Szervezetünk hírei


Utolsó útjára kísérték dr. Száray Zoltán nyugalmazott tűzoltó altábornagyot
2018. október 18. 18:36
Utolsó útjára kísérték dr. Száray Zoltán nyugalmazott tűzoltó altábornagyot Az Óbudai temetőben október 18-án kísérték utolsó útjára a tábornokot. Dr. Száray Zoltán szeptember 23-án türelemmel viselt, hosszantartó súlyos betegség következtében otthonában hunyt el. Hamvasztás utáni búcsúztatása katolikus szertartás szerint, testületi tiszteletadás mellett történt.
Ravatalánál díszőrség állt, az egyházi szertartás a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának gyászzenéjével kezdődött. A családtagok, állami, önkormányzati és katasztrófavédelmi szervek vezetői mellett egykori bajtársak, tanítványok, pályatársak álltak a ravatalnál, hogy méltóképpen leróják tiszteletüket.
 
„A Belügyminisztérium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest Főváros Önkormányzata, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelőd szervezetének volt és jelenlegi személyi állománya nevében megrendülten és mély tisztelettel hajtok fejet dr. Száray Zoltán nyugállományú tűzoltó altábornagy, volt fővárosi tűzoltóparancsnok ravatala előtt.” – kezdte búcsúbeszédét Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. – Búcsúzom, gyászolok és emlékezem – folytatta az igazgató, aki a tábornok pályafutásának nagyobb fordulópontjairól is szólt. Mint fogalmazott, Száray Zoltánt szorgalma, szaktudása, és személyes kvalitásai tették hivatottá arra, hogy vezetővé váljon. „Nemcsak tanított, de saját példájával mutatta meg, hogy mennyire fontos az élethosszig tartó tanulás. Munka mellett tanári, majd jogi végzettséget is szerzett. Fővárosi tűzoltóparancsnokként tett számos kezdeményezése ma is tovább él, kamatozik a szakma, a testület, és a közbiztonság javára.” – hangzott el a búcsúbeszédben.
 
Dr. Száray Zoltán ny. tű. altábornagy 1967. április 1-jén kezdte hivatásos pályafutását a VI-VII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában vonulós tűzoltóként. 1989 októberétől a Belügyminisztérium Tűzoltó Kiképző Központ parancsnoki, később a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézet főigazgatói beosztását töltötte be. 1993 júniusától a Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság tűzvédelmi főigazgatói beosztását töltötte be, majd 1995-től öt éven át a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnokaként szolgált. Több mint három évtizedes hivatásos pályafutás után vonult nyugállományba.
 
A tábornokot vezetői több esetben is elismerték, 1992-ben arany pecsétgyűrűt, 1997-ben dísztőrt, 1999-ben díszkardot vehetett át a belügyminisztertől. A köztársasági elnök, ugyancsak 1999-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntette ki. A fővárosi közgyűlés szakmai tevékenységét Pro Urbe Budapest díjjal ismerte el. 1999-ben vezérőrnaggyá, 2008-ban – már nyugállománya idején – tűzoltó altábornaggyá nevezték ki.
 
A néhai fővárosi parancsnok hamvait az Óbudai temető szóróparcellájában helyezték el, miközben fél percen át szólt a gépjárműfecskendő szirénája, amelyet a kürtön megszólaltatott Il Silenzio váltott fel.
 
Száray tábornok óbudainak tartotta magát, szolgálati helye évtizedekig, otthona pedig élete utolsó napjáig ehhez a városrészhez kötötte. Hamvait is Óbuda földje fogadta be.
Fotó: Szabadi Bálint tű.zászlós - FKI Videócsoport

Kapcsolódó képek:
Utolsó útjára kísérték dr. Száray Zoltán nyugalmazott tűzoltó altábornagyot Utolsó útjára kísérték dr. Száray Zoltán nyugalmazott tűzoltó altábornagyot Utolsó útjára kísérték dr. Száray Zoltán nyugalmazott tűzoltó altábornagyot
További képek a galériában