Szervezetünk hírei


A tavasz megújulást hozott a Magyar Tűzoltó Szövetségnél is
2013. március 02. 20:11
A tavasz megújulást hozott a Magyar Tűzoltó Szövetségnél is A Magyar Tűzoltó Szövetség március 2-án tartotta tisztújító küldöttközgyűlését. A közgyűlés határozatképes volt, így a titkos szavazást követően már az új elnökség ismertethette terveit. A küldöttek döntése értelmében az elkövetkező négy évben az MTSZ elnöki tisztét Dobson Tibor tű. dandártábornok tölti be.
A napirend előtt Dr. Bende Péter ny. tű. vezérőrnagy, a szövetség leköszönő elnöke köszöntötte az ülés résztvevőit. Az elnök megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelent Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelőt, és Varga Ferenc tű. ezredest, az ülésnek helyet adó Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját.
 
A választási szabályzat módosításainak ismertetése után az MTSZ 2012. évi beszámolójának szóbeli kiegészítése következett, amely napirendi ponthoz hozzászólások is érkeztek a küldöttektől, majd Varga Ferenc tű. ezredes emelkedett szólásra. Az igazgató beszédében ismertette azokat a jelentős eredményeket, amelyeket a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a működési területén lévő önkéntesek közösen értek el. Kiemelte, hogy az országban elsőként itt valósult meg az a rendszer, amelynek segítségével az önkéntes egyesületek ­– adott esetben a hivatásos tűzoltókkal egyidejűleg – kapnak sms útján riasztást. Ezen egyesületek, hangsúlyozta az igazgató, jelentős segítséget nyújtanak nem csupán egy-egy tűzesetnél, de az árvízi védekezés során is. Az ezredes beszéde végén sok sikert kívánt a szövetség munkájához.
 
Bérczi László tű. dandártábornok beszédében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a szövetség sikeres együttműködését taglalta. Felidézte az önkéntes tűzoltó egyesületek tavalyi januári országos értekezletét, amely szintén azt jelezte, milyen fontos szerep jut az egyesületeknek az ország mentő tűzvédelmében. „Elindultunk egy úton – mondta a tábornok, – és ezen az úton közösen, együttműködésben és nem utolsó sorban óriási felelősséggel kell végezni a munkát.” A biztonság elérése érdekében jelentős cél a fehér foltok megszüntetése, tehát a tíz percen belüli beavatkozás elérése. Ehhez az önkéntes egyesületek tevékenysége – egyebek mellett helyismeretük miatt is – elengedhetetlen. Az országos tűzoltósági főfelügyelő kiemelte, egy pozitív támogatási rendszer kialakítása a cél. Szólt a prevenció, a kockázati helyszínek felmérése szükségességének, valamint a szakmai tudás, a képesítés és a tapasztalat jelentőségéről. A tavasz a megújulás jelképe, ehhez a változáshoz kívánt a tábornok sok sikert. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nagyra becsüli és értékeli az önkéntességet – zárta beszédét Bérczi László.  
 
A 2012. évi költségelszámolás és közhasznúsági jelentés elfogadását követően került sor a tisztújító szavazásra, ezt megelőzően a leköszönő elnök Dr. Bende Péter ny. tű. vezérőrnagy megköszönte a szövetség tagjainak lelkes munkáját, az új elnökség tagjainak búcsúzóul az eddiginél is eredményesebb munkát kívánt.
 
A szavazás eredményeként a Magyar Tűzoltó Szövetség új elnöke Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok lett. Alelnöki tisztséget Dr. Bleszity János ny. tű. vezérőrnagy, Kelemen Zsolt, Sisák Imre, Mihály János, Gulácsi Lajos és Udvardi Sándor töltenek be ezt követően a szövetségben. A Felügyelő Bizottság elnökének Miakich Gábort választották, míg a bizottság tagjainak Füzy Andreát, Györgyfi Sándort, Dombrádi Lászlót és Igaz Sándort.
 
Az új elnök megköszönte a bizalmat, és hozzátette, tudja, hatalmas a felelőssége. Meggyőződése, hogy a közös munka során kulcsszó lesz az egység, a közösségformálás és a működéshez szükséges források biztosítása. „Istennek dicsőség, egymásnak segítség” – zárta a tűzoltók hitvallásával az ülést Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség új elnöke.

Kapcsolódó képek:
A tavasz megújulást hozott a Magyar Tűzoltó Szövetségnél is A tavasz megújulást hozott a Magyar Tűzoltó Szövetségnél is A tavasz megújulást hozott a Magyar Tűzoltó Szövetségnél is
További képek a galériában