Szervezetünk hírei


Főigazgatói találkozó Bécsben
2019. június 25. 09:33
Főigazgatói találkozó Bécsben Június huszonnegyedikén az osztrák fővárosban találkozott Ausztria és Magyarország katasztrófavédelmi főigazgatója. A megbeszélésen egyebek mellett a két ország katasztrófavédelmi rendszeréről és az elmúlt időszak közös beavatkozásairól esett szó.
A dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató vezette delegáció tagjaként Kiss Tamás tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nemzetközi főosztályának vezetője és Barta Ágnes tűzoltó százados, a főosztály munkatársa utazott az osztrák fővárosba. Bécsben a magyar küldöttséget Robert Stocker, az ottani Belügyminisztérium krízis- és katasztrófavédelemért, polgáriveszélyhelyzet-kezelésért felelős részlegének vezetője fogadta, a delegáció tagja volt Erwin Strametz, a Cobra speciális egység képviseletében, Karin Zettelmann, nemzetközi krízis- és katasztrófavédelmi ügyekért felelős csoport vezetője, Mirjana Jakopec, a csoport szakértője, Nieves Kautny, a krízis- és katasztrófavédelemért, polgáriveszélyhelyzet-kezelésért felelős részleg munkatársa, valamint Annika Salbrechter a nemzetközi főosztály képviseletében.
 
A délelőtt folyamán a két főigazgató bemutatta országa katasztrófavédelmi rendszerét.  Robert Stocker rövid történelmi áttekintéssel kezdte előadását, amelyből kiderült a szomszédos állam tűzoltóságainak működési rendje. Ezután az osztrák vezető szót ejtett a rendkívüli időjárással összefüggő esetek mellett a hibrid fenyegetések, illetve a kiberkatasztrófák kezeléséről is.
 
A hazai katasztrófavédelemről Góra Zoltán elmondta, a magyar rendszer központi, területi és helyi szintre tagozódik, és integráltan foglalja magába a tűzvédelmet, a polgári védelmet, valamint az iparbiztonságot, a megelőzés, a kárfelszámolás és a helyreállítás egyaránt feladatot jelent a szervezet számára. A főigazgató beszélt arról is, hogy a tűzvédelemben hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóságok egymás mellett működnek, és egyre több önkéntes egyesület szerzi meg a jogot arra, hogy önállóan, hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül avatkozzon be. A tábornok szólt az önkéntes mentőszervezetekről, arról, hogy országos, megyei, járási és települési szinten is működnek ilyen csapatok.
 
A találkozó során szó esett a május huszonkilencediki, budapesti hajóbaleset során kapott osztrák támogatásról, arról, hogy Bécs azonnal elküldte a különlegesen kiképzett Cobra-csapat tizenegy búvárját a mentési munkálatok támogatására. Erwin Strametz előadásában méltatta az együttműködést a magyar hatóságokkal. A segítségért Góra Zoltán köszönetét fejezte ki Robert Stockernek és Ausztriának.
 
Fotó: Belügyminisztérium, Ausztria

Kapcsolódó képek:
Főigazgatói találkozó Bécsben