Nemzetközi kapcsolatok - Két és többoldalú kapcsolatok


Tartalom:

ENSZ OCHA, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala

1991 decemberében az ENSZ Közgyűlése elfogadta 46/182 számú határozatát, amely az ENSZ reagálását hivatott erősíteni a természeti katasztrófák és komplex veszélyhelyzetek bekövetkeztekor. Emellett célul tűzte ki az ENSZ helyszínen történő humanitárius tevékenységének általános fokozását. Az ENSZ-főtitkár jóváhagyta ezt követően a Humanitárius Ügyek Osztályának (DHA, Department of Humanitarian Affairs) megalapítását, amely 1998-ban átalakult, és a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala nevet kapta. Székhelye Genfben, illetve New Yorkban található. Az OCHA feladata a természeti katasztrófák és komplex veszélyhelyzetekkel összefüggő tevékenység koordinálása, a humanitárius reagálás koordinálása, fejlesztés és humanitárius támogatás. Az OCHA-nak tagjai és partnerei a kormányoktól kezdve a civil szervezetek, a humanitárius partnerek, az ENSZ-ügynökségeken át alapítványok és programok és a Vöröskereszt.

INSARAG, Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport

A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (INSARAG) több mint 80 ország és katasztrófareagáló szervezet globális hálózata az ENSZ égisze alatt. Az INSARAG a városi kutatással és mentéssel (USAR) kapcsolatos témákkal foglalkozik. Az INSARAG célja, hogy a nemzetközi USAR-csapatok tevékenységét koordináló és kidolgozott egységes ún. INSARAG Irányelveket és Módszertant minél szélesebb körben elfogadtassa.

Az OCHA több szakágazattal rendelkezik. A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport 1991-ben alakult, az örményországi 1988-ban bekövetkezett súlyos következményekkel járó földrengésre reagáló nemzetközi kutató és mentő csapatok kezdeményezésére. Az OCHA-n belül működő Veszélyhelyzeti Szolgálatok Szakágazat (ESB, Emergency Services Branch) Helyszíni Koordinációs Támogató Részlege (FCSS, Field Coordination Support Section) tevékenykedik a Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport Titkárságaként, Genfben.

Az INSARAG működési szabályzatát az INSARAG Irányelvek dokumentumban gyűjtötték össze, amely a katasztrófa helyszínére érkező USAR-csapatok tevékenységét és a működésükkel szemben támasztott minimumkövetelményeket tartalmazza. Az Irányelveket az ENSZ 57/150 számú Közgyűlési Határozat fogadta el, 2002. december 16-án.

A világméretű részvételt biztosítva, az INSARAG tevékenysége három Regionális Csoportba szerveződik: Afrika/Európa (2007 novembere óta Afrika/Európa/Közel-Kelet), Ázsia/Csendes-óceáni Régió és az Amerikai Régió. A regionális csoportok évente üléseznek, ahol megvitatják az elmúlt időszak katasztrófa-segítségnyújtási tapasztalatait, kutató és mentő (SAR) képzéseket és gyakorlatokat terveznek, javaslatokat tesznek a SAR-csapatok közötti együttműködés, valamint a nemzetközi katasztrófareagálásban eddig elért koordináció és együttdolgozás további fejlesztésére.

Az OKF tevékenysége az OCHA-ban és az INSARAG-ban

Hazánk az OKF szervezésében és az ENSZ OCHA-val együttműködve, egy háromfázisú nemzetközi kutató és mentő gyakorlat lebonyolításával elsőként minősíttetett három hazai nemzetközi kutató- és mentőcsapatot 2005-ben. Ezeket a csapatokat az INSARAG Irányelvek szerint, a beavatkozás nehézségét tekintve kettőt közepes, egyet pedig nehéz kategóriába soroltak.

Magyarország, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az INSARAG Afrika / Európa / Közel-Kelet Regionális Csoport alelnöki tisztségét töltötte be 2008 során, melyet a 2007. november végén tartott INSARAG Regionális Csoport éves ülésén egyöntetűen jóváhagyott az ENSZ OCHA. A következő évben, azaz 2009-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látta el az INSARAG Afrika/ Európa / Közel-Kelet Regionális Csoport elnökségét, melynek keretében hozzájárult a régió INSARAG vonatkozású feladatai és eseményei végrehajtásának koordinálásában. Ugyancsak az elnökség keretében szervezte meg az OKF 2009. október 1-2-án a Regionális Csoport éves találkozóját Budapesten.

Az utóbbi évek sikeres együttműködését is mutatja, hogy szakértőink számos alkalommal vettek részt más országok USAR, városi kutató-mentő csapatinak minősítő gyakorlatain minősítőként, illetve az OKF rendelkezik egy fő UNDAC, ENSZ Katasztrófa-kárfelmérő Koordinációs szakértővel is.

Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás

Az OKF a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás aktív szereplője. Az Európai Bizottság statisztikái azt mutatják, hogy az Európai Unióban, vagy harmadik országban bekövetkezett katasztrófát követően a segítség felajánlásának tekintetében Magyarország a középmezőny elejéhez tartozik. Az utóbbi tíz évben számos esetben nyújtottunk erő vagy eszköz segítséget árvíz, földrengés, erdőtűz, vagy humanitárius katasztrófa idején bajbajutott szomszédainknak vagy egy más kontinensen bekövetkezett súlyos katasztrófát követően az érintett országnak. Más esetben pedig segítettük a magyar felajánlások koordinációját a nemzetközi szervezetekkel és a fogadó országgal, illetve azok helyszínre szállítását. A nemzetközi segítségnyújtásban kiemelkedő misszióink, amikor 2004 december vége és 2005 január eleje között a cunami sújtotta Sri Lankán orvosi mentőcsoporttal vettünk részt a segítségnyújtási munkálatokban, valamint az Indonéziát ért földrengést követően 2009 októberében 12 fős kutató-mentő csapatunk segített a bajbajutottakon. 2010. januárjában 6 fős egészségügyi mentőcsapat végzett humanitárius segítségnyújtást a természeti katasztrófa sújtotta Haitin.

DPPI SEE (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South East Europe)

A Dél-kelet Európai Katasztrófa Megelőzési és Felkészülési Kezdeményezés (DPPI SEE) a Stabilitási Paktum égisze alatt jött létre, ma a Regionális Együttműködési Tanács (RCC) égisze alatt, de regionális tulajdonban lévő szervezetként működik, az aláíró 11 tagállam (Albánia, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovénia, Törökország) éves tagdíjaiból. Magyarország és Görögország nem írták alá a Memorandum of Understanding-et, így nem teljes joggal, de részt vesznek a szervezet évente két alkalommal megrendezésre kerülő regionális ülésein, és az azt megelőző két munkacsoporti ülésen.

A szervezetnek állandó Titkársága működik egy tikárral és egy pénzügyi/adminisztrációs asszisztenssel Szarajevóban. Mivel a MoU 2010. január 1-vel hatályba lépett a tagállami ratifikációt követően, jelenleg a Titkárság jogi státuszának elrendezése van folyamatban.

A kezdeményezés legsikeresebb projektje a katasztrófavédelmi képzési program (DMTP). Ennek keretében az egyes államok különböző képzéseket ajánlanak fel, melyek egy éves tervben kerülnek elfogadásra a regionális ülésen. A DMTP-vel kapcsolatos feladatokat a DMTP elnöki tisztségét betöltő ország látja el, 2010-ben az elnök Magyarország, vagyis az OKF Nemzetközi és Jogi Főosztályának képviselője.

Mivel Magyarország nem teljes jogú tagja a kezdeményezésnek, ezért a szervezet működéséhez különböző képzések felajánlásával járulunk hozzá. E képzésekre a kezdeményezés többi 12 országából 2-2 főt hívunk meg és az útiköltségen kívül valamennyi költséget az OKF vállal magára.

2009-ben a Magyarországon már jól működő Krízis Intervenciós Rendszer megismertetése témában szerveztünk két napos szemináriumot. A téma iránt nagy volt a nemzetközi érdeklődés. Ennek eredményeként és a Külügyminisztérium NEFE főosztályának anyagi támogatásával 2010. áprilisában sor kerül egy moldáv pszichológus csapat alapképzésének lefolytatására Balatonföldváron. 2010. novemberében lakosságtájékoztatás és tudástranszfer címmel kerül megszervezésre egy képzés a DPPI tagországok számára.

V4 országok katasztrófavédelmi együttműködése

  • 2010. március 17-19-én Győrött találkoztak a V4 országok katasztrófavédelmi főigazgatói
  • 2010. május 10-12. között – a főigazgatói találkozó hatására – Balatonfödvárott Wokshop-ot tartottunk a V4 országok kritikus infrastruktúra védelemmel foglalkozó szakértői részére
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE)

2010. április 11-18. között Balatonfödvárott a Külügyminisztérium pályázatát elnyerve a NEFE keretében moldáv pszichológusok részére képzést adtunk a KIT-ről, vagyis a katasztrófák áldozatainak lelki gondozásáról.

Tűzoltóságok és Mentést Végző Szervezetek Nemzetközi Egyesülete, CTIF

A Nemzetközi Tűzoltó Szövetség 1900-ban a Világkiállítás alkalmával alakult Párizsban a tűzoltó szakma és szakemberek összefogása céljából. A szervezet 1946-tól 2005-ig a Comité Technique International de Prévention et d’Extinction du Feu - vagyis Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Műszaki Bizottság elnevezést használta, ennek rövidítése: CTIF. 2005-ben a szervezet elnevezése: International Association of Fire and Rescue Services – vagyis Tűzoltóságok és Mentést Végző Szervezetek Nemzetközi Szövetsége lett, a CTIF rövidítés meghagyása mellett. 2010-ben az új alapszabály szerint a szervezet nemzetközi egyesületté változott, a CTIF nevet továbbra is megtartották.

