Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Tűzvédelmi célellenőrzések a polgári repülőtereken
2012. február 25.
A polgári repülőterek tűzvédelmi hatóságaként eljáró megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok 2012. február elseje és 15-e között 56 repülőtéren vizsgálták meg, hogy ott végeznek-e raktározást, tárolást, illetve azt, van-e hatáskörük az ellenőrzés végrehajtására. Ennek eredményeképpen az igazgatóságok összesen 41 célellenőrzést hajtottak végre. A többi repülőtéren nem folytatnak tárolást, raktározást, vagy nem a katasztrófavédelem hatásköre volt az ellenőrzést elvégezni.
A megállapítások szerint a vizsgált repülőtereken a tűzoltók beavatkozásának feltételei többnyire biztosítottak: a repülőterek, a tárolásra szolgáló épületek tűzoltó gépjárművel megközelíthetőek, az oltóvízellátás jellemzően oltóvízmedencéről, illetve tűzcsapról biztosított, az oltóvízforrások megközelíthetőek, azokat tűzoltásra igénybe lehet venni.
 
Az ellenőrzések során kisebb-nagyobb hiányosságokat találtak. Volt, ahol nem végeztették el az oltóvízforrások időszakos felülvizsgálatát, néhol gondok voltak a nyilvántartásokkal, vagy nem jelölték jelzőtáblával a vízkivételi helyeket. Olyan repülőtér is akadt, ahol kérdéses a létesítmény oltóvízzel való ellátása. Speciális hibának bizonyult az, amikor az oltóvízforrások távolsága a létesítéskor érvényben lévő követelményeknek igen, a hatályos előírásoknak azonban nem felel meg.
 
Általánosabb problémának bizonyult ugyanakkor az, hogy speciális oltóanyagot – habképzőanyagot – csupán három helyen tartanak készenlétben. Elmondható ugyanakkor, hogy a legtöbb repülőtér rendelkezik a szükséges szabályzatokkal és dokumentációkkal, ezek nem mindegyike naprakész azonban.
 
A polgári repülőtereken tűzvédelmi szempontból az üzemanyagtárolásnak van jelentősége. Az ellenőrzött létesítmények egy részében működik üzemanyagtöltő állomás, a többi esetben szabadtéri hordós tárolás, IBC használata jellemző. Van olyan repülőtér, ahol a tankolást a közeli nyilvános benzinkútról, közvetlenül a repülés előtt a repülőtérre kannákban szállított üzemanyaggal oldják meg. A tárolásra vonatkozó előírásokat az üzemeltetők alapvetően betartják: a szükséges tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket készenlétben tartják, azok karbantartásáról, ellenőrzéséről gondoskodnak.
 
 
Az ellenőrzéseken összesen tíz esetben kellett a hatósági felhívás szankciójával élni, hat esetben szabtak ki tűzvédelmi bírságot. Csak egy repülőtéren kellett közvetlen tűzveszély miatt leállítani a tevékenységet. A szankciók száma is mutatja, hogy az üzemeltetők törekednek a biztonságra, alapvetően jogkövető magatartást tanúsítanak.
 


Vissza