ENSZ szakértői tanúsítvány


 
Vissza

Peter Jackvovics - UN OCHA CertificateA Mentésszervezési Főosztály munkatársa, Jackovics Péter pv. főhadnagy, kiemelt főelőadó úr a napokban készhez kapta az ENSZ OCHA (Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodája) által, részére kiállított fényképes szakértői tanúsítványát. Az egy évre szóló szakértői tanúsítványt azt követően kapta meg, hogy 2006. május 7-19. között részt vett az ENSZ OCHA ESB (Veszélyhelyzeti Ágazat) FCSS (Tábori Koordinációs Támogató Részlege) által szervezett UNDAC (ENSZ Katasztrófabecslési és Koordinációs Csoport) Európa-Afrika Régió Bevezető Képzésén.

A kiképzés célja volt, hogy új tagot toborozzanak az UNDAC csoportba, aki majd felkészültsége alapján az UNDAC rendszerébe, módszertanába beilleszkedve, az ENSZ OCHA képviseletében, egy váratlan katasztrófahelyzet kezelésére történő bevonás esetén egy komplex segítségnyújtást koordinálására lesz képes.

A kiképzésen részt vevő számára fontos volt, hogy frissítse a nemzetközi segítségnyújtásban szerzett tapasztalatait, hogy jobban megértse az ENSZ OCHA szabályrendszerét, stratégiáját, a váratlan segítségnyújtás hatásait, valamint a nemzetközi segítségnyújtás mechanizmusát. Jártass legyen az UNDAC rendszer általános módszertanában és eljárási rendjében, hogy az UNDAC csoport majdani tagjaként azonnal bevonható és hosszú távon alkalmazható szakértő legyen a katasztrófa-sújtott ország kárterületén.

Ezért képesnek kell lennie arra, hogy:

 • UNDAC csoport tagjaként részt vegyen katasztrófa-segítségnyújtási misszión.
 • Egy szervezet tagjaként helyi műveleti koordináció keretében folyamatosan támogassa a műveleti tevékenységeket.
 • Végrehajtsa az ENSZ OCHA kötelezettségét, segítse a LEMA (Helyi veszélyhelyzet-kezelő hatóság), a ENSZ szervek munkáját és koordinálja a nemzetközi segítségnyújtási erőfeszítést bármilyen katasztrófahelyzetben.

A kiképzés tematikája az UNDAC missziók rendszerére épült és az előadások lefedték a nemzetközi segítségnyújtás folyamatát, metodikáját. A tantermi csoportos foglalkozások felölelték a gyakorlati kérdések rendszerét. Minden csoportban résztvevő tapasztalatára kíváncsiak voltak az előadók, amelyet munkaműhelyek formájában beszéltek meg. Cél az volt, hogy a képzés során, valamennyi résztvevő bizonyítsa csapatvezetői és csapatépítői képességeit. A kiképzést úgy építették fel, hogy kövesse és szimulálja egy napi 24 órás UNDAC bevetés időrendjét és feladatait.

Az UNDAC Bevezető Képzés az alábbi főbb kiképzési modulokra épült fel:

 • UNDAC misszió folyamata
 • Környezetei katasztrófák
 • ENSZ OCHA koordinációs megbízás a segítségnyújtás során
 • UNDAC fogalom és metodika
 • A segítségnyújtásban részt vevő szervezetek kapcsolatrendszere
 • Nemzetközi emberbaráti jogok és szabályok
 • UNDAC tagok riasztása és mozgósítása
 • Katasztrófa-segítségnyújtás koordinációs modellje
 • Felkészülési, aktivizálás, áttelepülési időszak
 • Érkezési és bevetési tervek
 • LEMA (Helyi Veszélyhelyzet-kezelő Hatóság) működése és ENSZ tagországok
 • Információ menedzselés a misszió során
 • OSOCC (Helyszíni Műveletek Koordinációs Központja) működése
 • Személyi védelem kérdése, az ENSZ védekezési rendszere
 • Egészségügyi kárbecslés standardjai és Katasztrófabecslési küldetés terve
 • Katasztrófabecslés és kárfelmérés
 • Helyzetjelentések készítése
 • Kulturális különbségek és annak kihívásai
 • Média kezelése. ENSZ politikája a médiával történő kapcsolatteremtés során
 • UNDAC kivonulási és koordinációs átadási stratégiája
 • Városi Kutató és mentési (USAR) műveletek
 • Eszközök, felszerelések ismerete
 • Térképek és a GPS ismerete
 • UNDAC misszió háttér-szoftver
 • Rádió kommunikáció
 • UNDAC küldetés visszarendeződés
 • Stresszkezelés
 • A katonaság szerepe a katasztrófa-segítségnyújtásban

A kiképzés zárása: SIMEX gyakorlat

A szimulációs gyakorlat (SIMEX) egy 7.6 Richter skála erősségű földrengés következményeit felszámoló nemzetközi segítségnyújtás körülményeit szimulálta. A SIMEX egy 14 napos komplex katasztrófa-segítségnyújtás felszámolását mutatta be egy 24 órás gyakorlat keretében. A SIMEX a teljes UNDAC szisztémát és módszertant modellezte, pontos forgatókönyv szerint. Az UNDAC misszió a mozgósítástól, az utazáson át minden részletét felvonultatta az ilyenkor használatos eljárás rend szerint. A technikai és logisztikai hátteret a gyakorlatra, az ENSZ IHP (Nemzetközi Humanitárius Együttműködés) keretében a dán (DEMA), a svéd (SRSA) és az angol (DFID) SAR csapatok biztosították.

A misszió 3 UNDAC csoportra felosztva került végrehajtásra, a következő műveleti sorrend szerint:

 • Mobilizáció, mozgósítás
 • Felkészülés
 • Indulás, utazás, érkezés
 • Repülőtéri tevékenység, vámkezelés
 • Kapcsolatfelvétel az ENSZ helyi képviselőjével
 • Kapcsolatfelvétel a helyi hatóságokkal
 • Kapcsolatfelvétel a helyi civil szervezetekkel
 • Katasztrófabecslés a kárterületen
 • OSOCC Fogadó Központ felállítása repülőtéren
 • OSOCC felállítása a kárterületen
 • Nemzetközi USAR csapatok tevékenységének koordinálása
 • Humanitárius igények, lakossági szükségletek felbecslése
 • Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás koordinálása
 • Kapcsolattartás a LEMA, NGO (nem kormányzati szervezetek) képviselőivel
 • Humanitárius segélyszállítmányok koordinálása
 • Újjáépítés felügyelete
 • Összefoglaló jelentés összeállítása