Szervezetünk hírei


Hivatalosan is megalakult a HUNOR Mentőszervezet
2012. július 15. 16:04
Hivatalosan is megalakult a HUNOR Mentőszervezet Ünnepélyes külsőségek között megalakult Magyarország hivatásos katasztrófavédelmi mentőcsapata. A HUNOR Mentőszervezet tagjai a belügyminiszter előtt tettek esküt és átvették a tárca vezetője által adományozott csapatzászlót.
A Budavári Palota Oroszlános udvarába a Katasztrófavédelem Központi Zenekara felvezetésével érkeztek meg az esemény főszereplői. A menetben a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezeten kívül ott volt az a nyolc területi rendeltetésű mentőcsapat is, amely a közelmúltban alakult meg, és kapott csapatzászlót. Az ünnepségre Pintér Sándor belügyminiszter az országos katasztrófavédelmi főigazgató, Dr. Bakondi György tű. altábornagy kíséretében érkezett meg. A miniszternek Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő adta be a jelentést. Ezt követően a térre a koronaőrség kíséretében megérkezett a Szent Korona, az alaptörvény díszpéldánya, és bevonultak a történelmi zászlók.
 
A Himnusz elhangzása után a rendezvény résztvevői Miki Endo-ra, arra a japán önkormányzati referensre emlékeztek, aki tavaly márciusban a földrengést követő szökőár idején irodájának ablakából folyamatosan riasztotta a lakosságot. Tettével sokak életét megmentette, ám ezért a sajátjával fizetett. A riasztásról készült hangfelvétel meghallgatását követően a belügyminiszter mondott ünnepi beszédet.
 
Pintér Sándor emlékeztetett arra, hogy a katasztrófavédelem nemzeti ügy, az ország biztonságáért mindenki felelős, a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend. A katasztrófavédelem rendszere, mondta a belügyminiszter, az elmúlt két évben gyökeres változáson, jelentős szemléletváltozáson ment keresztül. A BM OKF célja az emberek életének és vagyonának a védelme, e feladat maradéktalan, precíz teljesítése. Mindehhez, mondta a tárcavezető, elengedhetetlen a tudás, a felkészültség és az elhivatottság, valamint a társszervekkel való együttműködés. A katasztrófavédelem egyik pillérét jelentő polgári védelem legjelentősebb feladata, tette hozzá Pintér Sándor, a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása. A most megalakult HUNOR is ezt tekinti alapfeladatnak. A katasztrófavédelem ugyanakkor nemzeti ügy is, felelősséget nem pusztán Magyarország biztonságáért kell vállalni, a nemzetközi segítségnyújtás fontos feladata minden országnak. „Valljuk: az emberi élet oltalma, a védekezés, a helyreállítás, a rend és a biztonság nem ismer határokat.” – jelentette ki a belügyminiszter. Emlékeztetett arra, hogy ennek szellemében tették a dolgukat a magyar polgári védelmi erők, amikor Japánban a földrengés vagy Indonéziában a cunami után tevékenykedtek, de akkor is, amikor a szomszédos országokban segítettek árvízkor.
 
A most megalakult HUNOR Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, a tagok önként vállalták, hogy itthon és határainkon kívül bevethetőek lesznek – fogalmazott a belügyminiszter. Ha pedig külföldön alakul ki veszélyhelyzet, amihez a csapat bátorsága, speciális felszerelései kellenek, akkor ott is helyt fognak állni. „Önök Magyarország hivatalos mentőcsapataként hajtják majd végre feladatukat. Soha ne feledjék, minden, amit az ország határain innen, vagy az ország határain túl tesznek, hozzájárul a hivatásos állomány és Magyarország megítéléséhez. Legyenek azon, hogy minden bevetéssel csak javuljon ez a megítélés.” A felsorakozott csapattagok hónapok óta készülnek leendő küldetésükre, a mai nappal pedig a HUNOR Mentőszervezet is belép a bátraknak abba az elitklubjába, amelyben a már csapatzászlóval rendelkező mentőszervezetek vannak, mondta Pintér Sándor.
 
