Szervezetünk hírei


A mentőkutyás munkacsoport ülése
2012. február 08. 18:48
A mentőkutyás munkacsoport ülése A HUSZÁR különleges mentőcsoportok felkészítése jegyében február 8-án tartották meg a BM OKF központjában a mentőkutyás munkacsoport ülését. A fórum feladata volt a nemzeti minősítési rendszer részeként alkalmazandó minimális követelményrendszer kidolgozása.
Az ország több régiójából érkezett az a 15 kutyás mentő, aki a kidolgozói mentőcsoport-munkaműhely mai munkájában vett részt. Az ülést Jackovics Péter tű. alezredes, a BM OKF Műveleti Osztályának vezetője nyitotta meg, egyben vázolta a soron lévő szakmai feladatokat. Röviden ismertette a nemzeti minősítés rendszerét, egyben fontosnak és időszerűnek nevezte az ezzel kapcsolatos szakmai követelményrendszer kidolgozását. Elengedhetetlennek tartotta az alezredes a civil mentők, a közvetlenül érintettek ebben való közreműködését. Mint rámutatott, a követelményrendszer egyik célja kiszűrni azokat, akik nem valók a csapatba, de meg kell állapítani egy olyan minimális követelményszintet is, amelyet kötelezően teljesítenie kell mindenkinek. A nemzeti minősítési szisztéma keretében két követelményrendszer – a városi kutató-mentő csoportok és az árvízi, vízi mentési összetett képességű mentőcsoportokra vonatkozó követelményrendszer – már elkészült. Dolgoznak még a mentőbúvárok, a magasból-mélyből mentő, kötéltechnikával dolgozók és a mentőkutyások szakmai követelményrendszerén.
 
Az alezredes elmondta, fontos követelmény, hogy aki a katasztrófavédelem színeiben akar részt venni kárelhárítási, mentési munkálatokban –  akár itthon, akár külföldön –, annak illeszkednie kell a kialakult rendszerhez. Például legyen az egységnek csapatvezetője, összekötő tisztje, legyen a csapaton belül megfelelő kommunikáció. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy akár önálló egységként, akár egy nagyobb formáció integráns tagjaként képes legyen a csapat kutatási feladatokat végrehajtani. Jackovics Péter végezetül arról is beszélt, hogy a későbbiekben a BM OKF az ún. maximum követelményrendszer kidolgozásának lehetőségét is támogatja.
 
A munkacsoport ezt követően Szabó Gábornak, a Jászberényi mentőkutyás egység vezetőjének irányításával dolgozták ki és vitatták meg a nemzeti minősítési rendszer részeként alkalmazandó minimális követelményrendszert. Ehhez alapul szolgált egyebek mellett a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat (PMKMSZ) tervezete, amelyet a PMKMSZ két vezetője – Balázs László szolgálatvezető és Földvári Péter, a mentőkutyás csoport vezetője mutatott be. A viták és egyeztetések után többségi szavazással úgy döntöttek a résztvevők, hogy a minimális követelményrendszert jóváhagyásra javasolják. 


Kapcsolódó képek:
A mentőkutyás munkacsoport ülése A mentőkutyás munkacsoport ülése A mentőkutyás munkacsoport ülése
További képek a galériában