Szervezetünk hírei


Hetedik alkalommal tartott tudományos fórumot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
2018. november 15. 15:42
Hetedik alkalommal tartott tudományos fórumot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként november tizenötödikén Veszélyes tevékenységek biztonsága címmel nemzetközi iparbiztonsági tudományos konferenciát tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon.
A rendezvényen a veszélyes üzemek üzemeltetői, veszélyesáru-szállítással foglalkozó vállalkozások, logisztikai szakemberek, valamint a hazai és külföldi társ felsőoktatási intézmények képviselői, illetve a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói vettek részt. A konferencia résztvevőit dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója köszöntette, aki a plenáris ülést le is vezette. Elöljáróban az ezredes azt hangsúlyozta, hogy a konferencia témaválasztásának oka, hogy 2015-ben az Európai Unió SEVESO III. irányelve Magyarországon hatályba lépett, másrészt a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével kapcsolatos előírások 2016 végén jelentősen megváltoztak. Mindkét szabályozás kidolgozásában nagy szerepe volt a konferencián magukat képviseltető érdekképviseleti szervezeteknek és szövetségeknek. Az ő tapasztalataik összegzése és az eltelt idő alatt szerzett tapasztalatok számbavétele is célja a mai napnak – hangsúlyozta az igazgató.
 
A konferenciát ezt dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, az országos katasztrófavédelmi főigazgató hatósági helyettese köszöntette. Egyebek mellett emlékeztetett arra, hogy magát az iparbiztonság fogalmát nem régóta használja a szaknyelv, azonban az ilyen irányú jogalkotói folyamat már 2000 óta zajlik. A tábornok beszélt arról is, hogy bár az iparbiztonság mára sok szakterületet felölel, a fő célkitűzés változatlan: óvni az emberi életet, az egészséges környezetet, a gazdaság biztonságos működését, a létfontosságú rendszerek, alapvető ellátást biztosító rendszerek biztonságát, szavatolni azok üzemfolytonos működtetését. E cél eléréséhez pedig nem elég tudni, hogy a kockázatok folyamatosan változnak, nem elég észlelni a fenyegetéseket, meg is kell adni ezekre a kihívásokra a választ. E válaszok megtalálásában fontosak a maihoz hasonló konferenciák – zárta szavait a főigazgató-helyettes.
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, dr. Kovács Gábor r. dandártábornok köszöntőjében áttekintette a Katasztrófavédelmi Intézetnél zajló oktatási tevékenységet, külön kiemelve, hogy 2016 óta már mesterképzés is van az önálló intézetben, 2019 februárjától lehetőség van a rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterületén való továbbtanulásra, a képzési portfólió fejlesztésének következő lépése pedig a tűzvédelmi mérnöki alapképzés kialakítása.
 
A vegyipar kilátásairól, jövőjéről, valamint a veszélyes üzemek üzemeltetőinek tapasztalatairól Klement Tibor, a Magyar Vegyipari Szövetség alelnöke beszélt. Előadásában a többi között azzal foglalkozott, milyen szerepe lehet a vegyiparnak abban, hogy megoldható legyen az a nagy kihívás, hogy a jelenlegi prognózisok szerint 2050-re a Földön már 9 milliárd ember él majd, akiket élelemmel, vízzel és energiával kell ellátni. A szakember beszélt arról is, milyen gyakorlati kapcsolat van a vegyipari szereplők és a katasztrófavédelem között.
 
A veszélyes áruk szállításában aktuálisan jelentkező trendeket Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója mutatta be. Sok egyéb mellett szólt az Ázsiából Európa felé szállított áruk mennyiségének emelkedéséről, az eltérő szállítási kultúrákban rejlő veszélyekről, a szállítmányozásban megjelenő új technológiákról, így például az autonóm és elektromos járművek jelentette kihívásokról is.
 
A katasztrófavédelem iparbiztonsági hatósági felügyeletének eredményeiről Kovács Miklós Bonifác tű. alezredes, mb. országos iparbiztonsági főfelügyelő értekezett. A többi között elmondta, hogy az elmúlt hét évben kevesebb, mint a felére esett vissza a veszélyes üzemeket érintő káresemények aránya, ami egyrészt a jogkövetőbb magatartásnak, másrészt a hatósági kontrollnak köszönhető. Bár eltérő mértékben, de ugyancsak csökkenő tendencia figyelhető meg a veszélyes szállítmányok esetében, a szabálytalan küldemények aránya a közúti, a vasúti, a belvízi és a légi szállítás esetében is visszaesett.
 
A veszélyesáru-szállítás németországi ellenőrzésének részleteibe Ildiko Both, ettlingeni veszélyesáru- és környezetvédelmi tanácsadó avatta be a hallgatóságot. Kitért a felelősség megosztásának kérdésére éppúgy, mint a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésének németországi gyakorlatára.
 
Az iparbiztonsági felsőoktatási képzés fejlődésének folyamatát Vass Gyula mutatta be. Az ezredes beszélt a jogelőd intézményekről, a Katasztrófavédelmi Intézetnek a katasztrófavédelem hármas szakterületi működését leképező tanszékeiről, az intézet képzési portfóliójáról, valamint a rektorhelyettes köszöntőjében már megemlített tűzvédelmimérnök-képzésről, illetve a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzésről.
 
Miroslava Vandlíčková a szlovákiai Zsolnai Egyetem docense a gyúlékony porok ipari kockázatairól tartott előadást. Elsősorban a tűzbiztonság, a robbanásvédelem és környezeti kockázatok felől közelítette meg a témát. Dr. Sárosi György, a Nemzetközi Közúti Szállítási Szövetség szakértője a veszélyes áruk közúti szállítása kapcsán emelkedett szólásra. Ismertette többi között az ADR – elsősorban Európán belüli – jelenlegi szabályozási helyzetét, majd felvázolta az ehhez kapcsolódó elképzeléseket. Előadása végén kitért a közúti fuvarozói kihívásokra, valamint az ADR jövő évben várható változásaira. Alena Oulehlová, a brnoi Védelmi Egyetem docense a veszélyes tevékenységek kockázatkezelését ismertette Csehországra vetítve. Zsitnyányi Attila, a Magyar Védelmi Ipari Szövetség elnöke a katasztrófavédelem vegyi- és nukleáris balesetelhárítási képességeinek növelésével foglalkozott. Beszámolója során ismertette a jelenlegi lehetőségeket, beszélt a folyamatban lévő fejlesztésekről és az ehhez kapcsolódó jövőbeli lehetőségekről is. A plenáris ülésen felszólaló  előadók sorát dr. Papp Antal tűzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója zárta. Ismertette a központ képzési előzményeit, majd bemutatta azokat a képzési programokat, amelyek 2015-től futnak. Kiemelte, hogy az oktatás során különös figyelmet fordítanak a gyakorlati felkészítésre. Előadása zárásaként az iparbiztonsági képzések jövőjéről tett említést.
 
A konferencia szekcióülésekkel folytatódott, amelyek résztvevői a veszélyes tevékenységek biztonságszervezésével, valamint a veszélyes áruk szállításának biztonságával kapcsolatban hallgathattak meg előadásokat.
 

Kapcsolódó képek:
Hetedik alkalommal tartott tudományos fórumot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hetedik alkalommal tartott tudományos fórumot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hetedik alkalommal tartott tudományos fórumot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
További képek a galériában