Szervezetünk hírei


Magyar részvétel az ENSZ INSARAG csapatvezetői megbeszélésén
2013. szeptember 20. 13:52
Magyar részvétel az ENSZ INSARAG csapatvezetői megbeszélésén Háromnapos ülést tartottak az ENSZ Nemzetközi Kutatási és Mentési Tanácsadó Csoport (INSARAG) földrengéskutató és mentőcsapat-vezetői szeptember 16-18. között a hollandiai Hágában. A világ minden részéről érkezett szakemberek előtt a magyar hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet, a HUNOR parancsnoka tartott vitaindító előadást.
Az ENSZ INSARAG csapatvezetői ülésén Magyarországot Jackovics Péter tű. alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Műveletirányítási Főosztályának vezetője, egyben HUNOR Mentőszervezet parancsnoka és Haskó György tű. alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője, a HUSZÁR Mentőszervezet parancsnokhelyettese képviselte.
 
Az évente megrendezett csapatvezetői találkozó célja, hogy az elmúlt esztendő eredményeit, tanulságait a szakértők megvitassák. A megbeszélés kiemelt tárgya az INSARAG-rendszer működésének jobbítása, a világban működő városi kutató és mentő (USAR) csapatok tevékenységének összehangolása, a nemzetközi bevetésen résztvevő USAR-csapatok vezetői körének összefogása volt. A szakértői találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy az USAR-csapatvezetők kicseréljék, megosszák egymással tapasztalataikat.
 
A hágai rendezvényen 48 ország és három nemzetközi szervezet 138 szakértője vett részt, a találkozót a Holland Királyság nemzeti USAR-csapata szervezte. A résztvevők zöme a küldő ország nemzeti mentőcsapatának a vezetője volt. Az ülésen az Európai Unió Polgári Védelmi és Humanitárius Ügyek Főigazgatósága is képviseltette magát.
 
A találkozót Jozias van Aartsen, Hága polgármestere, Joost Andriessen, a holland külügyminisztérium humanitárius segítségnyújtásért felelős igazgatója, Peter Bos, a holland mentőcsapat vezetője és Terje Skavdal, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) Tábori Koordinációs Támogató Osztály (FCSS) vezetője nyitotta meg.
 
A találkozó kiemelt témája az ENSZ INSARAG külső minősítés és újraminősítés terén szerzett tapasztalatainak megvitatása, valamint a mentőcsapatok nemzetközi szintű tevékenységét szabályozó ENSZ INSARAG Irányelv és Módszertan megújítása és a kárterületi koordinációjának az újragondolása volt.
 
Magyarország számára lehetőség nyílt arra, hogy a rendezvény vitaindító előadásában ismertesse és megossza a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetek sikeres INSARAG-minősítésének tapasztalatait és az önkéntes mentőszervezetek számára bevezetett nemzeti minősítés tanulságait.
 
Jackovics Péter részletesen kitért a magyar INSARAG külső minősítés és újraminősítés tizenhat hónapos szervezése során összegyűjtött tapasztalatokra, valamint a 2012 októberében tartott ötnapos minősítési eljárás és a hajdúszoboszlói terepgyakorlat tanulságaira. Javasolta, hogy az ENSZ OCHA dolgozzon ki az USAR-csapatokra vonatkozóan egy listát azon felszerelésekről és eszközökről, amelyeket a sikeres minősítés érdekében a mentőcsapatoknak mindenképpen be kell szerezniük.
 
A magyar előadás végén Per Anders-Berthlin, a magyar mentőcsapat svéd mentora és a Dewey Perks, a magyar mentőcsapatot minősítő bizottság amerikai vezetője is szólásra emelkedett. Mindketten kiemelték, hogy Magyarország a két mentőcsapat sikeres minősíttetésével jelentős lépést tett az INSARAG-rendszer erősítésében. A zárszóban az ENSZ OCHA részéről Terje Skavdal felhívta a résztvevők figyelmét, hogy Magyarország úttörő szerepet vállalt az ENSZ INSARAG újraminősítés terén is, hiszen elsőként ismételte meg a nemzetközi minősítést.
 
A háromnapos csapatvezetői megbeszélésen több, az USAR-csapatok kárterületi tevékenységét és az ENSZ INSARAG Irányelvet és Módszertant érintő kérdés megvitatására került sor.
 
Az ENSZ INSARAG Irányelvének átdolgozását támogató nemzetközi műveleti munkacsoport a hágai megbeszélésen mutatta be a kárterületi felderítés új módszerét. Az ilyen típusú felderítés alapját az határozta meg, hogy a kárterületen vagy a szektorban hány épület található, azok mennyire váltak romossá, hányan sérültek meg, illetve hogy milyenek a romok alatt rekedtek túlélési esélyei. Az elgondolás a 2010-es haiti földrengés tapasztalatain alapul, ott ugyanis teljes városrészek váltak a földdel egyenlővé. A célirányos felderítést követően haladéktalanul fel kellett kutatni a gyorsan menthető embereket, meghatározó volt a nehéz és közepes felszereltségű USAR-csapatok képesség szerinti hatékony elosztása a kárterületen.
 
A haiti földrengés következményeinek kezelése kapcsán készült el a szektorális szintű kárhelyi irányítás módszere, vagyis annak a helyzetnek a kezelésére kerestek jó megoldást, amikor több tucat nemzetközi mentőcsapat tevékenységét kárhelyparancsnokságok fogják össze.
 
Az INSARAG egy 1991-ben felállított nemzetközi hálózat, 80 országot és szervezetet tömörít. Célja, hogy az ENSZ égisze alatt, elsősorban a földrengéskutatásra és -mentésre specializálódott USAR-csapatok nemzetközi tevékenységét koordinálja. Az INSARAG-rendszerben lévő mentőcsapatok legmagasabb szintjét a nehéz minősítésűek adják, amelyek összetett műszaki mentési műveletekkel, két párhuzamos kárterületen, tíz műveleti napig képesek külföldön dolgozni, menteni a romok alatt rekedt embereket. Ebbe a kategóriába tartozik Magyarországon a HUNOR Mentőszervezet.
 
Jelenleg a világon harmincöt, az INSARAG Irányelv alapján minősített USAR-csapat áll készen, hogy nemzetközi segítségkérés esetén rövid időn belül a földrengés sújtotta térségbe utazzon és részt vegyen a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásban. A nemzetközi érdeklődést mutatja, hogy további tizenhat mentőcsapat vár – a több évre előre beütemezetten – az INSARAG külső minősítés megszerzésére.
Fotó: Jackovics Péter tű. alezredes és Haskó György tű. alezredes

Kapcsolódó képek:
Magyar részvétel az ENSZ INSARAG csapatvezetői megbeszélésén Magyar részvétel az ENSZ INSARAG csapatvezetői megbeszélésén Magyar részvétel az ENSZ INSARAG csapatvezetői megbeszélésén