Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Útmutató a veszélyes ipari üzemek bejelentkezéséhez
2009. július 08.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2006. február 03-án lépett hatályba. Az R. 30. § előírásai alapján az R. hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemeknek bejelentést kell tenniük a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (hatóság) számára.

2006. május 3-ig. Az üzemeltetők bejelentési kötelezettségüknek a mellékelt adatlapok kitöltésével és a hatóság bmokfmegelozes@katved.hu e-mail címére történő megküldésével is eleget tehetnek a következők szerint:

 • a) Az R. hatálya alá újonnan kerülő veszélyes ipari üzem üzemeltetője a mellékelt "A" és "B" adatlap kitöltésével, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos megelőzésére vonatkozó fő célkitűzéseinek, illetőleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elveinek, továbbá az R. 2. számú melléklet 1.1. pontja szerinti, a
  • szervezet és személyzet,
  • a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése,
  • üzemvezetés,
  • a változtatások kezelése,
  • védelmi tervezés,
  • belső audit és vezetőségi átvizsgálás,
  területén bevezetett, illetőleg működtetett intézkedéseinek, szervezetének, irányítási rendszereinek szöveges bemutatásával.
 • Az R. hatálybalépésekor már alsó küszöbértékűként működő veszélyes ipari üzem üzemeltetője, amely az R. hatálybalépését követően minősül felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek vagy az R. hatálybalépésekor már felső küszöbértékűként működő veszélyes ipari üzem üzemeltetője, amely az R. hatálybalépését követően minősül alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek az "A" és "B" adatlap kitöltésével.
 • Az R. hatálybalépésekor már alsó vagy felső küszöbértékűként működő veszélyes ipari üzem üzemeltetője, amely az R. hatálybalépését követően a továbbiakban már nem minősül alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek (ahol a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége - beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező veszélyes anyagokat is – nem éri el az R. 1. melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket ) az "A" és "B" adatlap kitöltésével. Az adatlapokhoz kitöltési útmutató ( "A" adatlaphoz és a "B" adatlaphoz) is tartozik.

A bejelentkezéssel és az adatlapok kitöltésével kapcsolatos további információért kérem forduljanak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztályához a (06-1) 469-4109 telefonszámon.

Kérem, hogy e-mailen történő bejelentés esetén minden esetben győződjenek meg róla, hogy a hatósághoz az e-mail megérkezett. A bejelentés tényét néhány soros formában levélben vagy fax-on jelezzék a hatóság részére.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
1903 Budapest, Pf. 314.; fax: (06-1) 469-4350


Vissza