Iparbiztonsági Tanácsadó Testület


I. Az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület feladatai és összetétele

Az iparbiztonságra vonatkozó jogi szabályozás, eljárás- és feladatrendszer kialakítása és működtetése érdekében Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF főigazgatója felkérésére 2011. október 12-én megalakult az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület (IBTT).

A testület tevékenységét a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott működési szabályzat alapján végzi, feladatai a következők:

  • figyelemmel kíséri a katasztrófavédelmi szervezetek tevékenységének a lakosság és a civil szervezetek általi elfogadottságát, szükség esetén helyszíni közreműködése során szerzett tapasztalataival segíti a konkrét baleseti események és üzemzavarok kezelését,
  • szükség szerint javaslatot tesz az iparbiztonsági szakterület jogi szabályozására vonatkozóan, kezdeményezi a hatályos jogszabályok és állami irányítás egyéb eszközeinek módosítását, ahhoz észrevételt tesz, véleményt készít,
  • évente értékeli az OKF és irányítása alá tartozó szervezetek iparbiztonsági munkáját, tevékenységét, ennek alapján javaslatot tesz az OKF főigazgatójának, az értékeléshez felhasználja a testületi tagok véleményén túl az OKF éves értékelését is.

II. Az IBTT szervezete

A testület elnökét és tagjait az OKF főigazgatója bízza meg, annak létszáma 35 fő.

A testület elnöke:

Kossa György főtanácsadó, címzetes egyetemi docens

A testület örökös tiszteletbeli elnöke:

Prof. Dr. Solymosi József ny. mk. ezredes, az MTA doktora, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) professzor emeritusa

A testület titkára:

Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes, NKE Katasztrófavédelmi Intézet

A testület négy szekcióban végzi tevékenységét

  • Veszélyes üzemek szekció, vezetője: Prof. Dr. Szakál Béla nyá. pv. ezredes, SZIE;
  • Veszélyes szállítmányok szekció, vezetője: Nagy Zsolt, BTE;
  • Kritikus infrastruktúra szekció, vezetője: Prof. emeritus Halász László nyá. mk. ezredes, NKE.
  • Vízügyi szekció, vezetője: Dr. habil Schweitzer Ferenc ny. egyetemi tanár, prof. emeritus, DSc

A testület tagjai

III. A Testület szervezete és működése

Kapcsolódó dokumentumok: