. Ez a tiltás a használatra vonatkozó szabályok között is megjelenik, így a meglévő épületek esetében is be kell tartani.
Ennek célja, hogy megoldott legyen egy esetleges tűz esetén felszabaduló hő és füst elvezetése, könnyebb legyen az épületben tartózkodók menekülése, továbbá védje az épületszerkezetet és a tárolt anyagokat. A beavatkozó tűzoltók számára pedig lehetővé teszi, hogy füsttel nem telített területről közelítsék meg a tüzet.
A további védelmet szolgálja az épület ún. füstszakaszolása, azaz a meghatározott térfogatú tér biztosítása, ahol a füst összegyűlik és innen távozik a födémen kialakított – megfelelő méretű – elvezető nyíláson keresztül. Az elvezetését természetesen egy ezzel egyenértékű teljesítményű gépi füstelszívás is megoldhatja. A szakaszolásokat a födémről lelógatott füstkötényfalak biztosítják.
A megfelelő méretű füstgyűjtő tér befogadóképességét az ott tárolt anyagok csökkentik, hátrányosan befolyásolva a hatékony füstelvezetést. Ezen túl pedig az ott tárolt éghető anyagok – a magas hőmérsékletű füsttel érintkezve – a tűz terjedését is meggyorsíthatják.
 
Az egyeztetésen az OKF képviselői tájékoztatást adtak arról, hogy az üzemeltető kérheti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságtól a jogszabálytól eltérő használat – azaz a füstgyűjtő térben való tárolás – engedélyezését. Ilyen esetben egyedileg kell megvizsgálni, hogy a meglévő csarnokok tárolási magassága tűzvédelmi szempontból hátrányosan befolyásolja-e a füstelvezetést. Ennek a vizsgálatnak az eredménye alapján lehet dönteni az eltérés engedélyezéséről. Az egységes értelmezés és eltérési engedélyezési eljárás biztosítása céljából a BM OKF szakmai állásfoglalást dolgoz ki az eltérést engedélyező tűzvédelmi hatóságok részére.
 
A szakmai egyeztetésen szó esett még az OTSZ felülvizsgálatáról, amelynek során az érintett szervezetek kifejthetik a követelményrendszerrel kapcsolatos véleményüket és javaslatot tehetnek a jogszabály módosítására. A jogszabály felülvizsgálata keretében a tűzkockázatot, a szakmai elvárásokat és a nemzetgazdasági érdekeket úgy kell egymással összhangba hozni, hogy a biztonsági szempontok ne sérüljenek.


Vissza