Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Új és módosuló tűzvédelmi jogszabályok
2012. december 29.
2013. január 2-án lép hatályba a 367/2012. (XII. 17.) kormányrendelet, amely a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárását szabályozza részleteiben. A jogszabály piacfelügyeleti hatósági feladatokkal ruházza fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot az építési termékek, tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések tűzvédelmi, biztonságossági követelményei tekintetében. Az ezekkel összefüggő helyszíni ellenőrzések lefolytatását azonban a katasztrófavédelmi kirendeltségekre bízza. A rendeletben helyet kap a piacfelügyeleti bírság részleteiben való meghatározása is.
Szintén január elejétől lesz hatályos két kormányrendelet is, amelyek a tűzvédelmi hatósági feladatokat, valamint a tűzvédelmi bírságot szabályozzák. Ezekben a jogszabályokban jelentős változásként jelenik meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatók hatósági és szolgáltatási felügyeleti hatásköre, amelyet a jogszabály a katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz delegál. Azonban további feladatokkal is ellátja az igazgatóságainkat a szabályozás. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi szolgáltatókkal – tűzoltó készülék karbantartók, beépített tűzvédelmi berendezés karbantartók, telepítők, távfelügyeletek, oktatásszervezők, vizsgáztatók – kapcsolatos közigazgatási és szolgáltatás-felügyeleti hatáskörei is a katasztrófavédelmi igazgatóságokra kerülnek, amelyekről a nyilvántartásokat is ők kezelik.
 
A január változásokat hoz a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekkel kapcsolatban is. A szakvizsga rendelet egy új tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágat vezetett be az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők tekintetében. Két foglalkozásnál mindössze kiegészítést tett, ahol szintén bővült az érintettek köre. A jogszabály egészen 2013. május 1-jéig biztosít átmeneti időszakot.
 
A sor egy BM rendelettel zárul, amely a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szól, azon belül is a tűzvédelmi hatóságok kéményseprő-ipari közszolgáltatók hatósági felügyeletét taglalja. Ez a rendelkezés megteremti a tűzvédelmi hatóság számára a hatósági felügyelet lehetőségét, amelyet a kéményseprőipari-közszolgáltatók tekintetében a katasztrófavédelmi igazgatóságok, az ingatlantulajdonosoknál pedig a katasztrófavédelmi kirendeltségek látnak el.


Vissza