Szervezetünk hírei


Közeledik az együttműködési megállapodások újrakötésének határideje
2018. október 18. 12:11
Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltószakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló BM OKF utasítás augusztus 23-án jelent meg a Hivatalos Értesítőben. Az utasítás természetesen tükrözi a Magyar Tűzoltó Szövetség és tagszervezetei álláspontját is, javaslataikat a hivatásos szervezet szakterülete beépítette a dokumentumba. Az új szabályozásnak megfelelően már zajlik az önkéntes egyesületek és a hivatásos tűzoltóságok között meglévő együttműködési megállapodások módosítása, az új dokumentumoknak pedig nagyjából november közepéig hatályba kell lépniük.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek állami támogatása az elmúlt években jelentősen megemelkedett, 2010 óta a többszörösére nőtt. 2018-ban összesen hétszáz millió forintnyi támogatást oszt szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére, ez az összeg százmillió forinttal több, mint a tavalyi évben volt. A hétszázmillió forintból százmilliót az önkéntes mentőszervezetek kapnak, a fennmaradó hatszáz millió forint a tűzoltó egyesületekhez kerül. 2018-ban a tavalyinál huszonhárommal több egyesület jut támogatáshoz.
 
A pályázat évről-évre biztosítja az egyesületek kiszámítható fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödni tud az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között. A tűzoltó egyesületek 2017-ben már csaknem nyolcezer eseménynél támogatták a katasztrófavédelmi szervek munkáját. Folyamatosan nő az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek száma is: idén már negyvenkilenc önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik az önálló beavatkozás jogkörével.
 
A támogatási összeg elosztásáról minden évben bizottság dönt, amelyben jelentős szerepet játszik a Magyar Tűzoltó Szövetség is. A katasztrófavédelem ugyanakkor szakmai kérdésekben is egyeztet a szövetséggel. Így történt ez az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltószakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló BM OKF utasítás esetében is, a tűzoltószövetség elnöke május 7-én írásban juttatta el a tagszervezetek véleményét és javaslatait is tartalmazó észrevételeit az országos tűzoltósági főfelügyelőnek, amelyeket a szakterület be is épített a dokumentumba.
 
Az augusztus huszonharmadikán megjelent, és másnaptól hatályos utasítás bár tartalmaz szigorítást is, többnyire egyszerűsíti a hivatásos tűzoltóságok és az önkéntesek együttműködését. Annyi szigorítás történt, hogy a jövőben a felül kell vizsgáltatni a káreseteknél használt szakfelszereléseket, ezek közül többet akár az egyesülettel megállapodásban álló hivatásos tűzoltó-parancsnokság is megteszi, mégpedig térítésmentesen.
 
Átalakult az egyesület kategóriába sorolása is, erről a vele együtt tevékenykedő, a szakmai ellenőrzést végző hivatásos tűzoltó-parancsnokság dönt a káreseteknél végzett munka alapján, de jó mérőszám az elküldött káreseti értesítések és a vonulások aránya is.
 
Az új utasítás értelmében már az az igazgatóság és kirendeltség ellenőrzi az önkénteseket, amelyhez a hivatásos tűzoltóság területileg tartozik. Így válhat egységessé az ellenőrzési módszer, a különböző dokumentumokat pedig csak egy megye kezeli a jövőben.
 
A továbbiakban a hivatásos tűzoltóság negyed- helyett félévente végez majd szakmai ellenőrzést, a műszaki biztonsági ellenőrzések pedig megszűnnek. Átfogó ellenőrzésre az eddigi kettő helyett háromévente számíthatnak az egyesületek, írásos értékeléseket pedig egyáltalán nem kell készíteni.  Az elmúlt hat évben végrehajtott ellenőrzések nyomán már nem indokolt a jövőben a korábbi szoros szakmai kontroll, a változásoknak köszönhetően pedig jelentősen csökken az ellenőrzésekkel járó adminisztráció.