Szervezetünk hírei


Kétnapos hatósági felkészítés zajlott
2019. május 22. 15:53
Kétnapos hatósági felkészítés zajlott Idei év első közös értekezletét tartotta a hatósági szakterület május 20-21-én Balatonföldváron, a megyei iparbiztonsági főfelügyelők, a megyei hatósági szolgálatvezetők és helyettesük, valamint a megyei hatósági osztályvezetők részvételével. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete által szervezett képzés célja a szakmai ismeretek bővítése, a mindennapi gyakorlati jogalkalmazással kapcsolatos kérdések áttekintése, valamint a tapasztalatok megosztása volt.
Az értekezlet megnyitójában dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes hangsúlyozta a képzés fontosságát, a hatósági tevékenység tudatos tervezését. A tábornok bemutatta a megelőzés hatósági eszköztárát, kiemelve az egységes jogalkalmazás szerepét. A főigazgató-helyettes ismertette a katasztrófavédelem idei évi célkitűzéseit, amelyek középpontjában az emberi élet és a vagyoni javak megóvása, az alapvető szolgáltatások folytonos működése, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztések támogatása áll.
 
Az értekezleten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa, Tasnádi Gabriella vízgazdálkodási szakértő ismertette az öntözésfejlesztéssel kapcsolatos főbb tudnivalókat, illetve bemutatta az aszálymonitoring-hálózat működését, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főbb feladatait.
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának dékánhelyettese, dr. Cimer Zsolt elemezte a tudatos vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az általános ismertető után az NKE Víztudományi Karának képzési rendszerével és a képzések jövőjével ismerkedhettek meg az értekezlet résztvevői.
 
Kovács Miklós Bonifác tű. alezredes, országos iparbiztonsági főfelügyelő tájékoztatta a megjelenteket a katasztrófavédelmi mobil laborok alkalmazásának tapasztalatairól, a kritikusinfrastruktúra-bevetési egységek rendszerbe állításáról, valamint a veszélyes áruk szállításának felügyeletével kapcsolatos feladatokról.
 
A résztvevők megismerhették az elmúlt évi ellenőrzések tapasztalatait, valamint az egyes szakterületekkel kapcsolatos aktuális információkat is.
 
Az értekezlet fontos napirendje volt az idei év feladatainak részletes feldolgozása. Ezen belül szóba kerültek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek ellenőrzésének szempontjai, a kritikusinfrastruktúra-szakterületen tapasztalt jó gyakorlatok, a veszélyes áruk szállításának ellenőrzéséhez használt eszközpark fejlesztése, és a tűvédelem ellenőrzési feladatai is.
 
A vízügyi és vízvédelmi szakterület külön szekcióban dolgozta fel a tavalyi felügyeleti ellenőrzések tapasztalatait, az egyes vízvédelmi bírságok felelősségi kérdéseit, továbbá az öntözési célú vízhasználat engedélyezésének elemeit. A résztvevők esettanulmányokon keresztül, szakmai munkaműhely keretében dolgozták fel a kérdéseket.
 
A tűzmegelőzési szekcióban először dr. Horváth László egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének oktatója tartott konzultációt a tartószerkezetek tűzállósági méretezésének módszereiről, az Eurocode szabványok alkalmazásáról, majd Juhász Imre, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratóriumának megbízott vezetője ismertette a tűzvédelmi osztály meghatározásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat.
 
Ezt követően a tűzvédelmi hatósági eljárási és gyakorlati kérdéseket, a szabadtéri tűzesetek megelőzését célzó tűzvédelmi hatósági ellenőrzések tapasztalatait, továbbá a kéményseprőipari tevékenység hatósági felügyeletével kapcsolatos gyakorlati kérdéseket beszélték át a tűzmegelőzési főosztály munkatársai és a szekció résztvevői.
 
Fotó: BM OKF

Kapcsolódó képek:
Kétnapos hatósági felkészítés zajlott Kétnapos hatósági felkészítés zajlott Kétnapos hatósági felkészítés zajlott
További képek a galériában