Iparbiztonsági Tanácsadó Testület - Tagok


Vissza

No. Név Beosztás
1Prof. Em. Solymosi József ny. mk. ezredesAz MTA doktora, Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzor emeritusa (IBTT örökös tiszteletbeli elnöke)
2Kossa GyörgyBM OKF főtanácsadó. Címzetes egyetemi docens. Az IBTT elnöke.
3Dr. Bazsa György, Professzor EmeritusDebreceni Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék, egyetemi tanár
4Bihari GyulaMagyar Vegyipari Szövetség biztonságtechnikai szakértője
5Csizmadia AttilaHírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület alelnöke
6Dr. Czakó SándorCK-Trikolor Kft. ügyvezető igazgató
7Dr. Dobi BálintVidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési és -fejlesztési Főosztály, főosztályvezető
8Dr. Csonki István Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója
9Farkas JózsefPrimagáz Zrt., biztonságtechnikai vezető, Magyar PB Gázipari Egyesület tagja
10Prof. Dr. Farkas József BME, Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
11Gulyás András okl. mk. ezredesHonvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője
12Prof. Em. Halász László ny. mk. ezredesAz MTA doktora. Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzor emeritusa
13Dr. Lévai Zoltán ny. mk. ezredesIparbiztonsági tanácsadó
14Prof. Dr. Kóczy László TamásEgyetemi tanár BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Széchenyi István Egyetem
16Dr. Nagy László BME, Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék egyetemi docens
17Nagy ZsoltVeszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesület elnöke
18Ódor ErzsébetA Sanofi-Aventis (Chinoin) Zrt. környezetvédelmi és biztonságtechnikai vezetője, a MAGYOSZ Környezetvédelmi Bizottság vezetője
19Dr. Pándi Erik r. ezredes főtanácsosNKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, egyetemi docens
20Dr. Pátzay György BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék,NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék tanszékvezető habilitált egyetemi docens
21Dr. Pusztai József BME, Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék tanszékvezető egyetemi docens
22Dr. Sárosi GyörgyMagyar Logisztikai Egyesület Veszélyes áru szállítási bizottság vezetője
23Sógor AndrásRichter Gedeon Nyrt., biztonságtechnikai főosztályvezető, Magyar Kémikusok Egyesülete, biztonságtechnikai tagozat vezetője
24Stirling Miklós MOL Nyrt. EBK szakértője
25Dr. habil Schweitzer Ferenc ny. egyetemi tanár, prof. emeritus, D.ScProfesszor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar Földrajzi Intézet egyetemi tanár
26Prof. Dr. Szakál Béla ny. pv. ezredesSZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar, Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet igazgatója
27Dr. Varga JózsefImsys Kft., ügyvezető igazgató
28Dr. habil. Vincze Árpád PhD.Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezető
29Dr. Várszegi GyulaKözlekedésmérnök, a közgazdaságtudományok doktora. A BKV Zrt. Igazgatóságának elnöke
30Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes PhDKatasztrófavédelmi szakértő