Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER)


 
Vissza

Egy esetlegesen bekövetkező Nukleáris Veszélyhelyzet (NVH) esetén gyors intézkedésekre van szükség, s ez indokolttá teszi a különböző intézmények, laboratóriumok, mérőállomások mérési adatainak folyamatos központi összegyűjtését, feldolgozását és értékelését. Emellett a hatékony védelmi intézkedések kidolgozásának támogatására országos hatáskörű, centrális irányítású szervezet létrehozása vált szükségessé. Ezen célok megvalósítása érdekében határozták el az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) létrehozását. Az OSJER az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) döntés_előkészítő és döntéshozó tevékenységének támogatására a 81/1995. (VII.6. ) Korm. rendelete alapján került megalakításra. Feladatát, az országos sugárzási helyzet folyamatos figyelését, jelzését és ellenőrzését, a 2190/1995. (VII.6.) Korm. határozata rögzítette. Az OSJER jelenleg az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló, 167/2010. (V.11.) Korm. rendelet alapján működik.

Az OSJER alapvető rendeltetése az NVH hatásainak előrejelzése, NVH esetén a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer részeként - a sugárzási helyzet folyamatos figyelése, jelzése és ellenőrzése, valamint a sugárzási adatok összegyűjtése, előzetes értékelése és a döntés-előkészítésben részt vevő szervek felé történő továbbítása. Az OSJER központi vezető szerveként – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezeti elemeként, annak Veszélyhelyzeti Központján belül - Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ (az NBIÉK) működik, mely NVH esetén a Kormányzati Koordinációs Bizottság Veszélyhelyzeti Központjának nukleáris munkacsoportjaként látja el feladatait.

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 167/2010. (V.11.) Korm. rendelet 10. §-a meghatározta az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer feladatait, amelyek az alábbiak:

  • az országos sugárzási helyzet monitorozása,
  • az ONER működési állapotának megfelelő riasztás és értesítés megalapozása,
  • az ONER működtetésében részt vevő, 1. melléklet szerinti szervek tájékoztatása,
  • a lakosság életkörülményei és munkafeltételei fenntartásához, az anyagi javak védelméhez, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységhez szükséges intézkedések sugárvédelmi megalapozása,
  • ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ország nemzetközi értesítési kötelezettségének teljesítése érdekében a radioaktív szennyezettségre jellemző adatok biztosítása az OSJER szerveknél és az atomenergia alkalmazójánál működő mérőhelyek mérési adataira, valamint az NBIÉK értékelésére alapozva,
  • az ONER normál működési állapotában az OSJER az NBIÉK útján a távmérő hálózat működésével nyert adatokkal hozzájárul a lakossági sugárterhelés alakulásának nyomon követéséhez,
  • a távmérőhálózat mérőállomásairól beérkező figyelmeztetési és riasztási jelzés esetén a jelzés hitelességének ellenőrzése, a kiváltó ok kivizsgálása és a kialakult helyzetről jelentés készítése az ONER működtetésében részt vevő szervek vezetői számára,
  • az OSJER távmérőhálózat mérési adatai alapján az országos sugárzási helyzet jelzése a meghatározott fokozatok szerint.