Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80. § (1) bekezdése alapján.
A Tűzvédelmi Főosztály hirdetményi úton közzétett döntései az alábbi linken érhetők el:
Közzétéve:  2014. június 04.
Megtekint:  
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján
Közzétéve:  2018. július 23.
Megtekint:  
A közérdekű keresettel megtámadható döntések
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján
 
Közzétéve:  2018. július 23.
Megtekint:  
A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
Közzétéve:  2018. július 23.
Megtekint:  
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Közzétéve:  2018. július 23.
Megtekint:  
A piacfelügyeleti eljárásokban hozott jogerős határozatok
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja; a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján történő közzététel.
Közzétéve:  2014. június 04.
Megtekint:  
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai
Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.
Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről
A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8. § alapján.
Közzétéve:  2014. június 04.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2014. június 04.
Megtekint:  
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer
Közzétéve:  2016. október 03.
Megtekint:  
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok
A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve:  2017. január 17.
Letöltés:  
Közzétéve:  2016. szeptember 02.
Letöltés:  
Közzétéve:  2016. szeptember 02.
Letöltés:  
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok
A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja
Közzétéve: 2017.július. 31. :  Link
Közzétéve: 2018.február. 28. :  Link
Közzétéve: 2018.június. 29. :  Link
Közzétéve: 2019.január. 29. :  Link
Közzétéve: 2019.június. 3. :  Link
Közzétéve: 2019.augusztus. 6. :  Link