KEHOP 1.6.0-15-2016-00004 - Projekt bemutatása


KEHOP-1.6.0

A tűzoltó tevékenység eredményességét, így az emberi élet és anyagi javak megmentését alapvetően befolyásolja a tűz keletkezése, vagy a különböző műszaki mentést igénylő események bekövetkezése és a tűzoltó egységek elsődleges beavatkozása között eltelt idő. Ez az időtényező jelentősen befolyásolja az élet- és vagyonbiztonság növelésének esélyeit. Annak érdekében, hogy a tűz vagy káreset keletkezésétől a beavatkozás megkezdéséig eltelt idő minél rövidebb legyen, szükség van a korszerű riasztási rendszer folyamatos, üzembiztos működtetésére, korai és pontos riasztásra, a tűzoltó egységek riasztása és a vonulás megkezdése közötti idő szigorú betartására, lehetőség szerinti csökkentésére, továbbá a vonulás biztonságos, de minél gyorsabb végrehajtására, valamint a kárhelyszínen a modern, üzembiztos tűzoltói szakfelszerelések professzionális szintű használatára.

A projekttel kapcsolatos általános cél új, katasztrófavédelmi feladatok ellátására létrehozott ingatlanok megépítése. A beruházások célja a szervezet reagálóképességének javítása. A projekt célkitűzése olyan katasztrófavédelmi őrs megépítése négy, úgynevezett fehér folt területén, amely biztosítja az adott működési terület mentő-tűzvédelmi lefedettségét. Az őrsök létrehozásával cél tehát, hogy a tűzoltók káreseményhez történő kiérkezési ideje a lehető legrövidebb legyen, hiszen ez az időtényező a beavatkozás sikerének egyik legjelentősebb eleme.

A konkrét helyszínek: Sásd (Baranya megye), Letenye (Zala megye), Kiskunmajsa (Bács-Kiskun megye) és Sopronkövesd (Győr-Moson-Sopron megye). A projekt célja a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése, illetve mérséklése, egyúttal az alkalmazkodóképesség javítása is. Specifikus célként fogalmazódik meg a magasabb szintű katasztrófavédelem, valamint a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség fokozása – új katasztrófavédelmi ingatlanberuházások révén.

A program megvalósulása után az új ingatlanok rendszerbe illesztése hozzájárul a fent nevezett magasabb szintű katasztrófavédelem eléréséhez, a vonulási idő minimalizálásához, ezáltal a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez. Mindezen célok a lakosság élet- és vagyonbiztonságának növelését hivatottak támogatni.

A KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 azonosítószámú projekt támogatási összege 400 millió forint.