Felkészültségüket azonban bizonyítani kell, ez történik meg majd októberben, amikor az ENSZ szakértői előtt vizsgáznak. Pintér Sándor kijelentette, nincs kétsége afelől, hogy a csapat sikeresen megszerzi a legmagasabb nemzetközi minősítést, egyben a jogot arra, hogy a világon bárhol bevetésen vegyenek részt. Ugyanakkor, mondta a tárcavezető, a Belügyminisztériumnak is vannak feladatai: biztosítania kell a szükséges speciális felszereléseket. „Ígérem, hogy a felszereléseken egyetlen egy akció sikere, egyetlen egy ember élete sem múlhat. A Belügyminisztérium biztosítani fogja önök számára a legmagasabb színvonalú eszközöket.” A miniszter szólt a mentőcsapat tagjainak hozzátartozóihoz is, akiktől azt kérte, teremtsék meg azt a hátteret, amely a kiegyensúlyozott munkához szükséges. „Az itt felsorakozottak a bátrak között is a legbátrabbak. Legyenek rájuk büszkék!”
 
A miniszter beszéde után Dobson Tibor tű. dandártábornok, hivatalvezető felolvasta Kristalina Georgieva, az Európai Unió nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságreagálásért felelős európai biztosának az ünnepi alkalomból írott levelét. Az uniós biztos gratulált a mentőszervezet megalakulásához és üdvözlendő lépésnek nevezte azt, különösen annak fényében, hogy a magyar szakértők és különleges beavatkozó csapatok elkötelezettek az Európai Polgári Védelmi mechanizmuson belül. Levelében Kristalina Georgieva felidézte azokat az alkalmakat, amikor a magyar kormány segítséget nyújtott külföldi katasztrófáknál. Végezetül így fogalmazott: „…meg vagyok győződve arról, hogy számíthatok folyamatos támogatásukra abban a közös erőfeszítésben, hogy az európai állampolgárokat hatékonyabban óvjuk a nagy erejű katasztrófáktól, és hozzájáruljunk a világ bármely részén előforduló szenvedés enyhítéséhez – mind a jobb felkészültségen, mind a hatékonyabb reagáláson keresztül. A HUNOR Mentőszervezet biztosan kiveszi majd a részét az erre való törekvésben.”
 
Az európai uniós biztosi üdvözlet elhangzása után a HUNOR Mentőszervezet tagjai ünnepélyes esküt tettek. A szöveget Jackovics Péter tű. alezredes, a csapat parancsnoka olvasta elő. „Én Jackovics Péter tűzoltó alezredes fogadom, hogy Magyarországot a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet tagjához méltóan, eskümhöz híven szolgálom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy a világon bárhol a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésben legjobb tudásom szerint részt veszek. Küldetésem teljesítése során az emberi életet és méltóságot mindenkor tiszteletben tartom, és ebben sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Szent meggyőződéssel és szilárd elhatározással fogadom, hogy a dicső elődeinktől átörökölt hagyományokhoz méltóan, a bajba jutott embertársaim szolgálatához mindörökké hű leszek! Isten engem úgy segéljen!”
 
A fogadalomtételt Torma Emese énekművész előadása követte, majd Pintér Sándor belügyminiszter átadta az általa adományozott csapatzászlót a HUNOR Mentőszervezet parancsnokának. A zászlóra a belügyminiszter, az országos katasztrófavédelmi főigazgató, Mitori Naoki, Japán budapesti nagykövetségének első titkára, Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Dr. Petőfi Attila r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint Orsós Krisztina kötött szalagot. Orsós Krisztina az a devecseri általános iskolás kislány, aki 2010. október 4-én az iskola udvarán, a mászóka tetejéről észrevette a hömpölygő vörösiszapot, és még idejében figyelmeztette társait a veszélyre, így megmentette őket. A szalagkötést követően a történelmi egyházak képviselői megáldották a mentőszervezet csapatzászlóját.
 
A Szózat elhangzása, a Szent Korona, az alaptörvény, valamint a történelmi zászlók kivonulása után a HUNOR mentőcsapat díszlépésben hagyta el az ünnepség helyszínét.

Kapcsolódó videó:

Kapcsolódó képek:
Hivatalosan is megalakult a HUNOR Mentőszervezet Hivatalosan is megalakult a HUNOR Mentőszervezet Hivatalosan is megalakult a HUNOR Mentőszervezet
További képek a galériában
Letölthető dokumentum(ok):