Szervezetünk hírei


Tudatosan, gondolkodva, határozottan és jól informáltan
2014. január 28. 18:09
Tudatosan, gondolkodva, határozottan és jól informáltan Országos értekezletet tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság január 28-án a kirendeltségvezetők részére. Az általános főigazgatói útmutatás után a szakterületek vezetői beszéltek az aktuális feladatokról a jelenlévőknek.
Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató beszédében hangsúlyozta, hogy a mai napon megjelentek vezetői magatartásának kiemelt jelentősége van a szervezet életében, annak hatékony működésében. A tábornok emlékeztette a kirendeltségvezetőket arra, hogy a katasztrófavédelemnek, mint országos hatáskörű rendvédelmi szervnek alapvető rendeltetése közbiztonsági feladatok ellátása, vagyis a biztonság szolgálata. A szervezet vezetőinek, köztük a kirendeltségvezetőknek a biztonság fenntartásában és javításában kiemelt szerepük van. Ez a feladat merőben más – tette hozzá az altábornagy – mint korábban volt, hiszen egy központosított rendvédelmi szervnél töltenek be vezetői beosztást. Egy olyan szervezetnél, amely megváltozott környezetben, a korábbinál sokkal több hatáskört lát el. Ennek pedig egyenes következménye, hogy vezetni is másként kell: tudatosan, gondolkodva, határozottan és jól informáltan. A kirendeltségek élén álló tisztek elsőszámú vezetők az adott területen, meg kell érteniük a folyamatokat, el kell látniuk a jogszabályokban rögzített feladataikat és jól kell irányítaniuk azokat embereket, akikért felelősek. Éppen ezért fontos, hogy minél többet foglalkozzanak a beosztottaikkal.
 
A megnyitó után a megjelent vezetőkhöz Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő szólt, aki a szakterület számos feladata közül azt emelte ki, hogy a kirendeltségek vezetőinek minden információval rendelkezniük kell a felügyeletük alatt tartott területről, és azzal is tisztában kell lenniük, ott éppen mi történik, – csak így tudnak helyes döntéseket hozni. A főfelügyelő kitért emellett az elemzések és a fejlesztő javaslatok fontosságára is.
 
Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő elismerését fejezte ki a megjelenteknek a múlt heti, késve beköszöntött téli időjárás során nyújtott teljesítményükért. Jó úton járunk – mondta a tábornok, de még sok dolgunk van, a "február is tábornok a tél hadseregében". Szakterületét illetően két dologra hívta fel a figyelmet: a veszélyhelyzetek tudatos megelőzésére, továbbá a veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetben is beavatkozásra képes erőforrások biztosítására. Külön szólt a védelmi igazgatás rendszeréről, amelyben mindenkinek meg kell találnia a szerepét.
 
Kossa György tű. dandártábornok, országos iparbiztonsági főfelügyelő előadásában elsődleges feladatnak a megelőzést nevezte. Arra hívta fel a kirendeltségvezetők figyelmét, hogy ehhez információ kell, megfelelő információ nélkül ugyanis lehetetlen kockázatot elemezni. Ha pedig nincs megfelelő kockázatelemzés, nagyobb valószínűséggel következik be valamilyen rendkívüli esemény. Az információkat nem elég begyűjteni, azokat elemezni is muszáj – szögezte le, ez vezet a sikeres megelőzéshez. A vezető a megfelelő, ellenőrzött tudás birtokában hozhat jó döntést, és szintén az ő felelőssége a beosztottak tudásáról meggyőződni.
 
A főfelügyelők felszólalása után dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok, főigazgató-helyettes a szolgálatszervezés kapcsán az intézkedési háttérről, a technikai háttértámogatásról, valamint a felelősségi jogkörökről és az ellenőrzési kötelezettségről beszélt. A tábornok szólt az országos szintű szolgálat-összeállítási rendszer kiépítéséről, a hivatali és váltásos munkarend közti különbségről, de kitért a szerek kezelésére is.
 
Bittmann Tibor tű. dandártábornok, a humánszolgálat vezetője a szervezeti teljesítményértékelés rendszeréről és módszertanáról  tartott előadást az értekezlet résztvevőinek. A teljesítménymérés a tevékenységek hatékonyságára és eredményességére vonatkozó információk összegyűjtését és elemzését jelenti – mondta el a tábornok, aki felvázolta a három szervezeti teljesítményértékelési modellt is: a cél- és eredményközpontú, az erőforrásközpontú, illetve a többdimenziós teljesítményértékelési modellt.  Mint ezt a szolgálatvezető  elmondta, a katasztrófavédelem az utóbbiba tartozik. Az értékelés célja a hatékonyság  és eredményesség javítása, továbbá a vezetői döntések előkészítésének, illetve  meghozatalának  támogatása.
 

Kapcsolódó képek:
Tudatosan, gondolkodva, határozottan és jól informáltan Tudatosan, gondolkodva, határozottan és jól informáltan Tudatosan, gondolkodva, határozottan és jól informáltan
További képek a galériában