Szervezetünk hírei


„Katasztrófavédelmi Díj Tudományos Konferencia 2014”
2014. október 01. 16:29
„Katasztrófavédelmi Díj Tudományos Konferencia 2014” Az eseményre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete szervezésében október 1-jén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi termében került sor.
A rendezvényt az egyetem vezetése nevében prof. dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója, a konferencia elnöke nyitotta meg, azon részt vettek a Katasztrófavédelmi Díjat alapító szervezetek képviselői: a Magyar Tudományos Akadémia részéről dr. Redler László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő, valamint Prof. Dr. Solymosi József ny. mk. ezredes, DSc, professor emeritus - Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
 
A Katasztrófavédelmi Díj létrehozásáról szóló együttműködési megállapodást a négy alapító szervezet képviseletében az MTA elnöke, a BM OKF főigazgatója, az NKE rektora és a Somos Alapítvány alapítója 2012 július végén írta alá azzal a céllal, hogy a nemzeti értékeinket képező természeti és épített környezet megóvásában aktívan tevékenykedő és kiemelkedő eredményt elérő természetes és jogi személyek munkáját elismerje és támogassa. A díj odaítélésével kapcsolatos eljárást a Katasztrófavédelmi Intézet bonyolította le. A pályaműveket előzetesen dr. habil. Grósz Zoltán ny. ezredes, egyetemi docens, az intézet igazgatóhelyettese és dr. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyes üzemek főosztályának vezetője bírálta el. A tudományos konferencia célja a beérkezett és az előzetes bírálaton átesett pályaművek bemutatása és zsűri általi értékelése volt.
 
A rendezvény levezető elnöke és a pályaműveket bíráló zsűri vezetője, Solymosi József professzor tájékoztatta a résztvevőket a pályázat kiírásának, a munkák beérkezésének, előzetes bírálatának eredményéről, majd felkérte a pályázókat, hogy dolgozatukat szóban is mutassák be.
 
A pályaműveket három tudományterületre osztva mutatták be. A polgári védelem szekcióban Rosta Petronella, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem védelmi igazgatás mesterszakos, katasztrófavédelmi szakirányon tanulmányokat folytató elsőéves hallgatója a „Katasztrófaturizmus magatartási kódexe és oktatási javaslatok a veszélyhelyzetek kezelése kapcsán” című dolgozatát ismertette. Őt követte dr. Endrődi István tű. ezredes „A veszélyhelyzet-kezelés és mentésszervezés polgári védelmi alapjai a XXI. században”, illetve Schmidt Petra, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola hallgatójának „Egy lakosságfelkészítési hatékonyságot növelő, továbbfejlesztett települési besorolási eljárás létjogosultsága” című előadása.
 
Tűzvédelem szekcióban Urbán Anett, a NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola elsőéves hallgatója „Veszélyes üzemek területén történő tűzoltói beavatkozások kockázatai„ címmel tartotta meg előadását. Utána dr. Kanyó Ferenc tű. alezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője következett, aki az „A beavatkozó tűzoltók élettani paramétereit monitorozó telemetriás rendszer alkalmazási lehetőségei veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozás során” című pályamunkáját ismertette.
 
Iparbiztonság szekcióban Rosta András „A kritikus infrastruktúra kérdése egy konkrét térség érintettsége kapcsán”, dr. Lévai Zoltán ny. ezredes „A veszélyes üzemek biztonságszervezésével kapcsolatos üzemeltetői és hatósági feladatok a létfontosságú rendszerek és létesítmények szabályozás tükrében”, dr. Gémesi Zoltán „Radiológiai korai riasztó és megfigyelő rendszer modernizálása” című pályázatát ismerhette meg a zsűri, Csatai Tamás, a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete alelnöke pedig az „A katasztrófavédelem veszélyesáru-szállítás szakmai módszertani eszközrendszerének fejlesztése” elnevezésű munkáját mutatta be. 
 
Az öttagú zsűri tagja volt még dr. Pátzay György egyetemi docens, a Katasztrófavédelmi Intézet iparbiztonsági,  dr. Restás Ágoston ny. tű. alezredes, a tűzvédelmi és mentésirányítási tanszékének vezetője, dr. Redler László, a MTA Kutatóintézeti Főosztály természettudományi szakreferense, valamint dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes, az iparbiztonsági tanszék egyetemi docense.
 
A díj odaítéléséről a zsűri javaslata alapján az alapítók által létrehozott kuratórium dönt. Az eredményeket a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hirdetik majd ki, itt adják át a díjakat is. A díj az MTA által kiállított oklevél és a BM OKF által elkészített bronz plakett, valamint a Somos Alapítvány által megítélt pénzjutalom, amelyet a díjazott oktatási intézményben folytatott tanulmányokra, kutatásra vagy külföldi tanulmányút költségeinek fedezésére fordíthat. A főigazgatóság nevében dr. Gubicza József tű. ezredes különdíjat ajánlott fel.
 
A tudományos konferencia zárásakor Solymosi professzor úgy fogalmazott, a harmadik alkalommal megrendezett Katasztrófavédelmi Díj Tudományos Konferencián elért eredmények, a bemutatott dolgozatok mind a tudományos közélet, mind pedig a katasztrófavédelmi igazgatás és felsőoktatás épülésére és fejlődésére szolgálhatnak.

Kapcsolódó képek:
További képek a galériában