Magyarország is az alapító tagok között volt. A magyar küldöttséget Gróf Széchenyi Viktor, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség elnöke vezette.

A CTIF jogilag hivatalosan bejegyzett, az ENSZ-nél nyilvántartott nemzetközi egyesület, tevékenységét Alapszabálya és Ügyrendje alapján végzi. A szervezet Alapszabályban rögzített célja, hogy tagjai a tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás és mentés terén szerzett tapasztalataikat kicseréljék.

A CTIF állandó székhelye az alapszabály szerint Párizs, azonban tényleges központja Berlin. A szervezet tanácskozásain hivatalos nyelvként az angol, német és francia nyelvet használják.

A CTIF-nek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak. A CTIF rendes tagjai csak országok lehetnek, ezek Nemzeti Bizottságukkal képviseltetik magukat a szervezetben. A pártoló tagok magánszemélyek, intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyesületek lehetnek, akik, illetve amelyek elsődlegesen anyagilag támogatják a CTIF-et. A tiszteletbeli tagságot a CTIF Küldöttértekezlete szavazhatja meg azoknak, akik a CTIF-nek különleges érdemeket szereztek, többségük korábban a szervezet vezetésében töltött be valamilyen funkciót. A tiszteletbeli tagok között megtalálhatók a korábbi magyar alelnökök is.

Varga Károly ny. tű. vőrgy. 1983 - 1987
Dr. Héra Attila ny. tű. vőrgy. 1987 - 1991
Dr. Jókai Oszkár ny. tű. vőrgy. 1991 - 1999
Dr. Bleszity János tű. vőrgy. 1999 – 2007


2010-ben 39 rendes tagja és 56 pártoló tagja van a szervezetnek.

A CTIF a legfontosabb szakterületeivel kapcsolatos feladatokra bizottságokat hoz létre.

Ezek a bizottságok és munkacsoportok ajánlásokat fogalmaznak meg a tagországok részére, amelyek nagyon fontosak a tűz- és katasztrófavédelem világviszonylatban egységes kezelése érdekében. Hazánk ezért arra törekszik, hogy a legtöbb bizottság és munkacsoport munkájában aktívan részt vegyen.

A szervezet weblapja a következő címen érhető el: www.ctif.org

2010. június 9-én Lipcsében (Németország) a CTIF Magyar Nemzeti Bizottság képviseletében két fővel részt vettünk a CTIF 2010. évi Küldöttértekezletén, ahol a testület új alapszabályt és ügyrendet fogadott el.

Egyéb események:
  • 2010. február 24-én az OKF fennállásának 10. évfordulóját ünnepeltük. A jeles eseményen jelen volt a NATO részéről Maurits Jochems nagykövet úr (a NATO műveletekért felelős főcsoportfőnöke, aki a polgári veszélyhelyzeti tervezési részleget vezeti) és az ENSZ ISDR képviselője Demetrio Innocenti úr (az ENSZ katasztrófák csökkentésével foglalkozó stratégiai vezetője). Az EU-ban akkor zajló szervezeti átalakulások miatt az Európai Bizottság polgári védelemért felelős igazgatója, az EU Tanács Főtitkárságon működő polgári védelmi részleg vezetője levélben üdvözölte az OKF-et.
  • 2010. május 12-13-án Zalakaroson megtartotta ülését a Magyar-Horvát és a Magyar-Szlovén Kétoldalú Katasztrófavédelmi Vegyes Bizottság, illetve sor került a Magyar-Horvát-Szlovén főigazgatói találkozóra is. A találkozó keretében áttekintettük a 2009. évi tevékenységünket, és meghatároztuk az előttünk álló feladatokat.
  • 2010. május 13-án a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ konferenciát szervezett az erdőtűzoltásról. A Konferenciára meghívást kapott horvát és szlovén partnerszervezetünk illetékes szakembere is.
  • 2010. május 19-23. között Moszkvában az európai nagyvárosok katasztrófavédelmi konferenciát tartottak, melyen a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója, Benkovics Zoltán pv. dandártábornok is részt vett.
  • 2010. június 8-án Lipcsében az OKF két képviselője jelen volt a német kezdeményezésre megrendezett Európai Tűzoltó Konferencián, ami az európai tűzoltóságoknak kíván fórumot adni aktuális témák megtárgyalásához.
  • 2010. június 8-9-én Srnacie-ben a szlovák országos ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen versenyezett Nógrád megye csapata.
  • 2010. június 28. és július 2. között szakmai főosztályunk vezetői a francia beavatkozási terveket tanulmányozták Párizsban.

Feltöltve: 2010 augusztus 21.