Szervezetünk hírei


A polgári védelem napján
2018. március 01. 15:57
A polgári védelem napján Március elsején tartotta központi polgári védelmi ünnepségét a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendezvényen negyvenketten vettek át miniszteri, illetve főigazgatói elismerést.
 
Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött, majd dr. Bónyai Eszter tű. ezredes, tervezési és védelmi igazgatási főosztályvezető mondott köszöntőt. Emlékeztetett arra, hogy idehaza már huszonnyolc esztendeje tartanak megemlékezéseket a polgári védelem világnapján. Hozzátette, „a polgári védelemnek történelme és hagyományai vannak, és bár az új kihívások, a növekvő társadalmi igények, és a veszélyeztető hatások mentén többször is változott a feladatrendszere, de alapvető célkitűzése, az életben maradás feltételeinek biztosítása a mai napig változatlanul megmaradt.” A főosztályvezető hangsúlyozta, a biztonságos élethez való jog az egyetemes emberi jogok egyike, a biztonságos magatartás kultúrája pedig az egyén szintjén kezdődik, ezért különösen fontos, hogy az emberek ismerjék a környezetüket, az abban létező kockázatokat, és tudják, miképp viselkedjenek veszélyhelyzetekben is.
 
Bónyai Eszter beszélt arról is, hogy a biztonsági környezet az elmúlt néhány évtizedben jelentősen megváltozott, fontos tehát, hogy a polgári védelmi feladatrendszert az államok saját biztonságuk egyik alappillérének tekintsék. Az ezredes hozzátette, a katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzésére, a következmények enyhítésére irányuló tevékenység nem merül ki az adott ország lakosságának nyújtott segítségnyújtásban, hanem a nemzetek közötti kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárul. Ennek a követelménynek igyekezett megfelelni tavaly Magyarország, amikor sikeresen újraminősíttette két központi rendeltetésű mentőszervezetét, a HUNOR hivatásos és a HUSZÁR önkéntes mentőcsapatot. A főosztályvezető hangsúlyozta:  a magyar katasztrófavédelem polgári védelmi feladatainak sikeréhez a társszervek, az együttműködő gazdálkodó szervezetek, a civil társadalom, az önkéntesek munkája is hozzájárult.
 
A köszöntőt követően a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának kvintettje adott ünnepi műsort, majd dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató miniszteri és főigazgatói elismeréseket adott át. A rendezvény résztvevői ezt követően az épület aulájába vonultak, ahol megkoszorúzták a légoltalom és a polgári védelem hősi halottainak emlékhelyét. A BM OKF vezetőinek nevében a főigazgató, dr. Mógor Judit tű. ezredes, hatósági, valamint Bartók Péter tű. ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes koszorúzott. Az országos polgári védelmi főfelügyelőség nevében dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos főfelügyelő, dr. Bónyai Eszter tű. ezredes, főosztályvezető és Jackovics Péter tű. ezredes, főosztályvezető helyezett el koszorút. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség koszorúját dr. Endrődi István tű. ezredes, országos elnök és dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy helyezte el. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.
 
A rendezvényt követő állófogadáson az országos polgári védelmi főfelügyelő mondott pohárköszöntőt. Tóth Ferenc elsősorban gratulált az elismerésben részesülteknek, és kijelentette, büszke az egész polgári védelmi közösségre, mindazokra, akik részt vesznek, ráadásul főként önkéntesen a munkában. Az ünnepség szónokához hasonlóan kijelentette, bár a szakterületen történtek hangsúlyeltolódások, a legfontosabb közös feladat az emberi élet mentése, mindig, minden körülmények között.
 

Kapcsolódó képek:
A polgári védelem napján A polgári védelem napján A polgári védelem napján
További képek a galériában
Letölthető dokumentum(ok):