Szervezetünk hírei


Találkozott a magyar és a szlovén katasztrófavédelem vezetője
2018. november 29. 18:50
Találkozott a magyar és a szlovén katasztrófavédelem vezetője Immár tizenkilencedik alkalommal rendeztek magyar-szlovén főigazgatói találkozót. A két vezető november 29-én a Zala megyei Vonyarcvashegyen ült tárgyalóasztalhoz. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a szlovén Polgári Védelmi és Katasztrófa-segítségnyújtási Igazgatóság küldöttségei az előző találkozó óta végbement változásokról és az aktualitásokról beszéltek.
A találkozó első felében dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója tájékoztatta szlovén partnerét a katasztrófavédelem szervezetében, illetve feladataiban bekövetkezett változásokról. Külön hangsúllyal szólt az utóbbi időben zajlott fejlesztésekről, az új katasztrófavédelmi őrsök átadásáról, valamint a hazai tűzoltógépjármű-gyártásról, az új szerek rendszerbe állításáról. Mindezen túl tájékoztatta partnerét arról is, hogy Magyarország jelentős részén a katasztrófavédelem kéményseprői ingyenes szolgáltatásként végzik a lakosság számára a kéményseprőipari közszolgáltatást.
 
Darko But szlovén főigazgató az általa vezetett szervezet elmúlt évi tevékenységét vázolta, kiemelve, hogy a földrengésekkel összefüggő mentési képességük fejlesztése terén tettek jelentős lépéseket, immár a világ tíz legjobbja között vannak ezen a téren. Tájékoztatta a magyar delegációt arról, hogy a közelmúltban váltak teljes jogú UNDAC (ENSZ Katasztrófa-felmérési és Koordinációs Csoport) tagországgá. Elmondta azt is, hogy új feladatként jelentkezik náluk a vasúti alagutakból történő mentési feladatokra történő felkészülés, mivel eddig szinte kizárólag a közúti alagutakban bekövetkező eseményekre koncentráltak.
 
Mindkét fél fontosnak tartja az önkéntes tűzoltó egyesületek központi fejlesztését, legyen szó a beavatkozás technikai feltételeiről, vagy a működési körülményekről egyaránt.
 
A tárgyalás következő részében élénk párbeszéd alakult ki a 112-es segélyhívórendszerről, annak további fejlesztéséről. Szlovéniában húsz év óta hívható az egységes segélyhívószám, az unióban másodikként. A szlovén főigazgató kitért az e-hívás terén elért eredményekre, bemutatta magyar kollégájának az automatikus nyelvi fordításra képes ügyeleti kommunikációs rendszerüket, amelyet az olasz és osztrák partnerszervezetek is használnak. A rendszer mielőbbi hazai bevezetésének lehetőségét közös munkacsoport fogja megvizsgálni Szó esett az együttműködés további kiszélesítéséről, és a felek abban is egyetértettek, hogy a katasztrófavédelmi oktatási és képzési központjaik között is megteremtik azt.
 
Az értekezleten dr. Bognár Balázs, valamint Egri Gyula tűzoltó ezredesek, a Vas, illetve Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok igazgatói, továbbá Martin Smodiš, a muraszombati kirendeltség vezetője mutatta be a határ menti együttműködés rendszerét, külön kitérve az augusztus végén megrendezett TFA, vagyis a legerősebb tűzoltók nemzetközi versenyére.
 
A találkozó zárásaként a két főigazgató aláírta a jövő évre vonatkozó feladatok tervét.
Fotó: Dr. Bangó Szilárd Lóránt tű. ezredes – Zala MKI

Kapcsolódó képek:
Találkozott a magyar és a szlovén katasztrófavédelem vezetője Találkozott a magyar és a szlovén katasztrófavédelem vezetője Találkozott a magyar és a szlovén katasztrófavédelem vezetője
További képek a galériában