Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
KÖZLEMÉNY a Lánglovagok tűzoltóportálon megjelent cikkhez
2012. október 31.
A Lánglovagok tűzoltóportálon 2012. október 28-án cikk jelent meg, „Feltárta a gyenge pontokat a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület” címmel. A cikket a portál úgy tette közzé, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület (a továbbiakban: TTT) véleményét, nyilatkozatát nem kérte.
A cikk szó szerint idéz a TTT, a katasztrófavédelmi rendszer eddigi tapasztalatairól készített, a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelőjének címzett leveléből. Az anyag 52 pontban fogalmazta meg a TTT tagjainak tapasztalatait, azonban a cikk mindössze 20-at idézett úgy, hogy az idézés szabályait nem alkalmazza. Kizárólag a rendszer gyenge pontjait emeli ki, de ezt a cikkben nem jelzi, így az ilyen formán történt megjelenés nem az objektív, minden oldalú tájékoztatást szolgálja. Sem az általánosságban megfogalmazott, sem az összefoglalásban jelzett megállapításokat nem idézi, ezekből kiderülhetne, hogy a TTT a katasztrófavédelmi rendszer korrekcióját alapvetően pozitívan ítéli meg, az egyes részterületek kritikáját is megfogalmazva. Összességében az anyag tükrözi a szakmai vezetés céljait, amelynek alapelve a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott célok megvalósítása a jobb gyakorlati eredmények elérése érdekében. Ennek eszközei a hatékonyság fokozása, az egységes állami irányítás végrehajtása, a szervezetrendszer erősítése, az eredményesség növelése. Mindezek mellett jelezte a TTT, hogy az idő rövidsége miatt messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a rendszer működésével kapcsolatban, és a kérdést javasolja a jövő év végén ismét napirendre tűzni.
 
A TTT elhatárolódik az anyagát felhasználó portál módszerétől és súlyos csúsztatásnak minősíti a nyilvánosságra hozott anyagot.
 
Budapest, 2012. október 30.
 
 
Pesztenlehrer Lajos
nyá. tű. ezredes
c. egyetemi docens
elnök

Vissza