Szervezetünk hírei


Építész tűzvédelmi szakértők továbbképzése
2017. május 18. 13:37
Építész tűzvédelmi szakértők továbbképzése Építész tűzvédelmi szakértői továbbképzést tartottak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai május 17-én és május 18-án Balatonföldváron. A kétnapos tanfolyam szervezői a jogszabályváltozások ismertetésén túl nagy hangsúlyt helyeztek a való életből vett, gyakorlati példák megoldására is.
A jogszabályok értelmében csak azok végezhetnek tűzvédelmi szakértői tevékenységet, akik rendszeresen továbbképzik magukat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében. Ennek megfelelően tartott építész tűzvédelmi szakértői képzést a katasztrófavédelem.
 
Érces Ferenc tű. ezredes, a tűzmegelőzési főosztály vezetője megnyitójában a mérnöki gondolkodás általánossá válásának fontosságát hangsúlyozta. Az ezredes beszélt még a hatósági tapasztalatokról is, valamint tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy megalakult az OTSZ felülvizsgálatát és esetleges módosítását koordináló munkacsoport.
 
Pálinkás Csilla tű. százados a szakértőkre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos általános tudnivalókat osztotta meg a hallgatósággal,  míg  Wagner Károly tű. alezredes a jogszabályváltozásokról tartott részletes beszámolót. Kitért a tűzvédelmi szabályzat és tűzriadóterv szükségességére, arra, hogy mit kell tartalmaznia a jövőben egy tervdokumentációnak, valamint szólt a kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelvről is. A továbbképzésen megjelent szakértőkkel a tűzvédelmi és kéményseprő-ipari szabályozási főosztály helyettes vezetője, Badonszki Csaba tű. alezredes ismertette a tűzcsapok és oltóvíztározókra vonatkozó tűzvédelmi műszaki irányelveket, az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemmel kapcsolatos változásokat, továbbá beszélt a villamos berendezések és villámvédelemről, szimulációról, tűzterjedés elleni védelemről szóló tűzvédelmi műszaki irányelvben végrehajtott módosításokról is.  
 
Fenyvesi Zsolt tűzvédelmi szakértő egy levegővel stabilizált, repülőgép-javító hangár tűzvédelmi kérdéseit fejtette ki, kitérve a hangár esetében megoldandó speciális problémákra is. Pulai Sándor tűzvédelmi szakértő a 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítményének igazolási módjáról, továbbá egy trapézlemezes könnyűszerkezetű födémszerkezet tűzvédelmi teljesítményének megfeleltetéséről tartott részletes előadást a jelenlévőknek.
 
A továbbképzés gyakorlati részét Sándor Roland tű. alezredes előadása indította el. Az alezredes válaszolt a szakértők gyakorlati életből vett kérdéseire, ezt követően pedig feladatokat oldottak meg a továbbképzésen résztvevők, akik legvégül konzultációt folytattak Badonszki Csabával a konkrét tervezési és kivitelezési megoldásokkal, illetve értelmezésekkel kapcsolatban.
 
Fotó: Pálinkás Csilla tű. százados - BM OKF

Kapcsolódó képek:
Építész tűzvédelmi szakértők továbbképzése Építész tűzvédelmi szakértők továbbképzése Építész tűzvédelmi szakértők továbbképzése
További képek a galériában