Szervezetünk hírei


Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetők felkészítése Pécelen
2011. november 28. 15:54
Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetők felkészítése Pécelen A továbbképzést november 23-án és 24-én a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli bázisán tartották meg, ahol a leendő kirendeltség-vezetők a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok változásából következő új hatósági, szabálysértési eljárási és más szakmai feladataikkal ismerkedhettek meg.
Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF főigazgatója elsőként összegezte a katasztrófavédelmi törvény módosításából adódó legfontosabb parancsnoki, szervezési, személyzeti és szakmai feladatokat. A tábornok bevezetőjében elmondta, hogy a január 1-jén hatályba lépő új katasztrófavédelmi törvény a tűzoltó és polgári védelmi feladatok tényleges integrációját eredményezi majd. Példaként a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság átalakítását említette a tábornok, amely mint mondta, a meglévő kapacitások átgondoltabb használatához vezet majd. A hatáskörök és illetékességi területek tisztázása során elhangzott, hogy a feladatok végrehajtásában meghatározó szerepe lesz a katasztrófavédelem helyi szintjének, a katasztrófavédelmi kirendeltségeknek.
 
Az integrált katasztrófavédelem szakmai feladatairól szólva a főigazgató kulcsfontosságúnak nevezte a kirendeltség-vezetők irányításával végrehajtandó feladatokat. Elvárásként fogalmazta meg a szakmai követelmények határozott érvényesítését és a kezdeményezőkészséget. A szükséges szakmai hátteret a kirendeltségeken dolgozó tűzoltósági, iparbiztonsági és polgári védelmi felügyelő biztosítja – szögezte le Bakondi György.
 
A főigazgató külön kitért az iparbiztonsági területen jelentkező új kihívásokra, hiszen mint azt hangsúlyozta, nem fordulhat elő még egyszer, hogy tíz ember életét veszítse egy ipari szerencsétlenség következtében, mint ahogyan történt tavaly októberben. A tábornok beszélt a katasztrófavédelmi bírságról, mint új jogintézményről is, illetve arról, hogy az iparbiztonsági hatósági tevékenység során a felügyelők munkáját az egységes Iparbiztonsági Hatósági Szabályzat segíti majd.
 
A tábornok részletesen beszélt a veszélyesáru-szállítás szabályozásának változásáról, azon belül a katasztrófavédelem szerepéről. Hazánk közbiztonsága meghatározó részének nevezte azt a – társhatóságok tevékenységét is összefogó – munkát, amelyet a kirendeltség-vezetőknek el kell látniuk helyi szinten. A szakfeladatok között főigazgató megemlítette a kritikus infrastruktúra védelmének kérdését, amelyért helyi szinten ugyancsak a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetők felelnek.
 
A polgári védelem rendszerének megújításáról szólva Bakondi György a védelemigazgatás rendszerének változására hívta fel a figyelmet, szólt arról, hogy a veszélyhelyzet mellett bevezetik a katasztrófaveszély jogintézményét, a megyei védelmi bizottságok új elnöke a megyei kormánymegbízott lesz, akinek a munkáját helyettesként a megyei katasztrófavédelmi igazgató segíti katasztrófavédelmi ügyekben. A kirendeltség-vezető a jogszabályok értelmében veszélyhelyzet idején átveheti a védekezés irányítását a helyi védelmi bizottság elnökétől, a tűzoltóparancsnok pedig adott esetben a polgármestertől. Fontos, hogy a baj órájában felkészült, intézkedni képes vezető váltsa az addigi irányítókat. Az altábornagy azt hangsúlyozta, hogy a kirendeltségek megalakításával megbízott, nagyrészt tűzoltó szakmai előképzettséggel rendelkező állománynak el kell sajátítania a polgári védelmi ismereteket is.
A leendő tűzoltóparancsnokok feladata lesz a tűzoltás, műszaki mentés, a polgári védelmi feladatok, a képzés szervezése és irányítása, az egyesületi munka támogatása, az önkormányzati tűzoltóságok irányítása, az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok ellenőrzése. A tűzoltóparancsnokot e munkájában polgári védelmi helyettese segíti, a gépjárműszerek, technikai eszközök üzemeltetéséért, technikai kiszolgálásáért pedig a műszaki tiszt felel.
 
A leendő kirendeltség-vezetők kérdéseire válaszolva Bakondi György a felelősségtudatra, az egységes vezetői munkarend kialakításának fontosságára, a megfontolt gazdálkodásra, a tűzvizsgálati tevékenység jelentőségére hívta fel a figyelmet, valamint szót ejtett a tűzoltóőrs-program beindításáról is


Kapcsolódó képek:
Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetők felkészítése Pécelen Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetők felkészítése Pécelen Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetők felkészítése Pécelen