Seveso szakmai nap - 2009.06.30


 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében 2009. június 30-án megrendezésre került a Seveso Szakértői Csoport 2009. év I. félévi értekezlete.

A szakértői csoport a Seveso II. Irányelv hazai bevezetése óta működik a szabályozás megalkotásában és alkalmazásában érdekelt veszélyes ipari üzemek üzemeltetőinek és érdekvédelmi szervezeteinek szakmai egyeztető fórumaként. Az egyeztetéseken a hatóság (OKF), a szakhatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal), illetve üzemeltetői oldalról a Magyar Vegyipari Szövetség, a Magyar Gyógyszergyártók Szövetsége, a PB Gázipari Egyesület és a Logisztikai Egyesület képviselői vesznek részt.

Az értekezlet fő témája az új vegyi anyag szabályozás, a GHS (Globálisan Harmonizált Rendszer), vagyis a Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere és az azzal kapcsolatos - Seveso II. Irányelvet érintő - jogszabályi változások voltak. Az ülésen mintegy 70 fő vett részt, képviseltette magát az ipar, az ipar érdekvédelmi szervezeti, a szakértő cégek, illetve a szakhatóság és a hatóság munkatársai.

A találkozót Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy, az OKF hatósági főigazgató-helyettese nyitotta meg. Hoffmann tábornok úr bevezetőjében kiemelte, hogy a rendezvény része annak a hosszú évek óta működő és fejlődő üzemeltetők és hatóságok közötti jogalkotási, jogalkalmazási és műszaki együttműködési egyeztetési folyamatnak, amely többek között jelentős segítséget nyújt a Seveso jogi szabályozás hatékony végrehajtásához, az üzemeltetői jogalkalmazási kérdések megválaszolásához, a műszaki jogalkalmazás körébe tartozó szakmai álláspontok egyeztetéséhez, valamint a jogi szabályozás változását igénylő tervezetek kidolgozásához.

A munkacsoport 2002 és 2006 évektől hatályos hazai jogszabályokat illetően jelentős mértékű jogszabály alkotási, majd a jogszabályok hatálybalépését követően jogalkalmazási tevékenységet végzett. 2005-től a megbeszéléseknek az üzemeltetők részéről a BorsodChem Nyrt. adott otthon, amelyekről az OKF honlapján is megjelenő emlékeztetők készültek.

Ezt követően Dr. Kátai-Urbán Lajos pv. alezredes, az Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettese tartott előadást a Seveso II. Irányelv végrehajtásának jelenlegi helyzetéről.

A résztvevők a következőkben betekintést kaptak a GHS jogszabályról, valamint a „Seveso és GHS” EU Műszaki Munkacsoport működéséről Dr. Gyenes Zsuzsanna tű. századostól az EU Közös Kutatási Központ szakterület tudományos titkáraként dolgozó munkatársa előadásából. Az előadás anyaga letölthető ITT (hivatkozási szám: JRC 58808).

Az értekezlet második részében a megjelentek kérdéseket tehettek fel a tájékoztatókon elhangzottakkal kapcsolatban egy vitafórum keretén belül. A jelenlévők fontosnak tartják a további együttműködést, ezért várhatóan az ősz folyamán sor kerül egy következő szakmai egyeztetésre. A szakmai egyeztetés célja a GHS szabályozással kapcsolatos jogalkotási és jogalkalmazási tapasztalatok áttekintése, szakmai ismeretek feltérképezése és a hazai üzemeltetői és hatósági érdekek EU fórumokon való képviselete. A szakmai munkát segíteni fogja a szeptemberig felálló szűkebb körű érdekelt üzemeltetőket, a hatóságot és a szakhatóságot magába foglaló szakértői fórum.

Összefoglalva a résztvevők hasznosnak ítélték a találkozót, mivel megismerhették a jogszabályi változásokat, illetve egymás álláspontját. Az értekezlethez kapcsolódó szakmai anyagok az OKF hivatalos honlapján, a www.katasztrofavedelem.hu oldalon hatósági tevékenység oldalon rövidesen elérhetőek lesznek.