Szervezetünk hírei


Hogyan hat a klímaváltozás a közlekedésre?
2015. augusztus 13. 16:58
Hogyan hat a klímaváltozás a közlekedésre? „A klímaváltozás okozta sérülékenység vizsgálata a kritikus infrastruktúrákra” volt a témája a Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központban augusztus 13-án tartott, a KRITéR-projekthez kapcsolódó szakmai egyeztetésnek.
Magyarországon is megmutatkoznak a változó éghajlat jelei, egyre jelentősebbek és egyre gyakoribbak a szélsőségek a hőmérséklet és a csapadék alakulásában, ez pedig megerősíti a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás igényét. Hazánkban felmérték a klímaváltozás várható egészségi hatásait, és folyamatosan nyomon követik a hőhullámok hatásait. Magyarországon – mivel még nem lépett hatályba a vonatkozó kormányrendelet – a közlekedési ágazatban még nem azonosították és nem jelölték ki a létfontosságú létesítményeket, rendszereket és rendszerelemeket, így jelenleg országos szintű elemzés nem áll rendelkezésre a témában.

Máig hiányoznak az összehangolt vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy az éghajlatváltozás milyen hatásokkal jár a különböző területeken. A célirányos alkalmazkodási stratégia kialakításához elkerülhetetlen egy olyan módszertan kialakítása, amely alapján objektív módon számszerűsíteni lehet az egyes szektoroknak a klímaváltozás hatásainak való kitettségét, sérülékenységét és alkalmazkodási képességét. A KRITéR-projekt célja egy ilyen módszertan kidolgozása a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra (különös tekintettel az egészségügyre és a közúthálózatra), illetve az, hogy a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer az ezekre vonatkozó kitettségi, érzékenységi, alkalmazkodási és sérülékenységi indikátorokkal kiterjessze.

A projekt a turizmus és a kritikus infrastruktúrák területét vizsgálja és elemzi, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint projektpartner a „szélsőséges időjárási helyzetek közúti balesetekre gyakorolt hatásának vizsgálata” részfeladat elkészítésében vállal szerepet.

A 2011–2014 közötti időszak hőségnapjain, valamint a hideg, csapadékos téli napokon bekövetkezett, a katasztrófavédelmi egységek beavatkozásával járó közúti balesetek lokalizálása révén meghatározhatók a veszélyeztetett útszakaszok, a legkritikusabb gócpontok. A kitettség az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései és éghajlati modelleredményei, az érzékenység pedig alapvetően a katasztrófavédelmi főigazgatóságnál rendelkezésre álló adatok alapján jeleníthető meg térképen. A kettő összegzéséből létrejövő hatástérképek kiegészülnek a hivatásos tűzoltóságok kiérkezési idejét (mint alkalmazkodóképességet) ábrázoló országos térképpel. A végeredményként előálló sérülékenységi térkép alapján történik az országos szintű elemzés. A BM OKF koordinálja a közúti balesetekkel kapcsolatos vizsgálatokhoz szükséges adatok összegyűjtését, a sérülékenységi vizsgálatok elvégzését, az eredmények értékelését.

A téma támogatottsága számos magas szintű irányelvvel, határozattal és rendelettel bizonyított. Ezek közül a legfontosabb az EU és Magyarország szintjén a II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia; a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program; a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia; az EU7. Környezetvédelmi Cselekvési Program; az Európa 2020 Stratégia.

A projektértekezleten az iparbiztonsági, azon belül a kritikusinfrastruktúra-koordinációs, az informatikai, közelebbről a térinformatikai/fejlesztési, valamint a projektelszámolási szakterület vezetői, munkatársai vették számba a projekthez eddig készített dokumentumokat, a különböző elemzések eredményeit, határozták meg a közeljövő feladatait, az előrehaladás irányát.

A projekttel kapcsolatos részeredmények, kutatások, hatásvizsgálói munkaműhelyek anyagai folyamatosan megjelennek a http://www.met.hu/KRITeR/hu/kezdo/index.php weboldalon.

A projekt az EGT Alapok támogatásával valósul meg.

Kapcsolódó képek:
Hogyan hat a klímaváltozás a közlekedésre? Hogyan hat a klímaváltozás a közlekedésre? Hogyan hat a klímaváltozás a közlekedésre?
További képek a galériában