Szervezetünk hírei


Felkészülés a nemzetközi minősítésre
2012. január 24. 15:50
Felkészülés a nemzetközi minősítésre A hazai és a nemzetközi segítségnyújtás érdekében megalakuló HUNOR Mentőszervezet 2012-ben esedékes nemzetközi minősítésre történő felkészítésével kapcsolatban szervezett megbeszélést a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelősége, amelyen az OKF feladatban érintett szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai vettek részt.
A megbeszélésen elsőként Jackovics Péter tű. alezredes, a BM OKF Műveleti Osztályának vezetője vázolta fel vitaindító helyzetjelentését, valamint a megoldandó feladatokat. Mint kiderült, az INSARAG-mentor január közepén tett látogatásakor megfogalmazott észrevételek és javaslatok megvalósítása igencsak sok tennivalóval jár. Per-Anders Berthlin, az ENSZ OCHA (Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodája) tanácsadója akkor tájékozódott a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és szervezeti feltételekről, az OKF képviselőivel megvitatta az INSARAG minősítési és felkészülési ütemtervet, értékelte a látottakat és hallottakat, a felkészülés akkori állapotát. A mostani értekezleten Jackovics Péter emlékeztetett ara, hogy Per-Anders Berthlin egyedi és nagyszerű kezdeményezésnek tekinti a tervezett nemzeti minősítés bevezetését és azt, hogy az önkéntes mentőszervezetek átesnek ezen a megmérettetésen. Nagyon jó véleménnyel volt az ENSZ OCHA tanácsadója a már meglévő technikai eszközökről, berendezésekről, de felhívta figyelmet, hogy az INSARAG minősítés szempontjából annak van igazi jelentősége, hogy a szükséges eszközöket miként tudja a mentőszervezet akár a bolygó túloldalára eljuttatni, és képes azokat ott használni. Külön felhívta Per-Anders Berthlin a figyelmet a nemzetközi légi szállítás beléptetési, vámolási nehézségeire. Ezek kapcsán Bujdosó János tű. ezredes, a Gazdasági Ellátó Központ (GEK) igazgató-helyettese a mostani megbeszélésen azt javasolta, hogy már a felkészülés idején meg kell kötni a szerződést egy légi árufuvarozással foglalkozó vállalattal, mert csak rutinos, profi ügyintézéssel lehet elkerülni a kellemetlenségeket és időveszteséget. Dr. Demény Ádám tű. alezredes, a GEK igazgatója fontosnak nevezte, hogy az anyagi ráfordításokat igénylő kérdésekben – pl. a bevetési ruhák, egyéb felszerelések kiválasztása – minél előbb szülessen végleges döntés, hiszen a késlekedés a most még meglévő források elvesztésével járhat.
 
A döntően jelentős anyagi forrásokat igénylő feladatokon túl Jackovics Péter arra kérte az érintetteket, hogy segítsék a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezet bemutatkozójának – ún. portfoliójának – az elkészítését, a minősítő gyakorlat forgatókönyvének elkészítését, a HUNOR állományának toborzását, a hazai, nemzetközi kiképzők kiválasztását, a felkészítés megszervezését, az új INSARAG Irányelv és Módszertan magyar fordítását.
 
Budapest, 2012. január 24.
 
 
 
 
 


Kapcsolódó képek:
Felkészülés a nemzetközi minősítésre Felkészülés a nemzetközi minősítésre Felkészülés a nemzetközi minősítésre
További képek a galériában