Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
KÖZLEMÉNY
2012. március 14.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) a leghatározottabban cáfolja Dr. Harangozó Tamásnak, az MSZP frakcióvezető-helyettesének március 12-én (hétfőn) tartott sajtótájékoztatóján a katasztrófavédelem átszervezésével, az elbocsátásokkal és a közmunkaprogramokkal kapcsolatban tett kijelentéseit
A január elseje óta egységes rendszerben működő katasztrófavédelem új feladatokat és hatásköröket lát el, az egységes iparbiztonsági hatóság létrehozásával az eddiginél több hatósági jogkörrel rendelkezik. Mindez új szervezeti struktúra kialakítását teszi szükségessé. A teljes szervezetet érintő változás április elsejével lép életbe, országos szinten a szervezet létszámának bővülését jelenti. Változik a szervezet összlétszáma, azon belül is a hivatásos állományúak és a közalkalmazottként foglalkoztatottak aránya. 467-el többen dolgoznak a hivatásos állomány tagjaként, ugyanakkor kevesebb közalkalmazott lesz a katasztrófavédelem országos, területi és helyi szerveinél. Az átalakítás révén kevésbé bürokratikussá válik a szervezet, e státuszok a továbbiakban a végrehajtást segítik. Az új struktúra a korábbi „civil” katasztrófavédelem helyett egy erős hivatásos szervezetet hoz létre. A BM OKF a munkaügyi központokat februárban 800 embert érintő csoportos létszámleépítésről tájékoztatta, ami nem azt jelenti, hogy ennyi embert elbocsátana a szervezet, nagy részük csupán más állománycsoportba kerül. Az eddig közalkalmazottként foglalkoztatottak egy része hivatásos állományúként, vagy más szervezeti egységnél, mások pedig a munka törvénykönyve hatálya alá tartozóként folytathatják munkájukat. Mindez a katasztrófavédelem tevékenységét hatékonyabbá, az állományt gyorsabban aktiválhatóvá teszi.
 
Csak a tájékozatlanság lehet a magyarázat a közfoglalkoztatottakat érintő téves megállapításokra, például arra, hogy őket a szervezettől elbocsátottak helyére veszi fel a BM OKF. A felvázolt megoldásokat a kormány közfoglalkoztatási programja nem is teszi lehetővé. A közfoglalkoztatottak (400 fő) BM OKF-hez történő felvétele hetekkel ezelőtt megkezdődött, számuk nem egyezik meg a szervezettől április elsejével távozókéval. Az elbocsátott munkatársak visszafoglalkoztatását törvény tiltja, ilyen eszközzel a BM OKF nem él. Fontos leszögezni azt is, hogy a közfoglalkoztatottak a többi munkavállalóhoz hasonló munkajogi védelmet élveznek.


Vissza