Szervezetünk hírei


A hivatásos tűzoltók is bizonyíthatják rátermettségüket
2012. január 10. 17:31
A hivatásos tűzoltók is bizonyíthatják rátermettségüket A katasztrófák, súlyos balesetek, veszélyhelyzetek kezelésével járó mentési munkálatokban való önkéntes közreműködés érdekében a BM OKF égisze alatt HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) elnevezéssel önkéntes (különleges) mentőszervezet alakul. A HUNOR Mentőszervezet nemzetközi, INSARAG minősítésével kapcsolatosan mentori látogatásra érkezett hazánkba január 10-én Per-Anders Berthlin, az ENSZ OCHA (Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodája) tanácsadója, a svéd IntOps – nemzetközi segítségnyújtási missziókkal foglalkozó – cég alapítója.
A HUNOR központi rendeltetésű – az ország veszélyeztetettségének megfelelően létrehozott –, a hazai és a nemzetközi segítségnyújtásban bevethető mentőszervezet. Rendeltetése a bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők megerősítése. Magyarországon a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, külföldön pedig Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapata. Működését Magyarországon a fővárosban 3 órán belül, vidéken 8 órán belül, külföldön 48 órán belül megkezdi. A HUNOR szakfeladata a romok alatt rekedt áldozatok keresése, mentése – szükség szerint –, valamint az elszállításig szükséges elsősegélynyújtás. Földrengés sújtotta területen magától értetődő feladat a műszaki mentés, áldozatok kiemelése, túlélési esélyeik biztosítása. A Hunor Mentőszervezet tervezett létszáma több mint kétszáz fő. Az irányítást a csapatvezető, annak helyettese, a nyolctagú törzs, a hatfős logisztikai egység és két összekötő tiszt révén biztosítja. A végrehajtási szint legfontosabb egységei a 16 tagú USAR (Urban Search and Rescue) Városi Kutató és Mentő csapatok lesznek. Egy-egy ilyen kutató egységben két kutyás mentő, két kutató, két egészségügyi szakember és tíz műszaki mentő vesz részt.
 
A HUNOR kutató, műszaki mentő, beavatkozási szakterületén azok a hivatásos tűzoltók is bizonyíthatják rátermettségüket, felkészültségüket, akik a lakosság védelme, mentése érdekében kihívásnak tekintik a hazai és a nemzetközi küldetésekben való részvételt. A felvételt nyert tűzoltók munkájuk alapján nemcsak erkölcsi elismerésben, hanem anyagi ellenszolgáltatásban is részesülnek. Hazai beavatkozás esetén természetesen teljes fizetésüket és a túlmunkadíjat is megkapják, külföldi beavatkozás után külföldi kiküldetési díjat kapnak, védőöltözettel szerelik fel őket, védőeszközt kapnak.
 
A HUNOR Mentőszervezetnek az INSARAG minősítésre való felkészülési időszakában a BM OKF – az ENSZ iránymutatásai alapján – mentori segítséget vesz igénybe. Az ENSZ OCHA és a BM OKF által közösen kiválasztott szakértő, Per-Anders Berthlin első mentori látogatása alkalmával tájékozódik a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, szervezeti feltételekről, az OKF képviselőivel megvitatja az INSARAG minősítési és felkészülési ütemterv lépéseit, intézkedéseit, majd értékeli a csapatok felkészültségét.
 
Január 10-én az országos katasztrófavédelem székházában Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, polgári védelmi főfelügyelő köszöntötte Per-Anders Berthlint, majd bemutatta a svéd vendégnek Magyarország egységes katasztrófavédelmi rendszerét, a folyamatban lévő törvényi és szervezeti változásokat.
 
A különleges mentőszervezetek nemzeti minősítési rendszeréről Jackovics Péter tű. alezredes, a BM OKF Műveleti Osztályának vezetője adott tájékoztatást. Ezt követően a megbeszélés résztvevői megtekintették BM OKF főügyeletét, majd megvitatták az INSARAG minősítés tervezett menterendjét.
 
Holnap a HUNOR alegységek bemutatásával, a telephelyek meglátogatásával folytatódik Per-Anders Berthlin magyarországi szakmai programja.


Kapcsolódó képek:
A hivatásos tűzoltók is bizonyíthatják rátermettségüket A hivatásos tűzoltók is bizonyíthatják rátermettségüket A hivatásos tűzoltók is bizonyíthatják rátermettségüket
További képek a galériában