Nemzetközi kapcsolatok - Európai Unió


Hazánk EU csatlakozása óta az OKF az uniós katasztrófavédelmi együttműködés aktív tagjává vált, ellátva a szerteágazó és komplex feladatokat, amelyek a tagság természetszerű velejárói.

A napi együttműködési és koordinációs rutinnál jóval nagyobb kihívást a 2011-es magyar EU elnökség jelent majd.

Az EU Tanácsa 2001-ben az uniós polgári védelmi Mechanizmusról szóló tanácsi határozat elfogadásával hozta létre a mai uniós polgári védelmi rendszer alapját, amihez Magyarország 2003. január 1-jétől ún. Egyetértési Nyilatkozat aláírásával csatlakozott. A közösségi polgári védelmi Mechanizmus célja, hogy az EU és a tagállamok között a személyek, tulajdon, környezet és kulturális örökség védelme érdekében, természeti és ember által okozott katasztrófák, terrorcselekmények, műszaki, radiológiai és környezeti balesetek esetében, az EU-n belül és harmadik országokban elősegítse fokozott együttműködésüket. 2007-ben a polgári védelem jogi alapjai átdolgozásra kerültek, aminek eredményeként megerősödött a Mechanizmus, és amihez a polgári védelmi Pénzügyi Eszköz révén stabil pénzügyi hátteret is rendelt az EU.

Az OKF az EU Tanácsában, a polgári védelemért felelős tanácsi munkacsoportban (ProCiv) 2006 óta képviseli a magyar szakpolitikai érdekeket, vezeti az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) polgári védelmi szakértői alcsoportját és ellátja a hazai koordinációs feladatokat.

Az Európai Bizottsággal közösen a Mechanizmus és a Pénzügyi Eszköz végrehajtásában veszünk részt. Az OKF 2003 óta a hivatalos nemzeti kapcsolattartó pontja a Bizottság polgári védelmi egységének, és 2004 óta tagja a Mechanizmus és a Pénzügyi Eszköz végrehajtását elősegítő irányító és szabályozó komitológiai szakbizottságnak, amely technikai, operatív jellegű döntéshozatali szerv a Tanács által ráruházott, korlátozott hatáskörben.

Az OKF e végrehajtási jellegű feladatkör keretében ügyeleti kapcsolati pontja a Mechanizmus Monitoring és Információs Központjának (MIC), több szakértői csoport - például szállítási kérdésekkel, polgári védelmi modulokkal foglalkozó, katasztrófák tapasztalatait feldolgozó stb. - csoport munkájában vett részt, az EU polgári védelmi képzési rendszerében pedig számos tanfolyamra iskolázta be szakértőit.

Az OKF évente vesz részt csapattal vagy megfigyelőkkel katasztrófavédelmi szimulációs terepgyakorlatokon is, amelyeknek célja éppen az, hogy az európai együttműködést gyakorolják, fejlesszék a különböző tagállamokból érkező csapatok. Legjobb példája a gyakorlatoknak éppen az OKF és román partnerszervezetünk által közösen, az Európai Bizottság társfinanszírozásában megrendezett EU HUROMEX 2008 gyakorlat, amely valódi sikert hozott a szakmának.

A polgári védelmi uniós kapcsolatrendszer sokrétű és szerteágazó feladatai mellett fontos megemlíteni a kritikus infrastruktúra védelem területét. Hazánk biztonsága, gazdasága, állampolgárainak jóléte bizonyos infrastruktúráktól, illetve az azok által nyújtott szolgáltatásoktól függ. Ezért különösen fontos az ilyen, ún. kritikus infrastruktúrák vonatkozásában esetleg felmerülő zavarok elkerülése, kivédése. Ezen infrastruktúrák sebezhetőségének kizárása csak összefogás útján érhető el. A magánszektor és a közszféra szoros együttműködésén túl a régiók, illetve az EU szerepe e téren vitathatatlan. Ennek keretében az OKF a szakmai szervekkel való egyeztetés alapján koordinálja - mint CIP kapcsolati pont az Európai Bizottság felé - az európai kritikus infrastruktúra védelmi program (EPCIP) kialakítására, fejlesztésére, az abban való részvételre vonatkozó munkát, elősegíti a hazai és az európai kritikus infrastruktúra védelmi programok összhangjának megteremtését, valamint az EU Tanácsában is ellátja a területtel összefüggő koordinációs és érdekképviseleti feladatokat. CIP kapcsolati pont szerepéből adódóan kapcsolattartóként részt vesz a CIWIN (Kritikus Infrastruktúra Információs Hálózat) projektben.

Az elmúlt évtized kinyitotta az unió kapcsolatrendszerét, és az OKF megtalálta a helyét ebben a rendszerben. A következő évtized kihívásai, a Lisszaboni Szerződés új rendelkezései, és különösen a 2011. első félévi magyar EU-elnökség a magyar katasztrófavédelem nemzetközi, uniós szerepvállalásának továbbfejlődését segítik majd elő.

2010 első félévében a spanyol EU elnökség idején Madridban szervezték meg az uniós tagállamok polgári védelmi főigazgatóinak féléves találkozóját, valamint sor került a SEVESO II. Irányelv végrehajtásáért felelős Illetékes Hatóságok Bizottságának 23. ülésére is, szintén Madridban.

A spanyol EU-elnökség két munkaműhelyt szervezett elnökségi programjának végrehajtása érdekében, amelyek közül az első témája a katasztrófák esetére szóló pszicho-szociális támogatás volt, a második pedig a Mechanizmus szerepét vizsgálta tömegrendezvények esetén.

Ezeken kívül szakértőink rendszeresen részt vettek az EU Tanácsa ProCiv ülésein, valamint az Európai Bizottság állandó és eseti munkacsoportjainak ülésein és a Mechanizmus keretében biztosított uniós tanfolyamokon.

Kapcsolódó oldalak:

Kapcsolódó hírek: