Szervezetünk hírei


Tevékeny év előtt áll a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület
2013. március 01. 09:17
Tevékeny év előtt áll a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület Előző évi tevékenységének értékelésével, az idei feladatok és az országos tűzvédelmi helyzet áttekintésével foglalkozott február huszonnyolcadiki ülésén a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület.
Elsőként Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő a számok tükrében adott tájékoztatást a tűzvédelmi szakterület előző évi teljesítményéről. Beszélt az átalakulás egyes vetületeiről. Elmondta, hogy százöt hivatásos tűzoltó-parancsnokság és tizennyolc katasztrófavédelmi őrs működött az előző évben, ezekhez csatlakozott az idén még négy őrs, és további tizenöt indulása várható 2013-ban.
 
2012-ben a katasztrófavédelem tűzoltó egységei országosan közel hetvenezer esetben avatkoztak be, ez majdnem hat százalékkal alacsonyabb az ötéves átlagnál, a műszaki mentések számában ennél jóval nagyobb mértékű volt a csökkenés. Ennek okát egyrészt abban látják, hogy az elmúlt esztendő időjárásában nem volt annyi szélsőség, mint korábban, másrészt segítséget jelentettek a polgári védelmi szakterület által végrehajtott ellenőrzések, amelyek során a vízelvezető árkok, valamint az út menti fák állapotát vizsgálták, sok hiányosságra derítettek fényt és hoztak megoldást. A tábornok beszélt a szabadtéri tüzekről, itt elmondta, a tapasztalatok szerint ezeknek a fele ugyanott gyullad ki, ahol korábban. Hozzátette, a téma kiemelten szerepel az Országos Tűzmegelőzési Bizottság programjában. A főfelügyelő az egyes tűzoltóságtípusokról szólva elmondta, az önkormányzati tűzoltóságok több mint tízezer riasztásnál indultak segíteni, 6104 esetet önállóan számoltak fel. A létesítményi tűzoltóságok tavaly ezer riasztást kaptak, ennek több mint a felénél önállóan dolgoztak. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok 2012-ben ötezerszer vonultak, 471 alkalommal vették át a helyszínen a mentés irányítását. Bérczi László elmondta azt is, hogy az elmúlt évben a katasztrófavédelmi kirendeltségek közel negyvenezer szakhatósági üggyel foglalkoztak, és húszezer volt a tűzvédelmi ellenőrzések száma. Tűzeseti helyszíni szemlét több mint ezerháromszáz esetben folytattak le.
 
Az országos tűzoltósági főfelügyelő külön foglalkozott a tűzvédelmi bírságolással. Előadásából kiderült, hogy míg 2010-ben mindössze 119, 2011-ben pedig 235 alkalommal szabtak ki bírságot a hatósági ellenőrzést végzők, addig ez a szám tavaly közel tízszeresére emelkedett, 2251 esetben éltek a szankcionálásnak ezzel a lehetőségével. Bérczi László hangsúlyozta, a cél az volt, hogy súlya legyen a bírságnak, ezáltal az érintettek kizárólag a biztonságot tartsák szem előtt.
 
A Tűzvédelmi Tanácsadó Testület tagjai előtt a tábornok beszélt az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokról is. Mint mondta, ezek működését három szempontot - finanszírozás, létszámhelyzet, szolgálatszervezés - figyelembe véve vizsgálták. A kép meglehetősen vegyes, az 548 település védelmét ellátó 61 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság között akad olyan, amelyik semmilyen hozzájárulást nem kap saját önkormányzatától, de olyan is, amelyik szép összegből gazdálkodhat. Semmiféle törvényszerűség nem figyelhető meg abban, tette hozzá Bérczi László, hogy mekkora arányban teljesítenek szolgálatot önkéntesek és főfoglalkozású tűzoltók, de a szolgálatszervezésnél sem lehet általánosságokban beszélni.
 
A főfelügyelői tájékoztatást követően Pesztenlehrer Lajos ny. tű. ezredes, a testület elnöke a 2012-es évben teljesített feladatokról szóló írásos anyaghoz tett kiegészítéseket. Beszélt arról, hogy a testület részt vett a jogi normák véleményezésében, javaslattételeivel segítette a szabályozás elkészítését, átfogó elemzést készített a katasztrófavédelmi koncepció végrehajtásáról, az új szervezetről magáról, az átalakítás folyamatáról. Ez utóbbiból a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület minden tagja kivette a részét, a felvetésekre pedig a BM OKF reagált is. Az elnök emlékeztetett arra, végső következtetésük az volt, hogy az új rendszer működik, és jobb a korábbinál. A grémium 2013-ra tervezett feladatai között – amelyek tervezésénél a főigazgatóság munkatervét vették alapul – Pesztenlehrer Lajos a létesítményi tűzoltóságok helyzetének, működésének, a műveletirányítás rendszerének értékelését, az őrsprogramról való tájékozódást említette. Elmondta, továbbra is részt vesznek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kidolgozásában, figyelemmel kísérik az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati lehetőségeinek alakulását, és ismételten áttekintik a megújult katasztrófavédelmi rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat a tavaly szeptemberre elkészített összegező anyag alapján.
 
 

Kapcsolódó képek:
Tevékeny év előtt áll a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület Tevékeny év előtt áll a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület Tevékeny év előtt áll a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület
További képek a galériában