Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
2012. november 06.
A tűzvédelmi normák gyakorlati alkalmazása indokolttá tette a tűzvédelmi követelményeket tartalmazó szabályozás felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. A módosítást tartalmazó belügyminiszteri rendelet (28/2011.) november 13-án lép hatályba.
A módosítások elsősorban az adminisztratív terhek csökkentését szolgálják, továbbá reagálnak a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémákra is. Egyértelművé teszik a jogalkalmazást, használhatóbb és rugalmasabb műszaki követelményeket határoznak meg.
 
Az egyszerűsítést szolgálja például az, hogy a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések részleges vagy teljes üzemszünetét (pl. karbantartás miatt), vagy meghibásodását a jövőben nem kell írásban bejelenteni a tűzoltóságot riasztó ügyeletnek, erről elég lesz telefonon tájékoztatást adni.
 
A módosított rendelet pontosítja a lakóépületek menekülésre szolgáló közlekedőin történő tárolásra vonatkozó előírásokat. Annak értelmében továbbra is lehetőség van növények közlekedőkön történő elhelyezésére, azonban az épület kiürítésére szolgáló folyosókat ezután sem lehet 1,1 méternél kevesebbre szűkíteni.
 
Az idén áprilistól életbe lépett új katasztrófavédelmi szervezeti struktúra miatt módosult az eljáró tűzvédelmi hatóságok megnevezése. A módosított jogszabály a korábbi gyakorlattól eltérő módon nem nevesíti a tűzoltóságokat, hanem tűzvédelmi hatóságról vagy tűzvédelmi szakhatóságról szól, így a jogkörök esetleges változása miatt a továbbiakban nem kell a szabályzatot módosítani.
 
A középmagas társasházakat érinti a meglévő száraz felszálló tűzivízvezetékre vonatkozó követelmények módosítása. A változás az, hogy az épület 6. szintje alatt ezután nem kell vízkivételi helyet biztosítani, és a 6. emelet feletti szinteken is csupán minden második emeleten. Kísérletsorozat bizonyítja ugyanis azt, hogy a 6. emelet alatt lévő száraz tűzivízvezeték nem gyorsítja meg a tűzoltói beavatkozást. A jogszabály enyhítésével tehát jelentősen csökkenthető az állampolgárok terhe anélkül, hogy a biztonság romlana.
 
A módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzatban már szerepela repülő „kívánságlámpások” használatának tilalma. Ezek az eszközök ugyanis jelentős kockázatot jelentenek tűzvédelmi szempontból.
 
A szabályzat számos fogalmat is pontosít, másokat pedig töröltek azért, mert azokat egyéb jogszabály már tartalmazza (pl. OTÉK). Egyértelművé vált például a szabadtéri rendezvények fogalma. A rendezvényekre vonatkozó létszámkorlát alapjául ezentúl a terület nagysága szolgál, így tűzvédelmi szempontból könnyebben ellenőrizhető, hogy a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó használati előírásokat betartják vagy sem.
 
A tűzvédelmi szabályok felülvizsgálata az építésügyi jogszabályok módosításával összhangban történt, így amellett, hogy megszűntek az indokolatlan költségeket jelentő előírások, csökkentek az adminisztrációs terhek is. A módosítás során az alapvető cél az volt, hogy a tűzvédelmi biztonsági követelmények megtartása mellett a szabályzat megfeleljen a szakmai követelményeknek és elvárásoknak, a jogalkalmazó számára pedig közérthető és egyértelmű legyen.

Vissza